SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Prosta Office Center - Ghelamco

127426 Views 677 Replies 114 Participants Last post by  piotr.k
Na działce przy Prostej, przy której ostatnimi laty stała tablica z informacją nt. i renderem wieżowca Europrojekt Prosta (nie pamiętam czy tak to się nazywało ale to mial byc taki niezbyt ładny biało-niebieski wieżowiec) pojawiła się nowa tabilca, tym razem firmowana przez Ghelamco; jest na niej kilkupiętrowy zaledwie biurowiec; nie zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzec ani zrobic zdjecia; chodzi o działkę na wschód od tej opuszczonej sporawej kamienicy przy Rondzie Daszynskiego
1 - 1 of 678 Posts
Kamienicy nie szkoda w kontekście jej stanu technicznego, przeciętnej architektury oraz jej mizernej wysokości, która nie pozwalała aby (znając mentalność naszych Planistów) dobudować do niej kiedykolwiek coś, co przekraczałoby 30 metrów wys.

Aktualnie jest naturalna szansa na wysokościowiec, nie trzeba dodawać że rejon jest idealny na mnóstwo wys. zabudowy: np. komis meblowy, oraz cały obszar na którym mieści się niejakie Centrum Jupiter.
^^ Z tym że ten projekt - jak pisał Noel - trafił do kosza bo sami uznali że nie jest zbyt urokliwy, (...)
Oby to była prawda(!) Oglądając stare trupy z przed nastu, ba, a nawet 10 lat, które były w planach można się cieszyć że nigdy nie powstały. Jeszcze znalazłem takie ujęcie + dodatki:Pozostaje kwestia obowiązującej linii zabudowy, i niestety z tego co widzę będzie nawiązywać do linii przepięknego biurowca Rzepy: Viva planiści!, (po raz kolejny). No chyba że to pójdzie wraz z obowiązującą max. wysokością do poprawki.

A na koniec, dla przypomnienia - taki smaczek:

Nie pamiętam źródła. Chyba to była koncepcja Elektrimu (?) z lat 90-tych. Prawie jak Niu Jork :D
See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 678 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top