SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

126797 677
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 1 of 1 Posts
^
Ten render pojawia się w części Planned na stronie Ghelmaco, ale tylko jako jedna grafika, bez jakichkolwiek informacji.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top