SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127373 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 7 of 678 Posts
Budzę wątek gdyż kamienica przy rondzie Daszyńskiego doczekała się niespodziewanej rozbiórki. Domyślam się co przyspieszyło tą rozbiórkę.

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/...przedwojenna_kamienice_ze_znanym_muralem.html
Tak, podobno takie zakusy były aby zachować dziś nic nie wartą ruinę (nawet wewnątrz, złomiarze zdemontowali wszystko co się dało) i inwestor musiał się pospieszyć z decyzją o oczyszczeniu terenu.
Podejrzewam, że dla niektórych urzędników działanie inwestora było na rękę, co w tym wyjątkowym przypadku jest dobrą decyzją.
Tak więc wraca szansa na wieżę po wschodnio-południowej stronie ronda :)
Teraz wszystko zależy od wprowadzonym zmian w planie zanim zostanie uchwalony...

Dziwiło mnie czemu Ghelamco po zbudowaniu Warsaw Spire planuje budowę Sienna Towers zamiast kontynuacji inwestycji przy Prostej, teraz może plany się zmienią...
See less See more
Jeśli "07" w numerze pozwolenia na rozbiórkę oznacza rok jej wydania to tym bardziej dziwi to co wymyślili planiści planu uzgadniając go z innymi urzędnikami...
No i o rozbiórce studwunastki już pisano tuż po jej wysiedleniu... Nie rozumiem czemu FRW wnioskowało niedawno o zachowanie części od strony Pańskiej...
Natomiast uważam, że jeżeli budynek przedwojenny nie przeszkadza w zabudowie kwartału, to powinien zostać zachowany. Tak wyglądała sytuacja Pańskiej 112. Można tu było zrobić coś podobnego jak przy Apartamentach Pańska: dokleić nowy budynek do przedwojennej kamienicy. Trzeba było tylko dobrej woli. W tym kontekście kamienicy szkoda...
Ale od dawna było wiadomo od czasu wykwaterowania, że przyszły inwestor zburzy całość. Nie zburzył od razu bo kryzys wstrzymał inwestycję, inwestor pozwolił w między czasie na mural. Jak się dowiedział co mu teraz po kilku latach od zdobycia działki ktoś planuje/proponuje na jego terenie to zrobił to, co już dawno miał zrobić...
Na dobrą wolę bym nie liczył, inaczej sprawa mogła by się potoczyć gdyby dziś działka była szykowana na sprzedaż z nakazem wkomponowania w Pańską 112, wtedy taki wniosek miałby sens...


Czas więc wątek do ukończonych gdy przyszła inwestycja w tym miejscu nie będzie już kontynuacją Prostej Office Center.
See less See more
1 - 7 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top