SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

[Warszawa] Złota 44

7726 Views 16 Replies 14 Participants Last post by  Garncarz Maciek
Warto w końcu dodać i ten kontrowersyjny wieżowiec do listy ;)

Adres: ul. Złota 44, Warszawa, Śródmieście
Typ budynku: mieszkalny
Architekt: Daniel Libeskind
Wysokość całkowita: 192 m
Wysokość do dachu: 192 m
Kondygnacje: 52
Rozpoczęcie budowy: 2008
Ukończenie budowy: 2017
1 - 1 of 1 Posts
Pretensjonalna bryła chyba nie przetrwa próby czasu. Ikona na siłę, zapamiętane rozczarowanie. Elewacja sprawia wrażenie tanizny, choć przecież wiemy, że nią nie jest. W sumie jak dla mnie to brzydkie kaczątko, które nie stało się łabędziem. 5 + 1 za wysokość.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top