SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
2,042 Posts
.
Co to jest ten rzad topol na miejscu al. Jerozolimskich?
nie "rząd" a raczej "rzędy" - to właśnie Aleje Jerozolimskie. I właśnie w liczbie mnogiej = "aleje" , bo tych alej (Jerozolimskich) było tam wówczas bodaj trzy , pomiędzy czterema szpalerami drzew. Dlatego również Ujazdowskie są "Alejami" a nie "Aleją" - bo za czasów Wokulskiego jedna z nich była dla ppowozów, jedna dla konnych jeżdżących wierzchem, a jedna dla pieszych.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top