SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127134 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 7 of 678 Posts
Co? Czyżby konserwa planował chronić tę kamienicę?
Płakać po niej strasznie nie będę, ale działania inwestora zasługują na to, żeby władze dały mu Wilczy bilet.
Myślisz, że nie znalazło by się sposobu, by wykorzystując polskie prawo zniechęcić inwestora od jakichkolwiek inwestycji? Znalazło by się i to dużo.
No to nie rozumiem w takim razie o co chodzi dziennikarzom Wyborczej.

O jedną ruderę mniej.
O to, że powstający plan miał ją chronić. Więc skoro miasto chciało ją chronić, to jakim cudem wydano zgodę na rozbiórkę? Zapewne jeden urząd miał gdzieś to co inny chciał.
1 - 7 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top