SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127373 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 1 of 678 Posts
No i o rozbiórce studwunastki już pisano tuż po jej wysiedleniu... Nie rozumiem czemu FRW wnioskowało niedawno o zachowanie części od strony Pańskiej...
Źle zrozumiałeś. FRW wnioskowało o zdjęcie ochrony z kamienicy od strony Prostej:
- poprowadzenie obowiązującej linii zabudowy dla nowej zabudowy zgodne z pierzeją kamienicy Prosta 63,
- rezygnacja z ochrony kamienicy Prosta 63.
W projekcie planu obie połówki budynku były pod ochroną. Ten od Prostej był w gorszym stanie i mniej wartościowy, a poza tym wycofany od ulicy. Dlatego jego rozbiórka jest nieunikniona by wybudować na tym rogu ronda cokolwiek.

Natomiast uważam, że jeżeli budynek przedwojenny nie przeszkadza w zabudowie kwartału, to powinien zostać zachowany. Tak wyglądała sytuacja Pańskiej 112. Można tu było zrobić coś podobnego jak przy Apartamentach Pańska: dokleić nowy budynek do przedwojennej kamienicy. Trzeba było tylko dobrej woli. W tym kontekście kamienicy szkoda...
See less See more
1 - 1 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top