SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2480 Posts

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #1 ·
W związku z planowanymi zmianami i przebudową ul. Puławskiej w Piasecznie w tym i przyszłym roku – chciałbym Wam przybliżyć tą najdłuższą ulice W-wy . Kiedyś dawno temu był trochę podobny wątek , ale myślę , że warto powrócić na chwile do tego tematu .

Większość informacji pochodzi z serwisu www.pulawska.info - w tym miejscu chciałbym podziękować jego twórcom – jako mieszkaniec Piaseczna zawsze szukałem informacji o tej ulicy .

Historia

Dawna droga nad skarpą wiślaną, zwana już na początku XVI w. mokotowską, wychodziła z Warszawy linią dzisiejszej ulicy Mokotowskiej, łącząc się z linią dzisiejszej ulicy Puławskiej. Zanim wytyczono dzisiejszą ulicę Puławską do Piaseczna droga wiodła przez wieś Mokotowo (później Mokotów rozciągnięty między Jazdowem i Wierzbnem) , położone blisko siebie wsie Witki i Szopy, wieś z kościołem parafialnym Służewo, wieś Jemielinek (dziś Imielin) i dalej na południe, z pominięciem od wschodu zabudowy wsi Dąbrówka. W Służewie gościniec rozgałęział się, także w kierunku Góry Kalwarii.

Szosa Puławska
W początkowym okresie Królestwa Kongresowego wzdłuż linii prostej z Warszawy do Puław wytyczono szosę Puławską ( fr. „chaussée”- bita droga). Na odcinku do Piaseczna, zbudowanym do 1825 r., miała tylko dwa zakręty, na wysokości Służewca i przed Piasecznem. Planowano tylko nieliczne zakręty przed terenami zabudowanymi, w celu zwolnienia koni, aby - rozpędzone - nie tratowały przechodniów. Trakt ten podobnie jak kilka innych, wychodzących z Warszawy, posiadał znaczenie strategiczne (szybkie przemieszczanie się wojsk, przejazdy poczty itp.), a jego budowę sfinansowały władze centralne w Petersburgu. Zaplanowany był w taki sposób, aby łączył miasta, a omijał wsie w odległości około jednego kilometra. W Pyrach w połowie drogi między Warszawą i Piasecznem wybudowano Koszary Drogowe, w których mieszkała służba utrzymania szosy.

Szosa Nowoaleksandryjska
W 1845 r. car zaaprobował zmianę nazwy Puław na Nową Aleksandrię, i od tego czasu szosę Puławską nazywano szosą Nowoaleksandryjską. Początek brała od Ronda Mokotowskiego (przy rogatkach mokotowskich), które ok. 1875 r. zmieniło nazwę na Plac Keksholmski od nazwy rosyjskiego pułku keksholmskiego, stacjonującego w pobliskich koszarach. W 1919 r. jego nazwę zmieniono na plac Unii Lubelskiej.

Ulica Nowomarszałkowska ?
Gmina Mokotów i część gminy Wilanów przed I wojną światową zabiegały o przedłużenie tramwaju do Wierzbna i przemianowanie ulicy Nowoaleksandryjskiej na ulicę Nowomarszałkowską, ponieważ stanowiła przedłużenie warszawskiej ulicy Marszałkowskiej. Teren gmin nabrał wówczas charakteru miejskiego.

Ulica Puławska
W 1916 r. władze niemieckie wyraziły zgodę na przemianowanie nazwy ulicy Nowoaleksandryjskiej w Warszawie i w Piasecznie na ulicę Puławską, przyłączono wówczas do Warszawy całą gminę Mokotów, a z gminy Wilanów m.in. wieś Szopy. Kolejne wsie położone na południe od Szop (wzdłuż ulicy Puławskiej) z Dąbrówką włącznie, przyłączono do Warszawy w 1938 i 1951 r. Puławska stała się wówczas najdłuższą ulicą warszawskiej dzielnicy Mokotów; ma długość 12.250 m. Numeracja domów na Puławskiej, odmiennie niż przy innych ulicach Warszawy, wzrasta w kierunku południowym (w górę Wisły), przy czym numery nieparzyste znajdują się po stronie wschodniej. W Piasecznie po tej stronie znajdują się domy oznaczone numerami parzystymi, a numeracja rośnie od rynku w kierunku Warszawy.
 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Historyczne inwestycje wzdłuż Puławskiej

Grójecka Kolej Wąskotorowa
W 1898 r. rozpoczęto budowę kolei wąskotorowej nazwanej Grójecką. Tory położono wzdłuż szosy Nowoaleksandryjskiej aż do Góry Kalwarii. Przecinały one szosę tylko w dwóch miejscach, w Szopach i przed Piasecznem. W 1935 r. w obrębie Piaseczna połączono Kolej Grójecką z Koleją Wilanowską. Wtedy powstał nowy przystanek Iwiczna (póź. Piaseczno Przemysłowe).
W 1937 r. początkową stację Kolei Grójeckiej przeniesiono do Szop Polskich, stąd jej nazwa - Szopy, nazwę Warszawa Południowa wprowadzono podczas okupacji niemieckiej (Dworzec Warszawa Północna znajdował się koło Cytadeli i posiadał połączenie z Modlinem). Po wojnie używano nazwy Dworzec Południowy a obecnie znajduje się to stacja metra Wilanowska.
W 1969 r. zawieszono ruch pociągów między stacjami Dworzec Południowy - Warszawa-Dąbrówka, a od 1971 r. na stałe zawieszono kursowanie pociągów na odcinku Warszawa-Dąbrówka - Piaseczno Przemysłowe - Piaseczno Miasto - Góra Kalwaria.


Plac Unii Lubelskiej - stacja początkowa mieści się koło jednej z rogatek (lewej) gdzie widać stojący skład pociągu. Pomiędzy rogatkami widoczny tor dzięki któremu kolejki wilanowska i grójecka miały możliwość dowozu towarów do normalnotorowej kolei warszawsko-wiedeńskiej. Tor ten biegł ulicami Polną i Nowowiejską i Filtrową.

Jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o kolejkach warszawskich kolejkach dojazdowych proszę zajrzeć http://andrzej_tajchert.webpark.pl/


Fort Służewiecki
W okresie modernizacji twierdzy „Warszawa”, w latach 1891-1892 zbudowano na obszarze ograniczonym przez obecną aleję Lotników i ulice: Modzelewskiego, Smyczkową i Puławską Fort Służewiecki VIIA. Zadaniem fortu było wzmocnienie obrony na osi szosy Nowoaleksandryjskiej. Na przedpolu znajdowała się dolina Potoku Służewieckiego z licznymi rozlewiskami, stanowiącymi przeszkodę naturalną. Fort zniszczono przed wybuchem I wojny światowej, w związku z rozporządzeniem o kasacji twierdzy z 1909 r.

Trolejbusy
HISTORIA LINII TROLEJBUSOWEJ
WARSZAWA - PIASECZNO
(1983-1995)
1977 - początek budowy linii z Warszawy do Piaseczna; planuje się również budowę drugiej linii przez Wilanów, Powsin, Konstancin-Jeziorna.
1983.06.01 - uruchomienie trakcji trolejbusowej 51 na trasie: DW. POŁUDNIOWY - Puławska - Mysiadło - PIASECZNO: Puławska - (< Obwodnica < Dzierżyńskiego<) - JAWORSKIEGO
1990.11.24 - uruchomienie linii nocnej 651 po trasie 51
1995.09.01 - zawieszenie trolejbusowych linii 51 i 651
2000.07 - decyzja Rady Warszawy o likwidacji sieci i taboru trolejbusowego
Więcej informacji znajdziecie http://www.przegubowiec.com/t-bus/tbtr83.htm
 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Puławska dzisiaj

Obecny stan Puławska osiągnęła w latach 1971-1975 . Od pl. Uni Lubelskiej do granic miasta jest to trzypasmowa arteria w obydwu kierunkach dalej w kierunku Piaseczna do skrzyżowania z ulicą Okulickiego jest to dwupasmowa droga typu GP . UL. Puławska od wielopoziomowego skrzyżowania z ul. Rzymowskiego i dalej na południe jest obecnie częścią DK 79 : W-wa – Kozienice – Sandomierz – Kraków - Katowice – Bytom ( tak , tak mieszkańcy Katowic jadący do Chorzowa jadą tą „samą” siedemdziesiątką dziewiątką co mieszkańcy W-wy i Piaseczna  ) . Zabudowa na całej długości jest bardzo zróżnicowana . Od pl. Unii do ul. Dolnej – jest typowa wielkomiejska ulica z wysokimi kamienicami gęsto zabudowana . Im dalej na południe , zabudowa przestaje mieć taki charakter choć do skrzyżowania z al. Wilanowską jest to zdecydowanie nadal miejski charakter . Od pl. Uni Lubelskiej do pętli na Służewcu Wyścigach wzdłuż ulicy jest umieszczona linia tramwajowa , która na odcinku pl. Unii – al. Wilanowska idzie oddzielonym torowiskiem pośrodku ulicy . Pod skrzyżowaniem Puławskiej – al. Niepodległości i al. Wilanowskiej jest umieszczona stacja metra „Wilanowska” .

Z ciekawszych i ważniejszych instytucji znajdujących się wzdłuż Puławskiej można wymienić :
- ul. Puławska 15 - Centrum Finansowe Puławska
Zdjęcia z wewnątrz :


- ul. Puławska 17 – kompleks biurowy Europlex

- ul. Puławska 148/150 – Komenda Główna Policji
- ul. Puławska 266 - Tor wyścigów konnych

Przy Puławskiej ulokowało się bardzo dużo biur i central wielu firm min. budowana nowa siedziba Statoil Polska - Volvo Polska , US Pharmacy , Auchan Polska itp.

Galeria zdjęć :
Puławska w oklicach ul. Dolnej – w tle dominujące CFP nad okolicą

Pętla tramwajowa Metro Wilanowska – w tle biurowiec Kliwer

Widok na ul. Puławską w kierunku centrum z wiaduktu kolejowego ( bocznicy od kolejki radomskiej do stacji postojowej Metra Warszawskiego . To tu w tym miejscu dokładnie na wprost przed tym wiaduktem powstanie węzeł Puławska – POW’u .


Ciekawostką jest to , że zgodnie przepisami - droga o większym ruchu pojazdów powinna znaleźć się najniżej projektowanego wielopoziomowego skrzyżowania . Na Puławskiej ruch osiągnął już 15 tyś samochodów na godz. . Na POW – planuje się ok. 10 tyś . Wobec czego Puławska ma iść niżej , a POW po estakadzie wyżej .
 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Plany na przyszłość

W związku z bardzo szybkim rozwojem południowych dzielnic miasta i przedmieść planuje się przebudowę ul. Puławskiej na odcinku granica miasta - Piaseczno i dalej w kierunku Góry Kalwarii .
Planowane skrzyżowanie Puławskiej i ul. Geodetów

Szczegółowe informacje znajdziesz : http://www.barcik.pl/pulawska/pliki/informacje2.php?rozwin=72

8 października 2004, Gazeta Piaseczyńska nr 13 (121) 2004

Zbliża się rozbudowa ulicy Puławskiej, jednej z głównych arterii wylotowych z Warszawy na południe. Na wysokości od granic Warszawy do skrzyżowania z ul. Energetyczną dobudowany ma zostać trzeci pas po obu stronach szosy, a dwupasmówką dojedziemy w przyszłości aż do Baniochy.
Jednym z drażliwych punktów jest ruchliwe skrzyżowanie w Mysiadle, tzw. węzeł Puławska - Geodetów, na którym od wielu lat tworzą się gigantyczne korki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła sześć szkiców koncepcyjnych, jak to skrzyżowanie będzie wyglądało po przebudowie. Nie został jeszcze wybrany ostateczny wariant.

Przy Auchan powstaną estakady, a nie jak wcześniej planowano tunel. Źródło: www.piechociński.pl
Estakady zamiast tunelu
Wiadomo natomiast już, jak będą wyglądały wjazdy z hipermarketu Auchan i zjazdy do niego. Koncepcja biura Europrojekt z Gdańska została już zatwierdzona i pod koniec października br. mają się zakończyć prace nad dokumentacją modernizacji szosy z Piaseczna do granic Warszawy. Wjazd i zjazd na parking przy hipermarkecie poprowadzone zostaną estakadami, a nie - jak do tej pory projektowano - tunelem. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i tańsze, jak przekonuje firma.
Dzięki bezkolizyjnemu skrzyżowaniu niepotrzebna będzie już sygnalizacja świetlna, która spowalnia ruch. Zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami koszt budowy estakad i zjazdów do hipermarketu pokryje firma Auchan. Zgodnie z planem prace budowlane powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku.

Energetyczna czeka
Zatwierdzony jest już również projekt przebudowy skrzyżowania Puławskiej. Inwestorem jest firma Outlet Company, która planuje otwarcie przy ul. Energetycznej Centrum Wyprzedaży. Firma wystąpiła już o pozwolenie na budowę i zgodnie z planem prace budowlane rozpoczną się najpóźniej w marcu 2005 roku. O tej inwestycji możesz poczytać : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=165952

14 stycznia br. zatwierdzono lokalizację i podjęto decyzje techniczne o kształcie zmodernizowanej Puławskiej od ulicy Energetycznej do Baniochy. Z wielką satysfakcją przekazuję Państwu informację w sprawie inwestycji drogowych (...) na terenie powiatu piaseczyńskiego, które będą realizowane z budżetu centralnego, wojewódzkiego i unijnego
Puławska skrzyżowanie z ul. Energetyczną – Piaseczno


Puławska - wielopoziomowe skrzyżowanie z Okulickiego w Piasecznie z DW 721 .


Puławska - wielopoziomowe skrzyżowanie z ul. Chyliczkowską w Piasecznie

Puławska skrzyżowanie z ul Żeromskiego w Piasecznie


Puławska - wielopoziomowe skrzyżowanie z ul. 17 stycznia w Piasecznie


DK79 – skrzyżowanie w Siedliska


DK79 – skrzyżowanie do Zalesia Górnego


DK79 – skrzyżowanie Pilawa


DK-79 – skrzyżowanie Łubna
 

·
Robert
Joined
·
9,863 Posts
Zbyszku bardzo ciekawy materiał przedstawiłeś,przeczytałem zaciekawieniem :applause:


Puławska stała się wówczas najdłuższą ulicą warszawskiej dzielnicy Mokotów; ma długość 12.250 m. Numeracja domów na Puławskiej, odmiennie niż przy innych ulicach Warszawy, wzrasta w kierunku południowym (w górę Wisły), przy czym numery nieparzyste znajdują się po stronie wschodniej. W Piasecznie po tej stronie znajdują się domy oznaczone numerami parzystymi, a numeracja rośnie od rynku w kierunku Warszawy.
O rany żebym ja wiedział wczesniej.Kiedyś bardzo durzo jeżdziłem.I klnełem,na te numerki pijany wieszał:)
 

·
Registered
Joined
·
463 Posts
[29 lipca 2005] Poseł Janusz Piechociński informuje:
Dyrektor [warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad inż. Wojciech] Dąbrowski dotrzymał obietnicy i komplet materiałów do decyzji lokalizacyjnej na następujące trasy złożył do Wojewody Mazowieckiego:
- obwodnica Raszyna (Serock - Wolica - Janiki)
- Południowa Obwodnica Warszawy (węzeł Konotopa - Puławska z obejściem do lotniska Okęcie)
- Piaseczno (ul. Energetyczna - Góra Kalwaria wraz z obwodnicą tego miasta)
Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej w czwartym kwartale tego roku rozpoczną się wykupy gruntów. W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

Ciekawe czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Trzeba trzymać kciuki, bo to jedna z najwazniejszych inwestycjina południu Warszawy. Wobec pierwotnych planów i tak już jest rok poślizgu.
Tak swoją drogą, to zastanwaiam się czy spore ilości ziemi i gruzu po prawej stronie obwodnicy Piaseczna (jadąc w stronę Góry Kalwarii) mają coś wspólnego z tą inwestycją czy to przypadek i ktoś tam sobie urządził składowisko.
 

·
Registered
Joined
·
52 Posts
cudak said:
[...]W początkowym okresie Królestwa Kongresowego wzdłuż linii prostej z Warszawy do Puław wytyczono szosę Puławską[...]
Gdyby ta szosa szla rzeczywiscie w linii prostej to w wielu miejscach pokrywala by sie z Wisla wiec te slowa to nie do konca prawda. Pulawska w Warszawie biegnie w kierunku prawie idealnie południowym natomiast Puławy sa polozone raczej na poludniowy-wschod od stolicy.. No chyba ze mowa o jakis innych Puławach ;)
 

·
Registered
Joined
·
463 Posts
Nie ja jestem autorem tego teksu ale rzeczywiście tam chyba jest błąd. Tam powinno być wg mnie obwodnica Raszyna (Salomea - Wolica - Janki). Ja tylko ten news skopiowałem. Nie jestem jego autorem. No a że skopiwałem nieuważnie, bez poprawek to już inna sprawa.
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
Robin__ said:
Nie ja jestem autorem tego teksu ale rzeczywiście tam chyba jest błąd. Tam powinno być wg mnie obwodnica Raszyna (Salomea - Wolica - Janki). Ja tylko ten news skopiowałem. Nie jestem jego autorem. No a że skopiwałem nieuważnie, bez poprawek to już inna sprawa.
Tia, tam IMHO powinno być "Salomea - Wolica...", ale domyślałem się, że pomyłka była na stronie Piechocińskiego. O błąd nie ośmieliłbym się podejrzewać bywalca Skyscrapercity... :)
Pozdrówka!
 

·
Registered
Joined
·
6,771 Posts
Zbyt pięknie było:

Prezydent Warszawy zablokował poszerzanie Puławskiej

Warszawa zablokowała poszerzanie zakorkowanej Puławskiej na granicy stolicy i Piaseczna. Chce na siłę między jezdnie wepchnąć linię tramwajową. Po protestach drogowców najprawdopodobniej jednak wycofa się z tego pomysłu

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania przy hipermarkecie Auchan i trzeciego pasa od granic Warszawy do dawnej zajezdni autobusowej miała się rozpocząć jesienią. Niestety, ten termin jest już nierealny. - Stołeczny ratusz próbuje storpedować tak ważną inwestycję. Wymyślili, że środkiem ulicy powinien biec tramwaj. To jest niewykonalne - denerwuje się Andrzej Swat, wiceburmistrz Piaseczna.

Budowę wstrzymał protest stołecznego ratusza. Miejskie Biuro Komunikacji złożyło zastrzeżenie do tzw. decyzji lokalizacyjnej, którą wydał niedawno wojewoda. Urzędnicy uznali, że przy Puławskiej musi znaleźć się rezerwa terenu dla planowanej linii tramwajowej z Warszawy do Piaseczna. W efekcie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie może zacząć skupu gruntów. Nie wiadomo, czy inwestycję, którą planowano na przyszły rok, uda się zrealizować w tym czasie. Dzięki budowie bezkolizyjnego skrzyżowania i poszerzeniu Puławskiej do ul. Energetycznej w Piasecznie przejazd tą arterią byłby znacznie wygodniejszy.

Andrzej Swat tłumaczy, że władze tego miasta popierają budowę linii tramwajowej do Piaseczna, ale przy Puławskiej nie ma na to miejsca. - Nie zmieści się ona ani w pasie rozdzielającym jezdnie, ani z boku. Linia mogłaby powstać po nowym śladzie np. wzdłuż planowanej Trasy N-S w pobliżu kolejowej trasy do Radomia - mówi Andrzej Swat.

Wygląda na to, że Warszawa chce na siłę uszczęśliwiać Piaseczno mglistą wizją tramwaju. W efekcie opóźnia jednak realizację pilnej inwestycji, która jest przygotowywana od wielu lat.

- Budowę linii do Piaseczna mają w swoich strategicznych planach Tramwaje Warszawskie. Byłoby dobrze, gdyby biegła wzdłuż ul. Puławskiej - twierdzi Stanisław Szweycer, dyrektor Biura Komunikacji, które zatrzymało inwestycję. Jak dowiedzieliśmy się u wojewody, ten konflikt miałoby teraz rozstrzygnąć Ministerstwo Infrastruktury, do którego trafiła dokumentacja w tej sprawie. Urzędnicy mają na to trzy miesiące.

Najprawdopodobniej jednak nie będą musieli nic opiniować. Wczoraj po południu Zbigniew Gidziński, asystent wiceprezydenta Andrzeja Urbańskiego, poinformował, że miasto wycofa swój protest. - Nie chcemy blokować tej ważnej inwestycji - powiedział.

Jeśli protest Warszawy rzeczywiście zostanie anulowany, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła zacząć kupować grunty, a potem ogłosić przetarg na budowę. Protest stolicy spowoduje jednak dwu- lub trzytygodniowy poślizg.
 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Przepraszam , ale tego głupie h*** z ratusza muszą wszędzie coś spieprzyć . Nie wychodzą im żadne inwestycje w mieście ( przebudowa pl. Defilad , odbudowa pałacu Saskiego , nadal działające hale targowe w Centrum ) to jeszcze się wpychają ze swoimi absurdami na okolicę . I jak mamy żyć z tymi bałwanami ???? Jeśli kto kolwiek z forumowiczów zagłosuje na PiS w najlbiższych wyborach , zbanuje natychmiast z tego forum :hahaha: ( to był żart ) .

Tak na prawdę , chodzi o to , że Puławska ma rezerwę pod linię tramwajową ( po wschodniej stronie ) , ale przy założeniu , że ulica pozostanie w takiej postacji w jakiej jest . Sprawdziłem na stronach Ursynowa ul. Puławeska ma zostać tak przebudowana , że zostaną "odcięte" bezpośrednie wyjazdy z posesji na ulicę ( tak jak jest teraz ) . Mają zostać wykonane ulice równoległe do Puławskiej tzw. serwisowe po obu stronach co ma poprawić bezpieczeństwo , a wtedy rzeczywiście nie ma gdzie poprowadzić lini tramwajowej , a szkoda !
 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Uwaga nowy nius ze strony Posła Piechocińskiego :

Uzyskano decyzję lokalizacyjną dla przebudowy ul. Puławskiej od granic miasta W-wa do ul. Energetycznej w Piasecznie z bezkolizyjnym wyjazdem z CH Auchan . Rozpoczeły się już wykupy gruntów . Rozpoczęcie budowy na tym odcinku zacznie się na jesieni tego roku , zakończenie czerwiec 2006 ? Czy to możliwe ????? . Ja tego będę pilnował :)
( to ten węzeł )
 

·
EF PD o/Warszawa
Joined
·
1,001 Posts
cudak said:
Uwaga nowy nius ze strony Posła Piechocińskiego :

Uzyskano decyzję lokalizacyjną dla przebudowy ul. Puławskiej od granic miasta W-wa do ul. Energetycznej w Piasecznie z bezkolizyjnym wyjazdem z CH Auchan . Rozpoczeły się już wykupy gruntów . Rozpoczęcie budowy na tym odcinku zacznie się na jesieni tego roku , zakończenie czerwiec 2006 ? Czy to możliwe ????? . Ja tego będę pilnował :)
Jeżeli głównym partycypującym jest kapitał prywatny (w tym wypadku Auchan) to nie ma się co obawiać o terminy. Jako przykłady można przytoczyć estakady w Jankach, czy obecnie rosnące jak grzyby po deszczu wiadukty węzła przy Ikei w Markach.
 

·
Registered
Joined
·
473 Posts
Myślę ze ta rozbudowa dużo nie da! przynajmniej nie tyle ile by wszyscy chceili...
z jednej strony prowadzą rozbudowe jezdni do trzech pasów a z drugiej pojawiaja sie jak kropele po deszczu kolejne sygnalizatory swietlne! jeszcze trzy cztery lata temu mozna było bezproblemu przejachac puławska teraz juz jest to prawie nie mozliwe co sie rzopędzi to kolejne swiatło i do tego zadnej synchronizacji....
 

·
Registered
Joined
·
6,771 Posts
Ta ilość skrzyżowań ze światłami jest dla mnie niezrozumiała. Prowadzi to sztucznego zapychania takich ulic jak Puławska, Modlińska, Radzymińska, a więc kluczowych w Warszawie. Nie rozumiem dlaczego wyjeżdżający z najdrobniejszych uliczek mają mieć możliwość skrętu w obie strony. Można postawić nakaz skrętu w prawo i porobić bezpieczne nawrotki co któreś światła.
 

·
Registered
Joined
·
473 Posts
a czy jest wogóle jakakolwiek koncepcja rozwiązania tego problemu moze jakieś wiadukty nad skrzyzowaniami nawet nie ktorymi?? karczunkowska itp
 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #19 ·
^ nie sądze , aby Puławska w granicach miasta miała takie bezkolizyjne
skrzyżowania . Tak jak pisałem w planach Ursynowa było napisane
przebudowa Puławskiej w ten sposób , iż mają zniknąć bezpośrednie wyjazdy
z posesji , a wzdłuż ulicy mają być poprowadzone drogi serwisowe ,
odzielające ruch lokalny od głównego . To być może spowoduje , że prędkość
zostanie podniesiona z 50 km/h np. do 70 tak jak było kiedyś ( ale kto na
Puławskiej przestrzega 50-tki ;) ) . Ja w Piasecznie mieszkam od 4 lat i w
ciągu tego okresu na Puławskiej przybyło 3 pary świateł . Tylko jak wzrósł
ruch i ile ludzi się wprowadziło w najbliższe okolice ?

Sprawę wygodnego i bezkolizyjnego ruchu na południe ma rozwiązać trasa NS
- przynajmniej tak planowano , ostatnio ta trasa znikneła z opracowań i
planów . Chodzi mi o przedłużenie od lotniska Okęcie trasy NS na południe
wzdłuż lini kolejowej tzw. radomskiej - dalej przez Nową Iwiczną , Lesznowole
do obwodnicy Tarczyna i tam połączenia z DK 7 . Plan piękny , ale na razie
między baki można go włożyć . Tutaj na schemaciku ze stron SISKOM'u widać
takowe czerwoną "kreseczkę", ale kiedy i co ???????

 

·
Inwestor
Joined
·
2,629 Posts
Discussion Starter · #20 ·
A tu jeszcze znalezione w sieci "flamaster plany " obejścia Góry Kalwarii w ciągu drogi DK 79

 
1 - 20 of 2480 Posts
Top