SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127428 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 4 of 678 Posts
aml said:
Jak słysze takie nazwy noz sie w kieszeni otwiera. Center, plaza, tower, prawie jak w NYC...
gdyby nie takie nazwy to jak by się nazywał np. Warsaw Trade Tower - Wieżowiec Handlu w Warszawie -??? BEZNADZIEJA
Bardzo fajny biurowiec , wreście ta Prosta będzie jakoś wyglądała.
Teraz jak tak na niego patrze to przypomina mi kompleks biurowy GRUPY ŻYWIEC przy Bitwy Warszawskiej, czy tamten biurowiec też jest Ghelamco ????
Jedyne zdjęcie jakie znalazłem w necie biurowca Zywca z Bitwy Warszawskiej nawet w nocy są podobne:


jest jeszcze troche na tej stronie http://www.ghelamco.pl/
See less See more
1 - 4 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top