SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

1 - 1 of 1 Posts

· Rośnij w siłę, Polsko!
Joined
·
366 Posts
Wszystko zostało już powiedziane. 8/10. Od siebie dodam, że pamiętam ten okres zamieszania, wręcz wrzawy na forum. Wątek ze Złotą był chyba najbardziej oblegany ze wszystkich, a samemu powstawaniu wieży towarzyszyły wielkie nadzieje. No i emocje, bo od wbicia pierwszej łopaty do obłożenia elewacją minęła bodaj dekada, przypominało to nieco telenowelę ;]
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top