SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Widoczek z Warty

8166 Views 15 Replies 10 Participants Last post by  Michcio
Fotka zrobiona niecałe dwa tygodnie temu z Warta Tower.Być może za jakiś czas zamieszczę kolejne?
Pozdrawiam!
1 - 3 of 3 Posts
nie trzeba płacić :D:D jest sposób żeby się dostac na góre za darmo i popodziwiać widok :D chętnie pomogę :) już pare razy tam byłem :)
Nie widze przeciwwskazań abym, zapodał fotki i opisał metode (ps. kiedyś te fotki już były na forum,ale nie zaszkodzi ich przypomnieć )

no to widoki z Icka :A metoda dostania się na góre jest bardzo łatwa,wchodzisz do Icka na dole mówisz że chciałeś się zapoznać z opłatami, i obejrzeć klub. Jeżeli nie trafisz na jakiś hamskich hotelowych, to zaproszą Cie do Windy, włożą karte i wyślą na 43 piętro :D ps. mi się jeszcze nie zdarzyło żeby po takiej gatce nie pojechać na góre :D więc powodzenia :)
hehe przecież wiadomo że to nie są foty z Warty :) ale @Castle_Bravo prosił o foty z Icka, które kiedyś robiłem więc zapostowałem :D
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top