SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

· **** Skyscraperus
Joined
·
31,672 Posts
Nazywanie Prostej Office Center brzydalem jest z lekka przesadne... to zwykly budynek. Warszawa na razie ma duzo dzialek wolnych, czy tez zaniedbanychi, dlatego kazda poprawna inwestycja cieszy. Wieza to z pewnoscia wstepna koncepcja... maja jeszcze czas. Polotu nie bedzie z pewnoscia, ale moze wyjdzie im chociaz cos na obecnym poziomie.

Smutne jest to, ze Ghelamco buduje ... projekty pokroju Wolf'a stoja w miejscu :(
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top