SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Widoczek z Warty

8161 Views 15 Replies 10 Participants Last post by  Michcio
Fotka zrobiona niecałe dwa tygodnie temu z Warta Tower.Być może za jakiś czas zamieszczę kolejne?
Pozdrawiam!
1 - 2 of 2 Posts
Super i czekam na kolejne :cheers:

A intercontinental jest zdobyty?? (mozna by bylo zrobic forumowa skladke na pokoj na 40 pietrze, jakby co to zglaszam sie na ochotnika :) )
Abonament roczny kosztuje (w bzdurnych godzinach 9-17) ponad 4kawalki ;)
Moze opiszesz ta metode, albo zapodasz fotki :D
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top