SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 142 Posts

·
Registered
Joined
·
502 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Takie moje wariacje na temat naszej stolicy :D (nie traktować jako całość)

1. Pasaż Wiecha - pusto wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie co to będzie


2. Metropolitan - jako Mirrors Edge3. Zakrzywienie4. Śródziemnomorsko5. Wieża Babel - nie wiem czy wam się spodobaJak się spodoba :) będzie więcej
 
1 - 20 of 142 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top