SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 705 Posts

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Volgende de PLU van het département Nord in la douce France is er sprake van een tramverbinding van het eindpunt Adinkerke met het Franse Fréthun.

Deze zou worden aangelegd op de bestaande spoorlijnen:

Adinkerke - Dunkerque : niet meer in gebruik
Dunkerque - Fréthun : enkelsporige lijntje dat nog gebruikt wordt door een enkele RER die er passeert.

Wie weet meer hierover ?

(PLU = Plan Local d'Urbanisme)
 

·
Registered
Joined
·
808 Posts
@ PaulH

Tu sais ce qu'il en es du développement du Tram de la Côte vers Dunkerke???

J'ai entendu parler de ce projet de le faire continuer vers Dunkerke. Y a t il d'autres sons de cloches de l'autre coté de la frontière franco-belge ??

Merci :)
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #3 ·
gehaald uit een ander onderwerp

gehaald uit een ander onderwerp:

Brussels-east said:
@ PaulH

Tu sais ce qu'il en es du développement du Tram de la Côte vers Dunkerke???

J'ai entendu parler de ce projet de le faire continuer vers Dunkerke. Y a t il d'autres sons de cloches de l'autre coté de la frontière franco-belge ??

Merci :)
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
eventjes vanonder het stof gehaald deze...

Vraagje over de doortrekking van de kusttram:
Onlangs is er een delegatie van het Vlaams gewest samengekomen met de mensen van het département du Nord.
Heb "De Lijn" hierover gecontacteerd: niets ontvangen :(
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
West-Vlaanderen : Neptunusplan

Het toekomstplan van De Lijn voor West-Vlaanderen omvat 89 extra kilometer dubbel spoor en 20 extra busverbindingen tussen 2007 en 2022. Ongeveer 40 bestaande busverbindingen worden versterkt. In Brugge, Roeselare en de regio rond Kortrijk worden de voorstadsverbindingen verder geoptimaliseerd.


Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) is het Neptunusplan een ideeënboek dat de lijnen voor de toekomst uitzet. 'Nu we het Neptunusplan hebben voorgesteld, kunnen we het overleg met alle betrokkenen opstarten', zegt ze.

Het meest in het oog springende voorstel uit Neptunus is de doortrekking van de kusttram tussen Koksijde en Veurne, van Knokke naar Westkapelle, van Zeebrugge naar Brugge, tussen Oostende en Brugge en van De Panne of Veurne tot in Duinkerke.

Bij deze tramverlengingen wordt onderzocht welk type voertuig het meest geschikt is: een kusttram, lightrailtram of lighttrain. Op korte termijn komt er tijdens de spitsuren een snelle tramverbinding tussen Nieuwpoort en Oostende.

Het toekomstplan wil ook de busverbindingen in de provincie verbeteren. Op interstedelijk niveau krijgt Roeselare een treinverbinding met Gent mits een nieuwe spoorverbinding via de bocht van Gits of door een herschikking van de dienstregeling via Kortrijk.

Avond- en nachtvervoer

Op interregionaal niveau heeft De Lijn plannen voor de invulling ontbrekende buslijnen zoals de verbinding Roeselare en Waregem of provincieoverschrijdende trajecten naar Frankrijk of Henegouwen. In Brugge, Roeselare en de regio rond Kortrijk worden ook de voorstadsverbindingen verder geoptimaliseerd.

Ook voor de stadsnetten tekende het plan de ideale situatie uit. Zo wordt het avond- en nachtvervoer geherwaardeerd. In Brugge wordt er gekeken voor een aangepaste ontsluiting van de omgeving Kinepolis en de nieuwe KHBO-campus. In Kortrijk zal ingespeeld worden op de ontwikkelingen in het centrum en op Hoog Kortrijk.

De jongste vijf jaar steeg het aantal reizigers van De Lijn met 70 procent van 35,8 naar 63,5 miljoen. Met het plan Neptunus mikt De Lijn op een verdubbeling van het aantal reizigers tegen 2022 tot 127 miljoen. De realisatie van het toekomstplan vergt een investering van 430 miljoen euro. Jaarlijks zullen de exploitatiekosten 135 miljoen euro kosten.
 

·
Registered
Joined
·
4,435 Posts
Het Toekomstplan West-Vlaanderen (2007-2022)

Het Toekomstplan West-Vlaanderen (2007-2022), Neptunus tekent het ideale openbaar vervoer net uit voor de provincie. 89 extra kilometer dubbel spoor, 20 extra busverbindingen en 40 bestaande busverbindingen die worden versterkt. Met dit extra aanbod wil De Lijn het aantal West-Vlaamse reizigers verdubbelen. Neptunus vergt een investering van 430 miljoen euro. Het plan kan alleen volledig worden gerealiseerd als alle partners zoals steden, gemeenten en spoorwegen het mee ondersteunen. Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt en De Lijn hebben het plan vandaag voorgesteld.

Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit:

"Neptunus is een ideeënboek, dat de lijnen voor de toekomst uitzet. Het aantal West-Vlaamse reizigers steeg de laatste vijf jaren met meer dan 70%, van 35,8 miljoen naar 63,5 miljoen. Om West-Vlaanderen een duurzaam, kwaliteitsvol en comfortabel alternatief voor de auto te kunnen blijven bieden, is een ambitieus openbaar vervoer plan broodnodig. We willen nog eens zoveel reizigers op onze West-Vlaamse bussen en trams. Voor elk onderdeel van dit plan is de samenwerking met de steden, gemeenten en spoorwegen noodzakelijk."

Kusttram versterken en verlengen

Op korte termijn (2007 – 2014) wil De Lijn de kwaliteit van de trambaan en toegankelijkheid van de haltes verbeteren. Daarnaast wordt gestreefd naar een frequentieverhoging op de drukke trajecten van het Kusttramnet.

Ook op langere termijn (2014 – 2022) wil Neptunus investeren in een betere frequentie en sneltrams. Daarnaast ambieert het plan tramverlengingen:

* van Koksijde naar Veurne
* van de Oostkust tot Brugge
* van Oostende tot Brugge
* van De Panne of Veurne tot Duinkerken. Hiervoor is de samenwerking met de Franse overheid onontbeerlijk.

Bij deze tramverlengingen zal altijd worden onderzocht welk type voertuig het beste is: een Kusttram, een lightrailtram of lighttrain.

Provincie West-Vlaanderen: optimale verbindingen tussen en in de regio’s


Het Toekomstplan wil ook de busverbindingen in de provincie verbeteren. Op de verschillende niveaus worden de ideale trajecten uitgetekend.

* Interstedelijk niveau: dit gaat om de treinverbindingen tussen de steden. Vandaag bestaat er geen verbinding tussen Roeselare en de Vlaamse ruit. Het toekomstplan ziet twee alternatieven om deze missing link weg te werken. Via de ‘bocht van Gits’ kan een nieuwe spoorverbinding aangelegd worden tussen Roeselare en Gent. Roeselare en Gent kunnen ook mits herschikking van de dienstregeling en de frequentie een goede treinverbinding krijgen via Kortrijk. Zo worden dure infrastructuurwerken vermeden. Bovendien is de herschikking van de treindienstregeling de ideale gelegenheid om trein-, tram- en busverbindingen op elkaar af te stemmen. Dit onderdeel van het plan vergt grondig en constructief overleg tussen De Lijn en NMBS.
* Interregionaal niveau: Deze verbindingen zijn een aanvulling op de interstedelijke verbindingen. De Lijn wil op dit niveau ontbrekende buslijnen invullen zoals de verbinding tussen Roeselare en Waregem of provincie-overschrijdende trajecten naar Frankrijk of Henegouwen. Op dit niveau worden ook heel wat bestaande lijnen versterkt.
* Regionaal en voorstedelijk niveau: Op dit niveau wil het plan missing links tussen kleinere steden, woonzones en attractiepolen invullen en de voorstedelijke gebieden rond Brugge, Oostende, Roeselare en Kortrijk verbinden met de stad. Om dit te bereiken, zullen nieuwe verbindingen nodig zijn en zullen bestaande lijnen worden versterkt.
o Voor Brugge betekent dit bijvoorbeeld een verdere optimalisatie van de voorstadslijnen richting Zedelgem, Oostkamp en Beernem.
o In Roeselare wordt de kwaliteit van de buslijnen naar Hooglede, Staden, Moorslede, Ledegem, Izegem, Ingelmunster en Ardooie verbeterd.
o In de regio rond Kortrijk worden de lijnen richting Wevelgem, Lendelede, Harelbeke, Waregem en Deerlijk verbeterd.
* Stedelijk niveau: Ook voor de stadsnetten tekende het plan de ideale situatie uit. Daarbij wordt pro-actief ingespeeld op nieuwe stadsontwikkelingen.
o Voor Brugge voorziet het plan verbeteringen aan bestaande stadslijnen. De opsplitsing van stadslijn 11 zal zorgen voor een betere bediening van de wijken en attractiepolen. De omgeving van Kinepolis en de nieuwe KHBO-campus verdienen een aangepaste ontsluiting. Ook het noorden van Brugge (Blauwe Toren) moet in de toekomst vlotte verbindingen met het stadscentrum krijgen. Ten slotte zijn het avond- en nachtvervoer belangrijke aandachtspunten.
o Oostende: Nieuwe woonwijken in en rond Stene Dorp en in het invloedsgebied van de stadslijn Steense Dijk alsook attractiepolen als Kinepolis, Sleuyterarena of de ontwikkeling in Plassendale vragen om een grondige evaluatie en herschikking van de bestaande stadslijnen. Het plan voorziet eveneens de verbetering van het avond- en nachtvervoer.
o Roeselare kreeg in juni nog een volledig vernieuwd stadsnet in kader van de basismobiliteit. Een permanente evaluatie en eventuele bijsturingen zijn hier dan ook essentieel. Daarnaast zal ook hier het avond- en nachtvervoer worden opgewaardeerd.
o In Kortrijk zal ingespeeld worden op de nieuwe ontwikkelingen in het centrum en op Hoog Kortrijk. Omdat Kortrijk een studentenstad is, verdient het avond- en nachtvervoer hier extra aandacht.

Investeringen: budgettair kader gecreëerd

Neptunus vergt een investering van 430 miljoen euro. Eens het plan op kruissnelheid draait, heeft het een jaarlijks exploitatiebudget van 135 miljoen euro nodig. De Vlaamse overheid creëerde reeds het budgettair kader voor grote openbaar vervoer projecten. Nieuwe infrastructuurwerken zoals tramverlengingen kunnen via alternatieve financiering met PPS (Privaat Publieke Samenwerking) en Lijninvest worden gerealiseerd. Voor de uitbouw van stationsomgevingen en grote haltes bestaat het Fonds voor Stationsomgevingen. Vandaag voorziet dat Fonds al middelen voor de stationsomgevingen van Diksmuide, Ieper, Lichtervelde, Oostende, Roeselare, Tielt en Veurne. Later kunnen ook andere stationsomgevingen worden toegevoegd.

Netmanagement voorziet jaarlijks (tot 2009) 18 miljoen euro voor extra exploitatiekosten bij nieuwe openbaar vervoer projecten. De projecten van Neptunus moeten dan ook worden opgenomen in de Vlaamse prioriteitenlijst. In 2007 start(t)en in West-Vlaanderen deze projecten in kader van netmanagement:
o April: frequentieverhoging van de Kusttram tussen Oostende en Westende en betere avondfrequentie (tot na middernacht)
o Begin november: eerste sneltramritten tussen Nieuwpoort en Oostende (2 ritten in ochtendspits)
o Vanaf november zal een sneltram pendelaars op kortere tijd van Nieuwpoort naar Oostende brengen tijdens de ochtendspits. Zo wil De Lijn in kader van het woon-werkverkeer en een vlottere bereikbaarheid van de NMBS-stations aanbieden.
o Eind december: aslijn tussen Roeselare en Tielt
o Eind december: opwaardering en herschikking avondlijn in Oostende en de randgemeenten.

Neptunus past in doelstellingen De Lijn

De regels van het decreet netmanagement en de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen werden opgenomen in het Toekomstplan. Met deze principes werd rekening gehouden:
o Neptunus staat voor een geïntegreerd openbaar vervoersysteem. Dat wil zeggen dat het plan gebouwd is rond een goed functionerend knooppuntennetwerk van trein, tram, bus en belbus. Met een slimme selectie van knooppunten, wordt de reisweg korter. Een uitgekiende dienstregeling beperkt de wachttijden tot een minimum en aangepaste halte-infrastructuur maakt de overstappen vlotter. Voor reizen op langere afstand is ook de trein een belangrijke schakel in de openbaar vervoer keten. De medewerking van de spoorwegen is daarom noodzakelijk.
o Het plan wordt afgestemd op de ruimtelijke ordening en vice versa. Zo wordt actief ingespeeld op het verplaatsingsgedrag en de noden van de (potentiële) reizigers.
o Doorstroming is essentieel. Alleen als bus of tram voldoende voorrang krijgt en vlot kan doorrijden, kan openbaar vervoer een volwaardig alternatief zijn. Een vlotte doorstroming wordt alleen bereikt als de steden en gemeenten actief meewerken.
o Voldoende toegankelijke haltes zijn eveneens de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. De Lijn zorgt op haar beurt voor toegankelijke voertuigen.
o Neptunus past de regels van netmanagement toe. In functie van de vervoersvraag wordt extra aandacht besteed aan de maximale bereikbaarheid van woonzones en attractiepolen. Afhankelijk van het soort verplaatsing legt netmanagement kwaliteitseisen op, bijvoorbeeld op vlak van comfort, commerciële snelheid en frequentie.


bron: http://www.delijn.be/westvlaanderen/toekomstplan.asp
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
'De Lijn investeert niet in West-Vlaanderen'
Schepen Van Volcem haalt uit naar minister Van Brempt

BRUGGE - Volgens schepen Mercedes Van Volcem en volksvertegenwoordiger Patrick De Klerck (beiden Open VLD), brengt Vlaams minister Kathleen Van Brempt (SP.A) vandaag een lege doos mee naar Brugge, waar ze de toekomstplannen van De Lijn zal bekendmaken.

De Lijn stelt vandaag in het bijzijn van Vlaamse minister voor mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) haar toekomstplan voor West-Vlaanderen (Neptunusplan) voor. 'Dit plan komt echter rijkelijk laat, want het Spartacusplan en het Pegasusplan in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn al gefinaliseerd', zucht de Brugse schepen van Mobiliteit Mercedes Van Volcem. 'Enkel voor West-Vlaanderen en Brabant werden er geen investeringen opgenomen. Structurele investeringen zullen dus veel later komen.'

'We merken intussen dat er in heel wat geld is voorzien voor andere projecten. Ik denk daarbij aan 125.000 euro voor de uitbreiding van het spoor naar het nieuwe voetbalstadion in Gent of 55 miljoen euro voor de lijn Hasselt-Maastricht (Limburg). De investeringen gebeuren enkel in steden met burgemeesters van SP.A-strekking', stelt Van Volcem.

Kusttram doortrekken

Van Volcem en De Klerck spreken van een gemiste kans voor de Brugse regio. Nochtans is er nood aan nieuwe projecten voor het toerisme, het onderwijs en de haven. Van Volcem lanceerde eerder het project om het tracé van de Kusttram uit te breiden naar Brugge of om een nieuwe lightrail tussen Loppem en Zeebrugge aan te leggen.

'Tussen Zeebrugge en Brugge kan deze lightrail op het bestaande spoor, om dan vanaf de Blauwe Toren de Expresweg te volgen tot in Loppem. Dit kan zeer interessant zijn om een aantal drukke punten te bedienen. Ik denk daarbij aan het nieuwe winkelcentrum dat er straks komt op de Blauwe Toren, het AZ Sint-Jan, de KHBO met haar 3.500 studenten, Kinepolis, de headquarterzone Chartreuse en het nieuwe stadion van Club Brugge', meent de Brugse schepen.

(Stefaan Reuse - Het Nieuwsblad.be)

-----------------------------------------------------------------
Van Volcem wil dus normaalspoor doortrekken vanaf de Blauwe Toren langs de Expressweg tot aan de lijn Brugge-Kortrijk ter hoogte van Loppem. Zal ze dan een rijbaan opofferen om die sporen door de tunnels onder de kruispunten te laten lopen? Pleit ze nog voor alle tunnels klaar zijn al voor een verbreding ervan? Moeten die 'lightrail'-voertuigen bovengronds blijven en dus voor het rode licht staan? Of ziet ze een constructie in de lucht zitten? Voor twee stopplaatsen: KHBO en Kinepolis wil ze dus een volledig nieuwe spoorroute plannen. Alle andere "drukke punten" die ze opnoemt liggen nl. net naast de bestaande spoorweg.
Een goede busverbinding die het station, KHBO en Kinepolis verbindt zal ook wel volstaan zeker?

Dat zo'n mensen effectief in het stadsbestuur zitten... :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
2,415 Posts
Dat mens moet niet zagen. Er zijn (grote) plannen, wees er dan blij mee en zeg niet dat er niets gebeurt. "Pegasusplan is al gefinaliseerd"? Waar heeft ze dat van? Daar merk ik in elk geval niet veel van hier...
En "Spartacusplan en Pegasusplan in Antwerpen en Oost-Vl"? Ook dat klinkt niet alsof er met zoveel kennis van zaken gesproken wordt...
Over dat "enkel burgemeesters van SPA-strekking"-gezeur zullen we dan maar helemaal zwijgen... :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #12 ·
VEURNE - Burgemeester Jan Verfaillie (CD&V) vraagt Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt niet te wachten op de kusttram om beter openbaar vervoer tussen Veurne en Koksijde en tussen Veurne, Nieuwpoort en Oostende te realiseren. De reisduur is nu te lang. Bovendien is er volgens Verfaillie een gebrek aan capaciteit. (mma)
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
In Oostende meer bepaald tussen het centrum en het oud miliitair hospitaal wordt de trambedding verlegd.
Nu ligt deze tussen de baanvakken van de Moreauxlaan en wordt naar links opgeschoven over pakweg anderhalve kilometer.

Er werd een nieuwe brug aangelegd die nu in gebruik is , waar ook reeds een treinspoor in de betonnen bedding werd aangebracht.
 

·
Registered
Joined
·
4,435 Posts
2007 was recordjaar voor kusttram

wo 09/01/08 - Vorig jaar vervoerde de kusttram van De Lijn ruim 12 miljoen reizigers, een stijging met 7 procent tegenover 2006.
De kusttram klokte af op precies 12.034.817 reizigers vorig jaar. Het vorige record werd in 2005 geboekt met 11.852.187 klanten.

De stijging is vooral te danken aan de bijkomende uitbreiding van het aanbod en aan het stijgende succes buiten de zomermaanden.

Er zijn meer trams 's avonds en er rijden 's morgens twee sneltrams van Nieuwpoort naar Oostende, de zogenoemde Kusttrams X-tra.

Ook buiten de zomermaanden wint de kusttram blijkbaar aan belang. Naast de zomer zijn het voor- en naseizoen drukke maanden geworden.

Voor het eerst zijn in april meer dan 1 miljoen mensen vervoerd
of 9% meer in vergelijking met april van het jaar daarvoor.


bron: De Redactie
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Heb ondertussen de brochure kunnen bemachtigen waarin duidelijke info met tal van afbeeldingen staan afgedrukt.
Nu hopen dat wat vaart in de besluitvorming volgt.
De capaciteit tussen Blankenberge en Nieuwpoort gaat gevoelig verhogen.
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #20 ·
^^ interessant artikel van Welter (zoals gewoonlijk).

Wist je dat er ooit plannen waren om een monorail aan te leggen als vervanging van de kusttram.
Ik herinner me nog goed het beeld op de frontpagina van 'De Zeewacht' maar wanneer dit gepubliceerd is weet ik helaas niet meer.

Doch Welter maakte een fout in zijn artikel:
Die 'Gitsboog' is eigenlijk niet meer nodig daar je reeds jaren een verbinding hebt van Roeselare rechtstreeks met Gent.
Waar Roeselare wel zit op te wachten is een rechtstreekse verbinding met Brussel maar ook die bestaan reeds zij het alleen in de piekuren.
 
1 - 20 of 705 Posts
Top