SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127424 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 1 of 678 Posts
Każda kamienica w Warszawie jest ważna, a w tym rejonie Woli za wiele się ich nie ostało. Można było się postarać i ją zachować, wzorem innych z Prostej/Pańskiej czy Kasy Chorych przy Rondzie 1, jednocześnie zagospodarowując działkę.
1 - 1 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top