SkyscraperCity Forum banner

:)

Wesołe miasteczko

1738 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  Krzycho
1 - 7 of 7 Posts
Oj tak, byłoby mi w tym mieście wesoło :D

Twoje zdjęcia są o wiele ciekawsze z Chicago niż z Miami. Na Florydzie masz mniej czasu na lepsze zdjęcia czy jednak Chicago w obiektywie prezentuje się bardziej godnie? :)
^^
Niestety ostatnio w ogole nie mam czasu na zdjecia:( chociaz potencial w Miami tez jest ogromny.
a ja widzę "wodę w mieście" ;)
W zeszły piątek odebrałem wize :D
Zapraszam wiec do Port of Miami:)
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top