SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

[Warszawa] Złota 44

7719 16
Warto w końcu dodać i ten kontrowersyjny wieżowiec do listy ;)

Adres: ul. Złota 44, Warszawa, Śródmieście
Typ budynku: mieszkalny
Architekt: Daniel Libeskind
Wysokość całkowita: 192 m
Wysokość do dachu: 192 m
Kondygnacje: 52
Rozpoczęcie budowy: 2008
Ukończenie budowy: 2017
1 - 1 of 1 Posts
Smuggler, oba obrazy są nienaturalne, tak jak większość publikowanych zdjęć. Nie ma czegoś takiego jak, obiektywne, naturalne, zdjęcie jakiegokolwiek budynku.

Zdrowy człowiek odczytuje piony w budynkach jak piony, dlatego bardziej naturalnym jest widzenie tak jak na zdjęciu po lewej. Problem w tym, że zdjęcie jest wykonane obiektywem 17/19 mm (na FF) a ludzie oko widzi zdecydowanie węziej (ok. 50mm). Stąd wrażenie które najprawdopodobniej odczuwasz o nienaturalności tego obrazu.

Obraz po prawej jest zdecydowanie bardziej przekłamany.W rzeczywistości występuje perspektywa zbieżna, ale nie jest ona tak przejaskrawiona jak na tym zdjęciu. Problemem jest to, że 99,9% obiektywów nie ma korekcji perspektywy i przyzwyczajamy się do zakłamanych obrazów.

Podejdź do jakiegokolwiek wyższego budynku i odpowiedz sobie na pytanie - czy widzisz bardziej piony w delikatnej perspektywie czy dramatyczną perspektywę tak jak na prawym zdjęciu. Może w ten sposób zrozumiesz, dlaczego, dla dobrego zrozumienia budynku powinno pokazywać się go bez przekłamań perspektywy.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top