Skyscraper City Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
7,595 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Tijdens de uitreiking van de architectuurprijs in Weert, afgelopen zondag 24 juni, maakte wethouder Kirkels bekend een debatplatform ten behoeve van architectuur en stadsontwikkeling op te richten. Doel is een discussie los te maken over ´hoe en wat te bouwen´ in Weert. Kwaliteitsontwikkeling is een belangrijk onderwerp hierbij.

Het debatplatform gaat in het najaar van 2007 van start en heeft als werktitel: Confronteren, Contrasteren, Harmoniëren en Historiseren. De gemeente zal verschillende organisaties, waaronder Architectuurlijk Weert, vragen om hieraan deel te nemen. Met andere organisaties is de gemeente nog in overleg.

Debatten over stedenbouw
Het platform zal aan de hand van afgebakende onderwerpen in discussie gaan. Afhankelijk van het onderwerp zullen ook deskundigen worden uitgenodigd. Uit het debat hoeft niet persé een eenduidige visie voort te vloeien. Het doel is meer om bewustzijn te creëren over de ontwikkeling van de stad en de daarbij horende architectuur en inrichting. De uitkomsten van de debatten kunnen vervolgens een voedingsbodem zijn voor te ontwikkelen beleid, in het bijzonder voor het centrum en de andere historische plekken in Weert.
 

·
Enjoy your freedom!
Joined
·
7,595 Posts
Discussion Starter · #2 ·
^^ Een goede manier om van te voren draagvlak proberen te creëren voor bepaalde projecten e.d.
 
1 - 2 of 2 Posts
Top