SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Pilanin
Joined
·
3,874 Posts
Ciekawe ujęcie na drugiej fotce.
Tak, naprawdę fajne. Co prawda się troche pion autorowi rypnął i ciut nieostre, ale ujecie jest boskie.
Podobają mi się też te nocne i z zachpdu albo świtu gdzie niebo jest tak pięknie kolorowe.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top