SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127274 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 1 of 678 Posts
Imperial said:
np. Warsaw Trade Tower - Wieżowiec Handlu w Warszawie -??? BEZNADZIEJA
Ja bym to raczej przetłumaczył na Warszawską Więżę Handlową. Nie brzmi tak źle.
Warsaw Finencial Center - Warszawskie Centrum Finansowe - dla mnie ekstra.
Naprawdę, nie rozumiem ludzi, którym się wydaje że jak się coś powie po angielsku to pełen szpan, jazda i w ogóle pięknie brzmi. Trochę szacunku i wiary w ojczystą mowę ;)

A budyneczek de facto bardzo przyzwoity, tyle że ja Prosta Office Centre przemianowalbym na Centrum Biurowe Prosta :) To tyle

pzdr.
1 - 1 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top