SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

126800 677
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 1 of 1 Posts
Render na tablicy jest prawie taki sam jak ten pokazany przez megapterę. Jedyną różnicą między nimi jest brak tego budynku po prawej od nowego biurowca, więc jest szansa że w sąsiedztwie powstanie cos zacznie większego :)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top