SkyscraperCity banner

5661 - 5680 of 5708 Posts

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
Ông nói thế thì tôi chịu rồi, nhà ông sống rất tử tế, rất tốt đẹp nhưng chẳng lẽ vì thế mà những kẻ trộm cướp đầu đường xó chợ lại bỏ qua cho nhà ông ah?

Chúng tôi k thể bắt những kẻ đó câm mồm hay là xích chúng lại được nên chúng tôi mới phải nhờ đến ông như nhờ những người cảnh sát vậy. Nhưng mà những kẻ này có vẻ được “ai đó” bảo kê để phạm tội hết lần này đến lần khác giống như Công an Cộng sản bảo kê tội phạm VN vậy :lol:

Mà thôi ông giải thích thế thì chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ chả trông mong gì các ông cả, lần sau chúng tôi chỉ biết chửi bới, xua đuổi thôi và có khi mấy thằng công an lại đi xích cổ chủ nhà chỉ vì “tự vệ” với thằng cướp.
với suy nghĩ này và cách nói chuyện thế này, ^^ thì còn trách ai?
 

·
Thành Phố Hải Phòng
Joined
·
2,419 Posts
:lol: Làm gì có cái Thread nào bình yên :lol: người ta nản chán chẳng thèm nói, nhìn các Threads rơi rụng dần xem số lượng members, tin up bài hồi xưa so với bây giờ là biết :lol: Bọn tôi vẫn coi đây là chỗ giao lưu, có trách nhiệm thì mới báo ,h các kênh khác page fb ssc các thứ đều đầy đủ k thiếu:lol: chứ 1 khi đã thích bỏ, phá thì mấy ông không dọn được đâu :lol: Mấy ông cũng chỉ là mod 4rum ảo, ngoài đời cũng chả là cái gì với nhau :lol: Thế nên nói chuyện tôn trọng thì tôn trọng, còn nói giọng nào thì người ta nói lại giọng đấy :lol: nghĩ gì thì nói đấy có gì phải ngại.
 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
:lol: Làm gì có cái Thread nào bình yên :lol: người ta nản chán chẳng thèm nói, nhìn các Threads rơi rụng dần xem số lượng members, tin up bài hồi xưa so với bây giờ là biết :lol: Bọn tôi vẫn coi đây là chỗ giao lưu, có trách nhiệm thì mới báo ,h các kênh khác page fb ssc các thứ đều đầy đủ k thiếu:lol: chứ 1 khi đã thích bỏ, phá thì mấy ông không dọn được đâu :lol: Mấy ông cũng chỉ là mod 4rum ảo, ngoài đời cũng chả là cái gì với nhau :lol: Thế nên nói chuyện tôn trọng thì tôn trọng, còn nói giọng nào thì người ta nói lại giọng đấy :lol: nghĩ gì thì nói đấy có gì phải ngại.
chúng ta quote lại để khỏi chỉnh sửa, edit sau này
 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
You can be my son, my friend. ;)
YF, since you're the admin
what should we do when members say that they will troll the forum and Mods can't do anything about it ?

basically they're telling us what to do, who to ban, who's not to ban
and if we don't listen they will "troll" the forum

:lol: Làm gì có cái Thread nào bình yên :lol: người ta nản chán chẳng thèm nói, nhìn các Threads rơi rụng dần xem số lượng members, tin up bài hồi xưa so với bây giờ là biết :lol: Bọn tôi vẫn coi đây là chỗ giao lưu, có trách nhiệm thì mới báo ,h các kênh khác page fb ssc các thứ đều đầy đủ k thiếu:lol: chứ 1 khi đã thích bỏ, phá thì mấy ông không dọn được đâu :lol: Mấy ông cũng chỉ là mod 4rum ảo, ngoài đời cũng chả là cái gì với nhau :lol: Thế nên nói chuyện tôn trọng thì tôn trọng, còn nói giọng nào thì người ta nói lại giọng đấy :lol: nghĩ gì thì nói đấy có gì phải ngại.
 

·
Thành Phố Hải Phòng
Joined
·
2,419 Posts
yeah right :lol: i said " No threads in peace, members were discouraged and dont want to report anymore, they just left 4rum. I consider this forum as my community for connecting to my friends,because i feel that i have responsibility with it so i want to report for mod about the troller who scolded other member and start flame war in a lot of Threads . If i didnt have reponsibility with this forum, i just leave it and troll, you can't clean it up." But he just translated what i said "i will troll the forum and Mods can't do anything about it ?". Seriously?:nuts:

In long time, Vietnam threads had a troller who just cloned and start flame war a lot of times in many threads.Mod doesn't seem to care. Members feel discouraged and dont want to report about troller anymore, they just left threads . My english is not good enough and i'm busy , if i can i should report to admin .
 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
why don't you report the ones from Haiphong members involved in the war?
or going to other people's thread to flame war?

How many times I told you guys to shut it and let the troll do whatever then Mods can deal with him ?
Did any Haiphong members listen? or times and times again all Hai phong members have to speak up, swearing and cursing just the same as the troll

If I had to ban, I don't just ban one person, I have to ban the entire clan that involved, and that's includes many of your friends
and you will come here complaining and crying just the same, because in the end u want to control Mods and tell Mods what to do, that;s not how we operate here

members were discouraged and dont want to report anymore, they just left 4rum.
Members feel discouraged and dont want to report about troller anymore, they just left threads
really? So Mods here are just sit here for decoration?
If they left because of that, how come you're still here and the "trolls" you complaining keep coming back?

chứ 1 khi đã thích bỏ, phá thì mấy ông không dọn được đâu
i just leave it and troll, you can't clean it up.
These 2 sentences in ENglish and Vietnamese have the same meaning
either your writing skill are very bad, or you think Mods are really dumb
 

·
Thành Phố Hải Phòng
Joined
·
2,419 Posts
Cuckoo was a Hải Phòng Thread member, he was troller, clone many times to troll and i reported him also, remember ? Please, i have never complained for the one who was banned troller even my friends . :nuts:

Please, Look at my posts & thanks and posts & thanks of my friends Ohyeah92 and some others old members in Hai Phong Thread :nuts: we have just joined this 4rum since 2 years, but we don't play around. We keep Hai Phong thread on running and builded a fb projects page with 70,000 members those things maybe not so important after all but it means we are serious about keeping these VN threads on running and i didn't report whatever i want :nuts:, i just reported the troller who made flame wars so many times ,broke rules so much, everyone in all of threads know him was a troller before he came in threads like "cuncon" but he didnt get any troubles in long time. :nuts:
If i didn't report troller still make trash posts again and again , we have to stay cool but we have our limit, can you stay cool forever before a freedom troller ?Don't say like it is our fault. You are a mod like a cop, this is your responsibility . Can you see the decreasing amount of members ? :nuts:

chứ 1 khi đã thích bỏ
Please, it means "IF" i wanted to quit, "IF" i got no responsibility with this Threads, but in fact i have . It is not " I will leave and troll you mod can't do anything" .How old are you ? Do you have to do that thing, change what i said meaning ? Really ? :nuts:

either your writing skill are very bad, or you think Mods are really dumb
Hey, I am Vietnamese and Proud of my race, speak vietnamese and make money with vietnamese . I am not western so my english doesn't need to be good if i dont want and this is Viet Nam Thread. You are vietnamese but i think you have problem with your vietnamese. :lol::lol:
 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
Cuckoo was a Hải Phòng Thread member, he was troller, clone many times to troll and i reported him also, remember ? Please, i have never complained for the one who was banned troller even my friends . :nuts:
I read all their posts and brigged them as first and second time offenders, third time I will ban them, what more do you want?
ban a member right away without warning, just because they says something wrong?
Is that what you want? ban without notice?

Please, Look at my posts & thanks and posts & thanks of my friends Ohyeah92 and some others old members in Hai Phong Thread :nuts: we have just joined this 4rum since 2 years, but we don't play around.
Excuse me?

People post constructions and skyscraper and building projects in their threads

what exactly do you guys post most of the times in Hai Phong thread?
from what I see it's a miscellaneous thread from everything imaginable
every dang thing that involved Haiphong is being posted, even though they're relevant to building and skyscrapers

along with that I can open up all your old swearing and cursing posts for you to see how appropriate you were when engaging in conversation without especially when they disagreed with you. If that's not playing around then what do you call that ?

We keep Hai Phong thread on running and builded a fb projects page with 70,000 members those things maybe not so important after all but it means we are serious about keeping these VN threads on running and i didn't report whatever i want :nuts:,
then where are the buildings in Hai Phong thread?
roughly what's the percentage of building and skyscrapers show up in Haiphong thread?

i just reported the troller who made flame wars so many times ,broke rules so much, everyone in all of threads know him was a troller before he came in threads like "cuncon" but he didnt get any troubles in long time. :nuts:
again, I brigged him, and I will brig him again until the third time, I will ban him
what more do you want? you want to control Mods and tell us what to do?
ban everyone who is disagree with you?

If i didn't report troller still make trash posts again and again , we have to stay cool but we have our limit, can you stay cool forever before a freedom troller ?Don't say like it is our fault.
stay cool ?

how many hundreds time have I said in Hai Phong thread to ignore the trolls and just report
yet everybody ignores me, including you, you guys have to engaging in conversation with the troll
you guys call the trolls name, swearing and cursing and saying all these nasty things
and then, you report the troll after that, assuming you will be off guard because "We;re just defending"

and Mods have to come in and clean up not just the troll's trashs, but all of you guy's trash

is that fair for Mods?

It's not your faults? you engaged in conversation with the troll, and reply to their every posts, and make them come back time and time again, and it's not your fault?


You are a mod like a cop, this is your responsibility . Can you see the decreasing amount of members ? :nuts:
don't pull this game out ^^

members are still viewing the websites by the hundreds, just because they don't update their threads you pin this on Mods?

then give us source of which threads that had lots of trolls but Mods didn't treat it so members left?
don't make up stuff, it sends a message that you're weak to stand alone, so you need to use others to back up your claim,

everyday Mods have to ban new nicks that come here to advertises, each week we ban atleast 3-5, and everything is showed on record
so who are you to tell us that we don't treat trolls so members got discouraged and left the thread?

we have time to ban ads nicks but don't have time or care to ban troll nicks
what math are you doing ? everything is being record in this website don't you know that ?

Please, it means "IF" i wanted to quit, "IF" i got no responsibility with this Threads, but in fact i have . It is not " I will leave and troll you mod can't do anything" .How old are you ? Do you have to do that thing, change what i said meaning ? Really ? :nuts:
again "I will leave and troll you mod can't do anything"
it's actually telling us you will leave and troll the forum, what other explanation is there?

get your grammar right both in English and Vietnamese

you leave, "you quit" ........done, why "Troll" in there?
and why "mod can't do anything" ????????

the question is how old are you and what Vietnamese/English writing class did you take?
no one change any meaning to what you said, it's perfectly clear what you said

Mods here to control the forum and you here to challenge us and tell us that we can't do anything
who do you think you are ?

Hey, I am Vietnamese and Proud of my race, speak vietnamese and make money with vietnamese . I am not western so my english doesn't need to be good if i dont want and this is Viet Nam Thread. You are vietnamese but i think you have problem with your vietnamese. :lol::lol:
This is the attitude that I was talking about ^^

This is the attitude that causes your Haiphong threads so many troubles with trolls

you like to talk, you like to challenge, you think you have the power to order people

Let me give you an advice,
change your attitude , maybe then you don't have to deal with trolls anymore
 

·
Registered
Joined
·
567 Posts
Welcome to SSC Vietnam & Introduce/Question/Complaint

I read all their posts and brigged them as first and second time offenders, third time I will ban them, what more do you want?
ban a member right away without warning, just because they says something wrong?
Is that what you want? ban without notice?Excuse me?

People post constructions and skyscraper and building projects in their threads

what exactly do you guys post most of the times in Hai Phong thread?
from what I see it's a miscellaneous thread from everything imaginable
every dang thing that involved Haiphong is being posted, even though they're relevant to building and skyscrapers

along with that I can open up all your old swearing and cursing posts for you to see how appropriate you were when engaging in conversation without especially when they disagreed with you. If that's not playing around then what do you call that ?then where are the buildings in Hai Phong thread?
roughly what's the percentage of building and skyscrapers show up in Haiphong thread?again, I brigged him, and I will brig him again until the third time, I will ban him
what more do you want? you want to control Mods and tell us what to do?
ban everyone who is disagree with you?stay cool ?

how many hundreds time have I said in Hai Phong thread to ignore the trolls and just report
yet everybody ignores me, including you, you guys have to engaging in conversation with the troll
you guys call the trolls name, swearing and cursing and saying all these nasty things
and then, you report the troll after that, assuming you will be off guard because "We;re just defending"

and Mods have to come in and clean up not just the troll's trashs, but all of you guy's trash

is that fair for Mods?

It's not your faults? you engaged in conversation with the troll, and reply to their every posts, and make them come back time and time again, and it's not your fault?
don't pull this game out ^^

members are still viewing the websites by the hundreds, just because they don't update their threads you pin this on Mods?

then give us source of which threads that had lots of trolls but Mods didn't treat it so members left?
don't make up stuff, it sends a message that you're weak to stand alone, so you need to use others to back up your claim,

everyday Mods have to ban new nicks that come here to advertises, each week we ban atleast 3-5, and everything is showed on record
so who are you to tell us that we don't treat trolls so members got discouraged and left the thread?

we have time to ban ads nicks but don't have time or care to ban troll nicks
what math are you doing ? everything is being record in this website don't you know that ?again "I will leave and troll you mod can't do anything"
it's actually telling us you will leave and troll the forum, what other explanation is there?

get your grammar right both in English and Vietnamese

you leave, "you quit" ........done, why "Troll" in there?
and why "mod can't do anything" ????????

the question is how old are you and what Vietnamese/English writing class did you take?
no one change any meaning to what you said, it's perfectly clear what you said

Mods here to control the forum and you here to challenge us and tell us that we can't do anything
who do you think you are ?This is the attitude that I was talking about ^^

This is the attitude that causes your Haiphong threads so many troubles with trolls

you like to talk, you like to challenge, you think you have the power to order people

Let me give you an advice,
change your attitude , maybe then you don't have to deal with trolls anymore


Sometimes I don't really like their attitude toward troller, and I know that is why more and more trollers come to Haiphong threads :D Trollers know their weakness, for sure.

I know, you have the right to do whatever you want; however, at first, they must listen to you, respect you, and understand their attitude.

Thank you coolink!

Best,
 

·
descendant of dragon 龍的傳人
Joined
·
96,099 Posts
YF, since you're the admin
what should we do when members say that they will troll the forum and Mods can't do anything about it ?

basically they're telling us what to do, who to ban, who's not to ban
and if we don't listen they will "troll" the forum
Follow the forum's rules or they will be brigged or banned, its that simple.
 

·
Registered
Joined
·
567 Posts
You need to access this forum on Desktop Mode, and then scroll down to the end of the page, and choose "uploading image icon". After that, you must copy the "image address" of the photo you want to attached to your discussion thread, and post it.

I mean "image address" - the address that links directly to the image, not an address that links to a website contains the image, the comments on it and bla bla.
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
You need to access this forum on Desktop Mode, and then scroll down to the end of the page, and choose "uploading image icon". After that, you must copy the "image address" of the photo you want to attached to your discussion thread, and post it.

I mean "image address" - the address that links directly to the image, not an address that links to a website contains the image, the comments on it and bla bla.
oh yeak. Thank bro. but i still dont know how to do it:banana:
 

·
Registered
Joined
·
567 Posts
Welcome to SSC Vietnam & Introduce/Question/Complaint

Hi Coolink,

We need your help to delete all recent, unrelated and agressive comments on Haiphong's thread these days. You know, it was due to either the "localism" or just an agitation of someone we may know, and he behaved really negatively. It could have been "a happy ending" if friends from other provinces or even from Haiphong haven't tried to discuss with that empty-headed guy like idiots. They could stop it, but they did not. That was a shame on them though they were not morally wrong.

Thank you!
 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
Hi Coolink,

We need your help to delete all recent, unrelated, ridiculous and agressive comments on Haiphong's thread these days. You know, it was due to either the "localism" or just an agitation of someone we may know, and he behaved really negatively. It could have been "a happy ending" if friends from other provinces or even from Haiphong haven't tried to discuss with that empty-headed guy like idiots. They could stop it, but they did not. That was a shame on them though they were not morally wrong.

Thank you!
Tell us, when will it end in Hai Phong thread?
 

·
Registered
Joined
·
567 Posts
Welcome to SSC Vietnam & Introduce/Question/Complaint

Everything we want him to do is politely discussing on our thread, and even our neighbor's thread (Ha Long - Quang Ninh), but he will never do that. He lives with his own jealousy, anger, and even hatred. We asked to him to stop, but we always received "expected answers". You delete his account, and he will create a new one.

It's better for us to learn to contain our emotion, keep ourself calm when the troll are always trying to agitate us. When we get wiser, the troll will have nothing to do with us. He can't agitate us, can't annoy us. It's really dependent on us.

Maybe I will come back in another time to ask for your help, but hopefully, for each time I go here, the attitide of members in our thread will be improved much more than the previous time, and that is what I could promise you.

Hope your month goes well,
 
5661 - 5680 of 5708 Posts
Top