SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 30 Posts

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
De eerste wereldoorlog boeit mij ook. Vooral het aspect van het leven (en dood) van de gewone soldaat in de loopgraven. Kunnen wij ons voorstellen om vier of vijf jaar van ons leven in dergelijke omstandigheden door te brengen?
 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #9 ·
The Brooding Soldier is een Canadees monument op de Vancouver Corner in het gehucht Sint-Juliaan (Langemark-Poelkapelle). Het is ontworpen door Frederick Chapman Clemesha en werd onthuld op 8 juli 1923. The Brooding Soldier, in de volksmond ook bekend als 'Den Canadien', is opgedragen aan de meer dan 2000 Canadese militairen die het leven lieten bij de eerste gasaanval tijdens de Tweede Slag om Ieper in de Eerste Wereldoorlog.

Het monument is een 10 meter hoog granieten beeld van een Canadese soldaat, rustend op zijn geweer. Deze houding, 'arms reversed', is de traditionele militaire groet aan de gesneuvelden. Het beeld staat op een vierkant plateau met aan elke zijde een boogvormige uitsprong. Het park met rozen, coniferen en juniperussen rond het monument duidt de richtingen aan naar Ypres, Boesinghe, Hooghe, Zonnebeke, Passchendaele, Poelcapelle en Langemarck, plaatsen die in de slag een bijzondere rol vervulden. De struiken, gesnoeid in de vorm van artilleriegranaten en de lage struiken aan de zijkanten van de sokkel moeten het front uitbeelden met de oneffenheden die ontstonden door granaattrechters. De aarde onder het monument is afkomstig uit Canada, zodat dit op Canadese en niet op Belgische grond staat.

 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #10 ·
De Dodengang (Boyau de la Mort) is een complex van bewaarde loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. De Dodengang ligt naast een bocht van de rivier de IJzer in de Diksmuidse deelgemeente Kaaskerke. Dit complex is het laatste stuk van het Belgische front uit de Eerste Wereldoorlog. Op deze plaats was een vooruitgeschoven post gelegen van de Belgische linies, amper 100 meter van de Duitse stelling verwijderd. De Dodengang, één kilometer lang, was met de achterliggende linees verbonden door twee loopbruggen. Duizenden Belgische soldaten zijn er in de periode van 1914 tot 1918, omgekomen. In 1992 werden de Dodengang en de nabijgelegen bunker beschermd als monument. In 1998 herstelde het 11de Bataljon Genie de Dodengang grotendeels in zijn oorspronkelijke staat. De loopgraven zijn toegankelijk voor het publiek.

 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Hill 62, Zillebeke

Aan de Canadalaan in Zillebeke (Ieper) ligt Hill 62 met het Sanctuary Woodmuseum. Tijdens de oorlog was deze regio een uitwijkplaats en veilig onderkomen voor oudere soldaten, maar tijdens het Duits offensief in 1916 kwam het terrein dichter bij de frontlinie te liggen en was uiteindelijk in Duitse handen. De Canadezen zetten op 12 juni 1916 de tegenaanval in en enkele uren later was Hill 62 terug in geallieerde handen.

Bij het museum kan je de nog deels authentieke lloopgraven bezoeken en ook de ondergrondse stellingen, het museum zelf bevat uitrustingsstukken, uniformen enz. De loopgraven werden in 1992 beschermd.

 

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Ten noordoosten van het centrum van Poperinge ligt een relatief hooggelegen vlakte rond de Poperingevaart. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwen de Fransen hier een vliegveld tussen de vaart en de Elverdingseweg. Aan de andere kant van de Poperingevaart leggen de Duitsers in het najaar van 1940 eveneens een vliegveld aan en dat tot over de Westvleterseweg. Hiervoor moet 125 ha landbouwgrond volledig genivelleerd worden. Er komen ook een 40-tal houten gebouwen, waaronder heel wat beschutting voor de vliegtuigen, barakken en zelfs enkele loodsen met een betonnen vloer. Blikvanger is ongetwijfeld de nog bewaarde Duitse controletoren ten westen van de Westvleterseweg, die ook voorzien wordt van een schijnwerper en luchtafweer. Verder komen er bunkers, een schietmuur, sanitair en voorzieningen inzake elektriciteit en water dat getrokken wordt vanuit de nabijgelegen Poperingevaart. In het midden van 1941 is het vliegveld min of meer gebruiksklaar, maar meer dan 5 vliegtuigen zijn er hier nooit geland. Een paar maanden later krijgt het terrein een nieuwe bestemming als militaire groentetuin, waarvoor het verkaveld wordt in stukken van ongeveer 1ha. De controletoren werd in 2006 voorlopig beschermd.

 

·
.
Joined
·
28 Posts
Jee dat moeten er echt veel zijn, van de grote tot de hele kleintjes je komt er overal tegen.
Je hebt wel bepaalde routes die er een heel deel verbinden.
De vredesroute is bv een sterk aan te raden, 45km lange fietsroute die een groot aantal kerkhoven en andere belangrijke plaatsen verbindt en zich langs de meest pitoreske plaatsen slingert in en rond Ieper. Wel de heuvelkes niet onderschatten, ze gaan serieus in de kuiten zitten. ^^
Er zijn waarschijnlijk ook wel autoroutes.
Er is een groot toeristisch info punt op de markt (lakenhallen)
 

·
Registered
Joined
·
12 Posts
Een lijst? Das wel een lange lijst voor de Westhoek. Sommige kerkhoven liggen wel op een mooie locatie midden in de velden of in de bossen. Die zijn zeker de moeite om te fotograferen. Op http://www.cwgc.org vind je meer info over de Commonwealth War Grave Commission. De duitse militaire begraafplaats in Langemarkt is ook wel de moeite. Daarnaast heb je nog massa's herdenkstenen ter nagedachtenis van veldslagen, bij massagraven, enz

Misschien zal je bij de toeristische dienst van Ieper een kaartje kunnen krijgen met alle militaire kerkhoven.
 

·
.
Joined
·
28 Posts
De duitse begraafplaats in Hooglede vind ik persoonlijk veel moooier dan die in Langemark.
heel sereen, mooi architectuur en natuur.
En vreemd genoeg niet zo gekend, vind er zelfs niet direct foto's van, zal thuis ns kijken heb nog n paar mooie staan.

Tyne cote cemetry ('t henne kot in de volksmond) is natuurlijk het meest bekenste kerkhof, met een prachtig nieuw modern paviljoen bij.
En ook bij het Duits kerkhof in Langemark een prachtig paviljoen.


-'Onthaalpaviljoen bij de Duitse militaire Begraafplaats' in Langemark-Poelkapelle en 'Onthaalinfrastructuur en sanitair blok bij Tyne Cot Cemetery' in Zonnebeke van het Architectuurburo Govaert & Vanhoutte uit Brugge- laureaat
De gemeente Langemark-Poelkapelle gaf opdracht voor het ontwerpen van een onthaalpaviljoen op het omwalde Duitse kerkhof. Het onthaalpaviljoen werd opgevat als een open langwerpig zwart balkvolume met een lengte van 30m, een breedte van 3.50 m en een hoogte van 3.50m.
Het monolithisch karakter van het zwarte balkvolume belichaamt op abstracte wijze de sombere ingetogenheid en heeft tegelijk iets weg van een tunnel. Beide zijden van het volume kunnen afgesloten worden met grote metalen deuren.
Het gebouw werd in augustus 2006 in gebruik genomen.

In opdracht van de gemeente Zonnebeke ontwierp het duo Govaert en Vanhoutte een onthaalpaviljoen en sanitair blok voor het Tyne Cot Cemetery. Het toe te voegen volume moest zich ondergeschikt opstellen t.o.v. de historische geladenheid van de site en de Engelse militaire begraafplaats. Om het gebouw in te passen in de omgeving werd het paviljoen zo laag mogelijk gehouden. Tegelijk werd een circuit uitgetekend om de grote stroom bezoekers op te vangen en werden fysische assen ontwikkeld die de geografische eigenheid van de site ondersteunen en de cultuurhistorische eigenheid ervan reflecteren.
De gebouwen werden in september 2006 in gebruik genomen.

De jury beklemtoont het belang van goede architectuur van dergelijke projecten, gezien de aanzienlijke hoeveelheid (internationale) bezoekers die jaarlijks de sites bezoeken. Dergelijke ontwerpen laten zien dat er zorg gedragen wordt voor een omgeving met een belangrijke historische waarde. Kerkhoven zijn voor West-Vlaanderen sterk symbolisch geladen architectuur.
De jury waardeert de verschillen in aanpak tussen beide projecten. Het zijn twee verschillende soorten oplossingen, gerelateerd tot de twee specifieke kerkhoventypes. Het vlakke landschap speelt mee in de compositorische benadering en heeft mee het uitzicht van de realisaties bepaald.
BRON
 

·
.
Joined
·
28 Posts
http://www.govaert-vanhoutte.be/p22d.html

Tyne Cot Cemetery - Passendale (2006)

Opdracht : Onthaalinfrastructuur voor militaire begraafplaats in de Tynecotstraat-Vijfwegestraat te Zonnebeke (Passendale) Onthaal- en sanitair paviljoen+ parkeerinfrastructuur
Opdrachtgever : Gemeentebestuur Zonnebeke

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 34.941 m² en is hiermee de grootste Britse militaire begraafplaats van WO I Het telt 11.908 graven en een monument voor 34.888 vermisten. Inhoudelijk wordt het concept bepaald door onderstaande uitgangspunten: Er werd een volume ontwikkeld dat zich ondergeschikt opstelt t.o.v. de historische geladenheid van de site en de militaire begraafplaats. Dit heeft zowel betrekking op de inpassing in het landschap als op de sobere vormgeving van het gebouw zelf en relateert zich tot de graad van integratie van het concept in de omgeving. Hierbij werd het paviljoen zo laag mogelijk gehouden (mee met het landschap).

Verder werden een aantal fysische assen gecreëerd die de geografische eigenheid van de site, respectievelijk de begraafplaats, de directe omgeving, het slagveld in de vallei en de nabijheid van Passendale en de stad Ieper ondersteunen en stuk voor stuk de cultuur-historische eigenheid ervan reflecteren. De hoogtelijnen van de grashelling waarop het paviljoen gepositioneerd is liggen parallel met de as van deze historische landschappelijke merktekens (aslijn torenspits kerk Passendale/ hoofdingang Tyne Cot/ slagveldsite richting Ieper). De hoogtelijn die samenvalt met deze as vormt de meetkundige lijn waarbij het paviljoen vanuit de grond gaat zweven over de grashelling.
Tenslotte was het zoeken naar een sekwentiële circuitontwikkeling bij het bezoeken van de 'Tyne Cot Cemetery' essentieel. Deze optie moest toelaten een afdoend antwoord te bieden op de duale keuze de bezoekers af te leiden naar een achterliggende parkeermogelijkheid en de daaraan gekoppelde onthaalinfrastructuur. De approach van de begraafplaats is immers zodanig dat door de uitgekozen ligging van de begraafplaats op een helling, men een totaalbeeld krijgt van de site. De hoofdtoegang, die manifest deel uitmaakt van dit totaalbeeld, dient voorbijgereden wegens het afwikkelen van wagens en bussen naar de achterzijde van de begraafplaats. Teneinde een bezoek de vereiste belevingswaarde te geven was het van belang om de globale ruimtelijke impressie, opgedaan tijdens de gemotoriseerde benadering van de site, fasegewijs her op te bouwen en pas na het afleggen van een uitgestippeld circuit her in te vullen en te vervolledigen.Onthaalpunt op Deutscher Friedhof - Langemark/Poelkapelle (2006)

Opdracht: Onthaalpunt op Deutscher Friedhof Langemark (1914-1918) te Langemark/Poelkapelle - Klerkenstraat
Historisch: 22 april 1915 - eerste gasaanvallen in de wereldgeschiedenis op deze locatie
Bouwheer: Gemeente Langemark-Poelkapelle

Het kerkhof is opgesplitst in twee delen: Het Alter Friedhof, dat lager gelegen is telt 10.143 doden waarvan er 3.836 onbekend zijn. Achteraan staat een bronzen beeldengroep van vier rouwende soldaten, gemaakt door Emil Krieger. Het eigenlijke studentenkerkhof, het Einbettungsfriedhof Nord, ligt hoger, achter drie betonnen bunkers die deel uitmaakten van de Langemark-linie. Hier liggen 9.475 soldaten begraven. Het Kameradengrab, een massagraf van 24.917 soldaten, bevindt zich bij de ingang. Het is een Duits soldatenkerkhof en ziet er daarom anders uit dan de talloze geallieerde kerkhoven in de regio. Het kerkhof wordt gekenmerkt door de rijen platte, grijs granieten stenen waarin telkens een twintigtal namen gegraveerd zijn. In het ingangsgebouw zijn op houten panelen de namen van de gesneuvelde studenten gegraveerd.

Het was noodzakelijk om vanuit de conceptuele analyse van die omwalde bestaande Duitse begraafplaats tot een toegevoegde waarde te komen die geen afbreuk doet aan het oorspronkelijke. De basis van het architecturaal en landschappelijk concept is de laterale opdeling, ttz. het evenwijdig werken met de breedte van de begraafplaats. Deze laterale opdeling is initieel ontstaan uit de verdedigingslijn (Hindenburglinie Langemark-Geluveld). Deze breedtelijn op de begraafplaats zijnde de drie bunkers gericht naar het noorden,werd door het plaatsen van de betonblokken als lijn gevisualiseerd en vormt uiteindelijk ook de initiële basis van het concept van de oorspronkelijke begraafplaats.
Bedoeling was aan te koppelen aan het lateraal ritme dat vanuit de bestaande begraafplaats begint: Grasvlakte kerkhof links / massagraf-beeldengroep / grasvlakte rechts / verheven gedeelte met bunkers / sloot-wilgen vredestuin / onthaalpaviljoen op keizone / lichte glooiing / etc...

Het onthaalpaviljoen is ontworpen als een open langwerpig zwart tunnelvolume. met een lengte van 24 m, een breedte van 3.50 m en een hoogte van 3.50 m. Het monolithisch karakter van het zwart balkvolume zou de sombere ingetogenheid op abstracte wijze moeten belichamen. Dit volume is dusdanig gepositioneerd dat de ene kopzijde op de lijn ligt van het massagraf in de grasvlakte. De andere kopzijde ligt op de lijn van de sokkel van het kruis op de noordoosthoek. Esthetisch gezien vormt het volume een donker achtergrondvlak van de twee bij elkaar geponeerde bunkers. De alleenstaande bunker links krijgt dan meer het contact met de openheid van de vallei erachter. Aan de zijde van de begraafplaats wordt om de 6 m een verticale gleuf voorzien op de modulering van de stenen platen van de grootste grasvlakte ( om de 3m ) van de begraafplaats. Ze fungeren als lichtspleten maar ook als zichtspleten naar de begraafplaats. Ze vormen het tegenovergestelde van de schietopeningen van de bunkers. De spleten focussen zich op de contouren van de drie bunkers. Drie dubbelTV-schermen tonen in thema's wat er op die plaats is geschied. Beide zijden van het volume kunnen afgesloten worden met grote metalen deuren.

De doorlopende muur aan één zijde van de tunnel stopt op de lijn van de omwalling aan de straatzijde. Deze lange dikke betonnen muur fungeert als fysische begrenzing tussen parkinggedeelte en het sacrale gedeelte.


 

·
.
Joined
·
28 Posts
Duitse begraafplaats in Hooglede
Aangezien ze de verliezende partij en de vijand waren liggen de stenen plat, geen rechtopstaande kruisen zoals bij de begraafplaatsen van de commonwealth

Op de laatste foto zie je op de achtergrond de ring rond Roeselare die al oplicht bij valavond.
 
1 - 20 of 30 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top