SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,917 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wenecja, Włochy
początek września 2010 r.

Perspektywa pieszego

Uliczka pod budynkiem
Uliczka pod budynkiem, wysokość ok. 1,7 m


Ludzie tańczący na placu


Wąskie przejście
Takie znaki były bardzo pomocne w poruszaniu się po mieście
Grand Canal, widok z Mostu Rialto
Most Rialto


Plac Św. Marka


Pusty targ rybny


Targ rybny


Casino di Venezia
Grecki prom
Wschodnie dzielnie Wenecji mają więcej terenów zielonych
Specjalne zagłębienie do odprowadzania wody; budynek stoi przy nabrzeżu od strony zatoki


Mniejsza gęstość zabudowy


Wygląda jak statek śródlądowy
Szeroka aleja we wschodniej Wenecji


W kierunku Placu Św. Marka
Dostawa bagaży do hotelu


cdn..
 

·
digitisebanking.com
Joined
·
1,917 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ciąg dalszy pieszej wycieczki

Most Westchnień
Pałac Dożów
Plac Św. Marka


Brodząc w wodzie na Placu Św. Marka


Tłumy na Placu


Złe kadrowanie;)
W kawiarniach grają orkiestry kameralne


Wąska uliczka


Grand Canal


Grand Canal, widok z Mostu Akademii (Ponte dell'Accademia)


Ta wąska uliczka to główna i - chyba najkrótsza - droga z Placu Św. Marka do Placu Rzymskiego (Piazza di Roma), z którego można wydostać się z Wenecji samochodem lub pociągiem.


Ustąp pierwszeństwa przepłynięcia
Blisko Placu Rzymskiego, jedna z niewielu szerokich uliczek, na których kiedyś - zapewne - można było jeździć nawet samochodem


Ładowanie bagaży na motorówkę, którą później zostaną one dostarczone do hoteli


 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top