SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

[Warszawa] Złota 44

7721 16
Warto w końcu dodać i ten kontrowersyjny wieżowiec do listy ;)

Adres: ul. Złota 44, Warszawa, Śródmieście
Typ budynku: mieszkalny
Architekt: Daniel Libeskind
Wysokość całkowita: 192 m
Wysokość do dachu: 192 m
Kondygnacje: 52
Rozpoczęcie budowy: 2008
Ukończenie budowy: 2017
1 - 1 of 1 Posts
Nie ma tragedii, do zachwytu daleko. Ale lepiej, że jest, niżby jej nie było. Ocena surowa, bo oczekiwania były bardzo duże. 5/10.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top