Skyscraper City Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Jazzadelic chill
Joined
·
1,718 Posts
Discussion Starter · #1 ·
GOUDA | De naam Gouda is nog steeds niet aan slijtage onderhevig. Zeker niet in het buitenland. Het historische centrum van de stad wordt zelfs tot de 56 mooiste openbare ruimtes ter wereld ingerekend.


In een lijst die is opgesteld door de staf van 'Project for Public Spaces', een in New York zetelende organisatie die overal ter wereld burgers stimuleert hun buurt te verbeteren, is Gouda prominent opgenomen.
Lovend wordt gesproken over Gouda met zijn prachtige markt en vijftiende eeuws stadhuis. Ook is er bewondering voor de nauwe straatjes. En net zoals de meeste Nederlandse steden, zo roepen de Amerikanen, heeft Gouda vele grachten en bruggen en is het fantastisch om het allemaal met een fiets te bekijken.
Over het algemeen, zo hebben de Amerikanen verder geconcludeerd, is de stad niet vergeven van toesristen. Alleen op donderdagmorgen tussen juni en augustus als busladingen met toeristen in Gouda worden gedropt voor de beroemde wekelijkse kaasmarkt.

De lofzang op Gouda is opgemerkt door het blad Ode, een tijdschrift dat vooral gelooft in de menselijke creativiteit. Het blad publiceert vooral verhalen die moeten bijdragen aan een positieve verandering van de wereld.
In het rijtje mooiste openbare ruimtes is Gouda te vinden tussen de Ramblas in Barcelona, de Spaanse Trappen in Rome, het Piazza del Campo in Sienna, het Prado in Havanna, de Nachtmarkt Kowloon in Hong Kong, het plein voor de Notre Dame in Parijs, de Karelsburg in Praag en het French Quarter in New Orleans. De enige andere Nederlandse plek die naast Gouda in de lijst is opgenomen is het Waterlooplein in Amsterdam.
In het artikel wordt er op gewezen dat de publieke ruimte van essentieel belang is voor en stad. Het is volgens de Deense archtitect Jan Gehl het beginpunt van alle vormen van gemeenschappelijkheid, van alle handel en van alle democratie.
Bron: Goudsche courant

ALs gouwenaar kan ik het hier natuurlijk alleen maar mee eens zijn. :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
3,216 Posts
Gefeliciteerd Gouda!
Maar het Waterlooplein een mooie openbare ruimte?!!! De recensent was daar blijkbaar voor het laatst in de jaren 60, voor de grote sloop.
 
1 - 4 of 4 Posts
Top