SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

[Warszawa] Piękna 49

16667 Views 30 Replies 23 Participants Last post by  jar_007
Adres: Piękna 49, Warszawa
Projekt: Grupa 5 Architekci
Inwestor: PIĘKNA 49 sp. z o.o / Equinox Capital Partners
Powierzchnia użytkowa: 2.100 m2
Rozpoczęcie budowy: 2016
Zakończenie budowy: 2017

Przedwojenna zabudowa parceli kształtowana była w ramach XVIII-wiecznego Stanisławowskiego założenia urbanistycznego, zwanego również osią stanisławowską. Było to jedno z najważniejszych założeń urbanistycznych Warszawy, wzorowane na francuskich układach przestrzennych. Inicjatorem powstania założenia był król Stanisław August Poniatowski, który przez układ placów gwiaździstych chciał połączyć ówczesną Warszawę ze swoją podmiejską rezydencją w Ujazdowie. W oparciu o istniejącą Drogę Królewską wiodącą na pole elekcyjne na Woli, wyznaczono place, takie jak Na Rozdrożu, Zbawiciela, Politechniki czy Unii Lubelskiej oraz odchodzące od nich ulice. Geometrycznie wytyczona siatka ulic, z których część zbiega się pod kątem ostrym w obszarze placów jest jednym z charakterystycznych elementów rozplanowania tego historycznego układu urbanistycznego. Ukształtowane w ten sposób narożne parcele wypełnione w 100% zabudową, tworzyły niezwykle wąskie narożniki, kształtujące w ten sposób pierzeje placów oraz zbiegi poszczególnych ulic. Zabudowa ulicy Koszykowej była kształtowana w ramach tego założenia urbanistycznego. W miejscu planowanej inwestycji, na trójkątnej, narożnej parceli u zbiegu ul. Pięknej i Koszykowej, usytuowany był 4-kondygnacyjny budynek wzniesiony przed 1900 r., którego zbiegające się elewacje tworzyły wąski narożnik, podkreślony dodatkowo dominantą – okrągłą latarnią. Parcela przedmiotowa zachowała swój pierwotny kształt nadany jej w 1876 r.

Projektowany budynek oparty jest o uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz Decyzję o Warunkach Zabudowy.
Bryłę budynku charakteryzuje nadwieszenie zaczynające się zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy od drugiej kondygnacji nadziemnej. Nadwieszenie biegnie wzdłuż obu przyległych ulic, część budynku w okolicach skrzyżowana pochyla się nad chodnikiem zwiększając tym samym powierzchnię każdego z wyższych pięter.

Powstały w ten sposób układ naturalnie dzieli budynek na dwie części. Monolityczny trzon biegnący od parteru i wychodzący ponad poziom dachu. W trzonie znajduje się klatka schodowa oraz trzony windowe oraz większość szachtów instalacyjnych. Element ten ma charakter zamknięty, nieprzezierny i stanowi kontrast dla drugiej kompozycyjnie części budynku. Monolityczny trzon jest również elementem harmonijnie oddzielającym projektowany budynek od ewentualnej przyszłej inwestycji, która kiedyś może powstać na sąsiedniej działce. Szklana, nadwieszona część budynku podzielona na 3 segmenty odpowiednio po 2 i 3 kondygnacje stanowi jasny i przezierny element z jednej strony ukazujący wnętrze budynku, a z drugiej odbijający okoliczne kamienice oraz halę Koszyki vis a vis inwestycji. Delikatne przesunięcia tafli szklanych względem siebie pozwalają oglądającemu budynek z poziomu ulicy na zobaczenie odbić okolicznej zabudowy pod różnymi kątami. Taki sposób myślenia o elewacji pozwala na harmonijne wpisanie nowej zabudowy w miejsce, w którym przed wojną stała kamienica wypełniająca 100% powierzchni działki tworząc gęsto zabudowany narożnik ulic Pięknej i Koszykowej. Idea projektowa pozwala również sądzić, że projektowana inwestycja we współczesny sposób wydobędzie walory zarówno zabudowy sąsiedniej jak i pierwotnego założenia stanisławowskiego w najbliższej okolicy.

Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr


Piękna 49 by Nicholas Lelewski, on Flickr

See less See more
14
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 31 Posts
Wiem, forum się wykrzaczyło jak go dodawałem.

Napisałem prośbę do modów o dodanie poll'a.
Małe jest piękne? :| Udała się na pewno spektakularność co w związku z wielkością jest nie lada wyczynem. Nie powala, ale zaciekawia - 8,5/10.
Oglądałem na żywo.
Wygląda jakby powstał 20 lat temu..
Lufciki i żyletki to jakaś pomyłka.
Wciąż widać niedoróbki w elewacji.
Bardzo przeciętny i nie zmienią tego bardzo dobrze obrobione zdjęcia Ringa.

5/10
See less See more
Świetny przykład jak zrobić budynek będący zarówno współczesną architekturą tła uzupełniającą śródmiejską tkankę i dominantą wizualną idealnie wieńczącą narożnik. Od strony narożnika jest efektowny, a do strony ulic przy których stoi (Piękna i Koszykowa) jest zwierciadłem odbijającym inne budynki. Trochę psuje jego odbiór pusta parcela pomiędzy nim a następnymi budynkami w pierzei, ale ma to się niebawem zmienić.
See less See more
Nie mogę znaleźć w budowlanej części i ukończonych, ale wygooglałem, że budynek ma mieszaną funkcję usługowo-biurowo-mieszkaniową. Zgadza się? I czy ma parking podziemny?
Przyziemie usługowe, reszta biura. Nie ma parkingu podziemnego.
  • Like
Reactions: 1
Przyziemie usługowe, reszta biura. Nie ma parkingu podziemnego.
Wobec tego mocne 9/10. Idealnie siedzi na działce i wszystko w nim dobrze współgra. Nadwieszenie i szklana elewacja nadają budynkowi lekkości, a z pochylonym frontem ma się wręcz wrażenie płynącego statku. Szklany parter też gra na lekkość i jest miastotwórczy (tym bardziej, że jest usługowy). Dzięki nadwieszeniu piesi mają też więcej miejsca. Brak parkingu podziemnego zapewne wynika z powierzchni działki, ale w konsekwencji jest wielkim plusem dla przyziemia ze względu na brak czarnej dziury wjazdu i dla Śródmieścia ze względu na zniechęcenie do dojeżdżania do niego samochodem. Mały minus za tych parę otwieranych okien psujących nieco elewację.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Czy istnieją plany wypełnienia tej wyrwy jakimś łącznikiem z sąsiednią kamienicą?
See less See more
Tam ma powstać budynek mieszkalny innego developera.
  • Like
Reactions: 1
Więcej z tej działki wyciągnąć się chyba naprawdę nie dało... Wygląda jakby ktoś ustawił sobie amatorsko poskładaną za dużą meblościankę, ew. kuchnię w małej kawalerce ;) to musi musi wyglądać pokracznie.

Aczkolwiek konstrukcyjnie zapewne jest ciekawy.

5/10
Warszawa to Warszawa :)

Lepiej sie nie dalo i świetny bryła, wybitny nie jest, chociaż sie wyróżnia i zmienia okolice :)

8
Widziałem niedawno w realu. Bardzo, ale to bardzo fajny budynek, świetnie wpisuje się w miejsce i ma spory oddźwięk na otoczenie (pozytywny).
Tak nieciekawy jak to tylko możliwe - 3/10.
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top