SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Boxes rule
Joined
·
1,681 Posts
No, no, kongratulejszyns :applause:

Widok swietny! A gdyby jeszcze na miejscu Kaskady postawic wieze, to by juz byla total sciana! Dawaj kolejne zdjecia :)

PS A nie miales czasem zniknac i sie zaszyc w Pradze? ;)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top