Skyscraper City Forum banner

No i?

 • 10 :eek2:

  Votes: 0 0.0%
 • 9,5

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8,5

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 0 0.0%
 • 7,5

  Votes: 0 0.0%
 • 7

  Votes: 0 0.0%
 • 6,5

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5,5

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1 :toilet:

  Votes: 0 0.0%
Status
Not open for further replies.
1 - 2 of 2 Posts

·
Banned
Joined
·
308 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Dziwne, że go tu nie ma :lol:

Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie – budynek zlokalizowany przy placu Teatralnym w Warszawie, będący siedzibą Opery Narodowej. W Salach Redutowych mieści się Muzeum Teatralne oraz dwie spośród trzech scen Teatru Narodowego.
Dane techniczne teatru:

- Kubatura: około 500 tys. m³
- Powierzchnia zabudowy: około 2 ha
- Powierzchnia użytkowa: około 90 tys. m²
- Wysokość wieży scenicznej: 48 m
- Długość elewacji frontowej: 169 m
- Powierzchnia sceny głównej z proscenium: około 1150 m²
- Powierzchnia sceny z kieszeniami bocznymi i tylną: 2500 m²
- Szerokość sceny: 36,5 m
- Głębokość z proscenium: 57,6 m
- Wysokość do stropu technicznego: 34,4 m
- Zagłębienie podscenia: 12,3 m
- Szerokość otworu sceny: 17,4 m
- Wysokość otworu sceny: 9,8 m
- Wysokość zascenia: 24,2 m
- Wysokość kieszeni bocznych: 10,5 m 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Status
Not open for further replies.
Top