SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

[Warszawa] Złota 44

7726 Views 16 Replies 14 Participants Last post by  Garncarz Maciek
Warto w końcu dodać i ten kontrowersyjny wieżowiec do listy ;)

Adres: ul. Złota 44, Warszawa, Śródmieście
Typ budynku: mieszkalny
Architekt: Daniel Libeskind
Wysokość całkowita: 192 m
Wysokość do dachu: 192 m
Kondygnacje: 52
Rozpoczęcie budowy: 2008
Ukończenie budowy: 2017
1 - 1 of 1 Posts
Najciekawszy chyba wieżowiec w Warszawie - przynajmniej z daleka :cheers:. Z bliska już trochę traci niestety. Przyziemie jest siakieś takie dziwne a elewacja z bliska jakby "plastikowa". ALE z oddali gra muzyka! Waham się w przedziale 9-10 - może ostatecznie ocenię na żywo :|.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top