SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
3,140 Posts
Budynek miał być smukłym żaglem, a wyszły gacie na wietrze.
Gdybym nie widział wizualizacji, to pewnie tak mocno bym go nie hejcił, no ale tego nie da się odzobaczyć:Doceniam świecące podświetlenie łuku oraz to że robi mind****a, bo zależnie od perspektywy wydaje się wklęsły albo wypukły. Na minus jeszcze kiepsko wyglądająca elewacja. 6,5/10
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top