SkyscraperCity banner

1 - 20 of 3309 Posts

·
Registered
Joined
·
916 Posts
Wiadomość Dnia​

Regulamin:​

1. Niniejszy wątek służy do zamieszczania ważnych informacji związanych z tematyką infrastruktury drogowej.


2. Za ważne uznaje się następujące informacje:

a) Informacje dotyczące autostrad i dróg ekspresowych:
• Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ);
• Wydanie lub uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU);
• Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na Koncepcję Programową (KP);
• Wydanie lub uchylenie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID) / Pozwoleniu na Budowę (PnB);
• Przyznanie dofinansowania w przypadku gdy fakt ten warunkuje rozpoczęcie budowy;
• Ogłoszenie lub unieważnienie przetargu (w tym ogłoszenie II etapu przetargu) na roboty budowlane lub ZiZ;
• Zestawienie ofert w przetargu na roboty budowlane lub ZiZ;
• Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane lub ZiZ;
• Podpisanie lub zerwanie umowy na budowę lub zaprojektowanie i zbudowanie (ZiZ);
• Oddanie drogi do użytku.

b) Informacje dotyczące pozostałych nowo budowanych lub rozbudowywanych dróg krajowych:
• Wydanie lub uchylenie DŚU;
• Wydanie lub uchylenie ZnRID / PnB;
• Przyznanie dofinansowania w przypadku gdy fakt ten warunkuje rozpoczęcie budowy;
• Ogłoszenie lub unieważnienie przetargu na roboty budowlane lub ZiZ;
• Zestawienie ofert w przetargu na roboty budowlane lub ZiZ;
• Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane lub ZiZ;
• Podpisanie lub zerwanie umowy na budowę lub ZiZ;
• Oddanie drogi do użytku.

c) Informacje dotyczące nowo budowanych odcinków dróg wojewódzkich (lub innych dużych projektów drogowych nienależących do dróg wojewódzkich):
• Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane lub ZiZ (tylko dla stosunkowo dużych inwestycji);
• Podpisanie umowy na budowę lub ZiZ;
• Oddanie drogi do użytku.

d) Inne informacje o dużym znaczeniu, przykładowo:
• Ogłoszenie projektu lub uchwalenie Programu Budowy Dróg Krajowych;
• Powołanie lub odwołanie ministra odpowiedzialnego za infrastrukturę;
• Zmiany w krajowym systemie opłat drogowych.


3. Lista informacji, których nie można umieszczać:

• Informacje o remontach i przebudowach dróg;
• Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na STEŚ / KP;
• Podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji;
• Ogłoszenie listy firm, które zgłosiły się w I etapie przetargu oraz wyniki prekwalifikacji w I etapie przetargu;
• Wszczęcie postępowania o wydanie DŚU lub ZnRID;
• Plany, zapowiedzi oraz obietnice dotyczące realizacji poszczególnych odcinków dróg (w tym zapowiedzi ogłoszenia przetargów);
• Artykuły prasowe traktujące ogólnie o tematyce drogowej.


4. Preferowane są informacje pochodzące ze sprawdzonych źródeł (np. GDDKiA, ZDW, ministerstwa).


5. Nie należy dublować wiadomości, za wyjątkiem sytuacji w której zwiększyłoby to jej wiarygodność bądź też stanowiło jej rozszerzenie.


6. Wszelkie komentarze do wiadomości należy umieszczać w odpowiednich wątkach.


7. Moderatorzy mogą pozostawić informacje inne, niż określone w punkcie 2.
 
N

·
Guest
Joined
·
0 Posts
No to lecimy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w wyniku międzynarodowego przetargu konkurencyjnego dwustopniowego ze wstępną kwalifikacją, przeprowadzonego w oparciu o procedury Banku Światowego 13 czerwca 2006 roku podpisano umowę na budowę obwodnicy Jabłonnej (woj. mazowieckie) w ciągu drogi krajowej nr 61 o długości 3,7 km.


Kontrakt jest realizowany z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wykonawcą kontraktu jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.. Wartość kontraktu netto wynosi 39,9 mln zł. Planowany okres realizacji wynosi 18 miesięcy.
http://www.gddkia.gov.pl/article/informacje/aktualnosci/article.php/id_item_tree/5b17b92ffc316ed672bcd5a223c53944/id_art/b3c3d2f0f6f5d420ef77466289041e1f
 

·
Registered
Joined
·
190 Posts
Remont Gierkówki:

Gazeta Wyborcza said:
Gazeta Wyborcza 22.06.06
Nową nawierzchnię otrzyma cały odcinek trasy na północ od Częstochowy i co czwarty kilometr w kierunku Katowic. Złą stroną remontu będą gigantyczne korki

Przetargi są już rozpisane, więc wszystko wskazuje na to, że prace rozpoczną się w wakacje. Ich finał planowany jest na koniec roku. Przez ten czas jazda częstochowskim odcinkiem trasy będzie bardzo trudna - zwłaszcza że roboty mają być prowadzone w wielu miejscach jednocześnie. - Najgorzej będzie chyba na południe od Częstochowy, gdzie ruch jest największy - mówi Jadwiga Banaś, szefowa Rejonu Dróg Krajowych. Prawdopodobnie nie da się uniknąć całkowitego zamknięcia najpierw jednej, a potem drugiej jezdni. W takim wypadku korki są murowane.

Ostatni raz drogę krajową nr 1 w okolicach Częstochowy remontowano w latach 1995-96. Od tego czasu na południe od miasta ciężarówki wyżłobiły głębokie koleiny. I to głównie te fragmenty będą remontowane - nową nawierzchnię otrzyma co czwarty kilometr. Z kolei na północ od Częstochowy prace obejmą cały odcinek do granicy z woj. łódzkim. Tu stan szosy jest dużo gorszy. Łudzono się wówczas, że trasa szybkiego ruchu będzie w krótkim czasie przebudowana na autostradę. Plany te spaliły na panewce, a tanio wyremontowana droga szybko się rozpadła: po którejś z zim drogowcy musieli ograniczyć prędkość do 60 km/godz. z obawy o uszkodzenie samochodów (i związaną z tym wypłatę odszkodowań). Obecny rząd też mówi o autostradzie - między Rząsawami a Piotrkowem Trybunalskim ma być gotowa w 2010 r. Drogowcy zdecydowali jednak, że z naprawą nawierzchni nie można już czekać. Na razie nie wiadomo, czy przy okazji remontu uda się zamontować metalowe bariery oddzielające jezdnie. Szanse podobno są.
A cała A1 gotowa do 2010 :sleepy:
 

·
=Old School=
Joined
·
3,924 Posts
Bank Światowy pożyczy nam 150 mln euro na remonty dróg

150 mln euro pożyczy Polsce Bank Światowy (BŚ) na projekt dotyczący głównie utrzymania i remontów dróg. W Warszawie przedstawiciele BŚ i Polski podpisali umowę w tej sprawie.

Jest to trzecia z serii corocznych pożyczek udzielanych przez Bank Światowy na wspieranie realizacji rządowego programu w drogownictwie.

Środki z pożyczki BŚ posłużą do sfinansowania 48 proc. łącznych kosztów projektu, szacowanych na 313 mln euro. Pozostałe koszty sfinansuje budżet państwa oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Projekt składa się z czterech elementów, z których największym jest program utrzymania i modernizacji dróg (302 mln euro). Pozostałe to między innymi sfinansowanie pilotażowego kontraktu na system utrzymania i zarządzania drogami oraz kampania informacyjna realizowana w ramach strategii komunikacji społecznej opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W imieniu Polski umowę podpisał wiceminister finansów Jarosław Pietras, a w imieniu Banku Światowego, pełniący obowiązki Dyrektora BŚ na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, Edgar Saravia.

Jak poinformowało biuro Banku Światowego w Warszawie, od czasu wznowienia przez Polskę członkostwa w BŚ w 1986 roku, łączne zaangażowanie Banku w Polsce wyniosło około 6,2 mld USD w ramach 42 operacji.

PAP
 

·
Registered
Joined
·
5,632 Posts
Puls Biznesu donosi:

Autostrade S.p.A będzie inwestorem strategicznym Stalexportu
09:52


O 12.00 odbędzie się konferencja prasowa Stalexportu, na której zarząd poinformuje o pozyskaniu inwestora dla spółki. Została nim Autostrade S.p.A. Włoska spółka obejmie 34.159.378 akcji Stalexportu nowej emisji po cenie 2,0 zł za każdą, a także akcje kolejnej emisji, w wyniku czego ma osiągnąć docelowo co najmniej 50 proc. plus jedną akcję polskiej spółki.

Zarząd Stalexportu podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 68.318.756,00 zł w drodze emisji 34.159.378 akcji serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda, które ma objąć Autostrade S.p.A.

Stalexport podpisał z Autostrade S.p.A. umowę inwestycyjną, która przewiduje dwuetapowe dokapitalizowanie polskiej spółki łączną kwotą ok. 250 mln zł.
 

·
Registered
Joined
·
2,059 Posts
Ogłoszono przetarg na A4 węzeł Wielicka - węzeł Szarów

Data wysłania ogłoszenia: wtorek 27 czerwiec 2006
Zamawiający: Centrala GDDKiA
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
woj. mazowieckie
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
Budowa autostrady A4, Węzeł "Wielicka" - węzeł "Szarów", km 436+000 - km 455+900
Zakres robót podstawowych obejmuje:
- budowę korpusu autostrady A4,
- budowę wzmocnienia podłoża pod nasypy przy pomocy kolumn kamiennych i materacy z kruszywa i teokraty,
- budowę nawierzchni autostrady, dróg poprzecznych i wewnętrznych,
- budowę pasów technologicznych do konserwacji korpusu i urządzeń autostradowych,
- budowa dróg wewnętrznych do obsługi ruchu lokalnego i gospodarczego,
- budowę pasów włączenia i wyłączenia dla węzła Bieżanów,
- budowę węzła Szarów,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych MOP i Podłęże, MOP i Zakrzów,
- budowę budynków WC na terenach MOP-ów,
- budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Szarów,
- budowę i przebudowę dróg poprzecznych (krzyżujących się z autostradą),
- budowę przepustów drogowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę drenażu wgłębnego dla obniżenia poziomu wód gruntowych,
- budowę wiaduktów,
- budowę mostów,
- budowę i przebudowę urządzeń obcych,
- budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, separatory),
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe, betonowe, oznakowanie pionowe i poziome),
- trawniki,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenach MOP-ów i OUA,
- nasadzenia drzew i krzewów na odcinkach tworzenia pasów zieleni ochronnej i dekoracyjnej.
Numer przetargu: 29/kz/06
Termin realizacji: 24 miesiące od daty rozpoczęcia
Wadium: Wadium - 10 000 000 PLN, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kazimierz Zych
tel: 022 375-86-89
fax: 022 375-87-42
[email protected]
Miejsce i termin składania ofert: Wnioski
04.08.2006 godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: OGLOSZENIE A4 Kraków - Szarów.pdf (373kB)

Załączniki: Wniosek P.O. (142kB)
 

·
Registered
Joined
·
3,000 Posts
Gazeta.pl > Auto > Wiadomości motoryzacyjne Środa, 28 czerwca 2006


Rząd przyjął projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia


PAP 28-06-2006, ostatnia aktualizacja 28-06-2006 09:54

Tworzenie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, które będą przygotowywać lub realizować inwestycje drogowe, przewiduje projekt ustawy przyjęty we wtorek przez rząd - poinformowało w komunikacie przesłanym PAP Centrum Informacyjne Rządu.


Spółki te będą tworzone jako spółki akcyjne. Minister transportu obejmie, w imieniu Skarbu Państwa, całość ich kapitału zakładowego. Ustali statuty, a także będzie powoływał i odwoływał członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek. Kapitał zakładowy każdej spółki wyniesie nie mniej niż jeden milion złotych.

Przewidziano, że minister transportu będzie zawierał ze spółkami umowy, w których określone zostaną konkretne zadania i szczegółowe warunki ich realizacji. Spółki będą mogły korzystać ze zwolnionych z opłat prowizyjnych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

Jak podano, spółki miałyby też przejąć część zadań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Np. będą mogły nabywać grunty pod budowę dróg i przejąć od GDDKiA dokumentację potrzebną do przygotowania inwestycji drogowych.

Spółki, aby przygotować lub zrealizować inwestycje, będą mogły zawrzeć z wykonawcą umowę na budowę i eksploatację drogi lub tylko na jej eksploatację. Na podstawie takiej umowy spółka będzie mogła zlecić wykonawcy pobieranie opłat za przejazdy: autostradami, drogami ekspresowymi, obiektami mostowymi (np. mostami, wiaduktami) oraz tunelami na drogach krajowych.

Koszty utworzenia spółek będzie pokrywał minister transportu. W tym roku przewidziano powołanie jednej spółki, ze środków zaplanowanych w budżecie państwa na 2006 rok.

Przygotowanie przedsięwzięć drogowych lub ich wykonanie ma być finansowane m.in. z budżetu państwa, ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej i Krajowego Funduszu Drogowego, a także pożyczek i kredytów zaciąganych przez spółkę lub Skarb Państwa.
 

·
Konserwatysta
Joined
·
698 Posts
Obwodnice Wasilkowa, Sztabina i Augustowa - budowa jeszcze w tym roku

2006-06-26 10:12
Źródło: MT
mojeauto.pl


"Wybudowanie drogi ekspresowej nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów w latach 2007 - 2013 jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym we wschodniej części kraju. Budowa obwodnic Augustowa i Wasilkowa powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku" - powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek podczas konferencji prasowej w woj. podlaskim.

"Zrobię wszystko, żeby na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku rozpoczęły się prace na tych odcinkach dróg" - dodał minister. Resort transportu zapowiedział, że polski rząd jest gotów do ewentualnych rozmów z Komisją Europejską na temat realizacji dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, w tym słynnej dyrektywy ptasiej.

Minister zaznaczył, że o wiele tańszym rozwiązaniem od budowy Obwodnicy Augustowa z zastosowaniem tunelu drogowego pod doliną rzeki Rospudy jest budowa dziesięcioprzęsłowej estakady.

Obecnie w fazie końcowej są prowadzone przez GDDKiA wykupy gruntów oraz prace nad projektem budowlanym. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji przez Ministra Środowiska rozpoczną się procedury przetargowe a po nich prace budowlane.

Budowa obejścia Augustowa będzie największą i najdroższą inwestycją realizowaną dotychczas w województwie podlaskim. Według wstępnych szacunków inwestycja wyniesie około 200 mln zł (przy uwzględnieniu budowy estakady a nie tunelu, który znacznie zwiększyłby koszty inwestycji). Trasa o długości 17 km pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z uzdrowiskowej miejscowości jaką jest Augustów. Obwodnica połączy miejscowość Gatne z łącznikiem dróg do Warszawy i Białegostoku, przetnie drogi na trasie Augustów - Ełk omijając jezioro Niecko.
 

·
Registered
Joined
·
1,043 Posts
Otwarcie obwodnicy Bielska-Białej (łącznik DK 69 - S1)

Dzisiaj otwarcie obwodnicy

Czwartek, 29 czerwca 2006r.Z wielką pompą dziś o godz. 11 odbędzie się otwarcie ostatniego z brakujących odcinków zachodniej obwodnicy miasta. Nawet za czasów PRL szybciej budowano drogi. Pierwsze przymiarki do obwodnicy śródmieścia władze miasta poczyniły jeszcze w 1994 r.

Wczoraj trwały ostatnie przygotowania do otwarcia.

Ale tak się przy tym spieszono, że oburzeni mieszkańcy os. Piastowskiego czując się zignorowani, skierowali sprawę do sądu. I wygrali, plany trzeba było robić od nowa.

Ostatni etap budowy też ma swoją kilkuletnią historię. Pieniądze na inwestycję zdobyły władze miasta poprzedniej kadencji, ale sprawa wykupywania działek, a potem kłopoty z przetargami i gruntem na tyle skutecznie wszystko przedłużyły, że nawet obecny prezydent Jacek Krywult zdążył z budową tuż przed zakończeniem swojej kadencji.

Nową ul. Klubową, choć tylko po jednym pasie, można było już jeździć od kilku dni. Od dziś dla samochodów otwarta ma być cała trasa, łącznie z tunelem pod Hulanką. To był ostatni brakujący fragment dwupasmowej obwodnicy. Teraz zjeżdżając z trasy Bielsko-Cieszyn w ul. Klubową, dojedziemy aż do ul. Żywieckiej, dzięki czemu ominiemy zawsze zatłoczone śródmieście Bielska.

Mirosław Łukaszuk
Źródło: http://bielskobiala.naszemiasto.pl/wydarzenia/618653.html
 

·
Moderator
Joined
·
69,587 Posts
Zawalił się wiadukt na "zakopiance"

Nad ranem zawalił się wiadukt na budowanym odcinku "zakopianki" w Stróży (powiat myślenicki). Jedna osoba zginęła, druga jest poszukiwana - poinformowała Straż Pożarna.
"Wiadukt zawalił się na długości 30 metrów. Konstrukcja runęła na koparkę" - powiedział brygadier Andrzej Siekanka ze Straży Pożarnej.

Straż pożarna w Myślenicach sprawdza informacje o drugiej przysypanej osobie. Runęły wszystkie cztery przęsła nowej konstrukcji, budowanej koło starego mostu. Każde z przęseł waży około 80 ton.

Ruch "zakopianką" odbywa się na razie normalnie, ale w ciągu najbliższych godzin można spodziewać się utrudnień.
Żródło: http://wiadomosci.onet.pl/1349274,11,item.html
 

·
Registered
Joined
·
273 Posts
bebe.2006 said:
Gazeta.pl > Auto > Wiadomości motoryzacyjne Środa, 28 czerwca 2006


Rząd przyjął projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Pieniądze popłyną do spółek


Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy, która umożliwi powoływanie specjalnych spółek do budowy dróg. To tworzenie państwowych synekur do wydawania milionów z budżetu bez kontroli i kolejny sposób, by na pieniądzach na drogi żerowali politycy – ostrzegają eksperci.Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Jego celem jest stworzenie nowych podmiotów do budowy i remontów dróg krajowych. Według rządu, powołanie tych specjalnych spółek pozwoli na przyspieszenie m.in. budowy autostrad, dróg ekspresowych. Spółki, których kapitał będzie wynosił co najmniej 1 mln zł, będzie tworzył Skarb Państwa. Każda z nich będzie zatrudniać prezesa – i niesprecyzowaną w projekcie ustawy liczbę członków zarządu. Każda spółka będzie miała co najmniej 5-7-osobową radę nadzorczą. Dodatkowo w uzasadnieniu do projektu napisano, że do obsługi podmiotów specjalnego przeznaczenia w Ministerstwie Transportu i Budownictwa powstanie 15 nowych etatów, a tylko na płace tych urzędników budżet będzie musiał wydać 900 tys. zł rocznie. – To tworzenie państwowych synekur, do których popłyną pieniądze podatników. Z projektu ustawy nie wiemy nawet, ile tych podmiotów powstanie. Spodziewam się, że powoła się ich kilkanaście – na każdy projekt drogowy dotowany z Funduszu Spójności i realizowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W koszty każdej spółki wejdzie utrzymanie prezesa, jego zastępców, sekretarek, samochodów służbowych i ponad 20 tys. zł na radę nadzorczą. Ponad 2 mln zł wyda resort transportu na urzędników negocjujących kontrakty – wylicza Artur Bartoszewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jego zdaniem najgorsze jest jednak to, że spółki nie spełnią swojej roli, a jedynie ukryją zasady finansowania i wybierania operatorów zarządzających projektami drogowymi.

– To spółki będą podpisywać kontrakty z operatorami. Takie umowy zawsze można negocjować – tyle że ustalenia będą toczyć się już ze spółką, poza budżetem państwa i jego kontrolą – ostrzega ekspert.

Magdalena Wojtuch
 

·
Registered
Joined
·
563 Posts
I mamy kolejna autostrade.

onet.pl said:
Premier otworzył 103-kilometrowy odcinek A2
Premier Jarosław Kaczyński otworzył nowy odcinek autostrady A2 od Konina do Strykowa pod Łodzią. "Mamy piękny dzień. Stało się coś ważnego. Zmienia się polskie drogownictwo. Zmienia się Polska" - powiedział premier Kaczyński.
Uroczystość odbyła się na terenie autostradowego węzła Dąbie, na granicy województw wielkopolskiego i łódzkiego.

Dla ruchu 103,5-kilometrowy odcinek A2 zostanie udostępniony od godz. 19. Przez rok będzie można jeździć tą trasą bez opłat. Inwestorem i operatorem nowego odcinka autostrady jest państwo. Jej budowę w 82 proc. sfinansowała Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności. Ponad 45 km nowej trasy przebiega przez Wielkopolskę a blisko 58 km przez województwo łódzkie.

Odcinek autostrady A2 z Konina do Strykowa odciąży jednojezdniową drogę krajową nr 2 Konin - Krośniewice razem z drogą nr 1 Krośniewice - Łódź a także drogę krajową nr 72 z Konina do Łodzi.
 

·
Registered
Joined
·
3,641 Posts
Kontrakt na budowę III etapu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni

Wykonawcą jest Warbud.
http://www.warbud.pl/warbud.php?dir=news
31 lipca br. Dyrekcja Budownictwa Inżynierskiego podpisała kontrakt z Urzędem Miasta Gdyni na budowę III etapu Trasy Kwiatkowskiego. III etap Trasy Kwiatkowskiego to 2,5 kilometrowa trasa łącząca istniejącą już arterię z obwodnicą Trójmiasta. Obok rozbudowy ul. Janka Wiśniewskiego (stanowiącej etap II), jest to najważniejszy w Gdyni projekt drogowy. Ma on kluczowe znaczenie dla usprawnienia dostępu do portu oraz podstawowego układu komunikacyjnego miasta. Współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006, w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.
Wątek o TK:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=120766&page=16&pp=20

Najlepszy opis inwestycji jest tutaj:
http://www.warbud.pl/warbud.php?dir=kontrakty&part=present&aa=3
 

·
Banned
Joined
·
65 Posts
Autostrada od nowa

GORZÓW. Lubuski odcinek autostrady A2 do Świecka możemy zbudować do końca 2009 r. - deklaruje Autostrada Wielkopolska

Wojewoda lubuski także chce szybkiej budowy autostrady, ale to zależy od decyzji urzędników, której... nie ma

W poniedziałek podczas konferencji prasowej Marek Ast, wojewoda lubuski, odrzucił oskarżenia koncesjonariusza lubuskiego odcinka A2 oraz mediów, że wina opóźnienia w budowie trasy leży po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie przyznał, że zmiany, jakie należy wprowadzić w przebiegu przyszłej trasy, dyskwalifikują obecną decyzję lokalizacyjną, a co za tym idzie wydanie pozwolenia na budowę. To oznacza wszczęcie od początku całej procedury lokalizacyjnej i wydania wszelkich pozwoleń, co z góry skazuje budowę A2 na opóźnienie.

O co chodzi z budową autostrady w naszym województwie? Autostrada Wielkopolska otrzymała koncesję na budowę lubuskiego odcinka i już w latach 90. znany był przebieg autostrady, wykupione tereny pod trasę i wydane decyzje lokalizacyjne. Od tego czasu zmieniły się m.in. ustawy o ochronie środowiska, do rządowego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych dołączyła trasa S3, której skrzyżowania z autostradą wcześniej nie uwzględniano. - Podczas budowy autostrady w województwie wielkopolskim, wynikające z nowych przepisów zmiany w projekcie przebiegu autostrady wprowadzane były na bieżąco w uzgodnieniu i za zgodą urzędu wojewódzkiego, tak że inwestycja była prowadzona bez zbędnych przestojów. Naszym zdaniem w podobny sposób można prowadzić budowę w Lubuskiem. To obniży koszty, no i zyskujemy czas, a to rząd deklaruje, że do końca 2009 r. A2 będzie do Świecka - tłumaczy Zofia Kwiatkowska, rzecznik Autostrady Wielkopolskiej.

Innego zdania są urzędnicy wojewody. - W Lubuskiem zmiany w przebiegu autostrady dotyczą 22 miejsc. To za dużo, żeby wprowadzać poprawki, według mojej oceny trzeba po prostu wydać nową decyzję lokalizacyjną. Czyli rozpocząć od nowa procedury dotyczące lokalizacji i przebiegu autostrady, wykupy gruntów itd. - mówi wojewoda Marek Ast. - Mówię tutaj o mojej ocenie na podstawie dostępnych dokumentów, bo żaden wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnych do urzędu nie trafił, więc nie mamy nad czym dyskutować i oskarżenie urzędu o opóźnianie czegokolwiek jest nadużyciem.

Urzędnicy wojewody wyliczyli m.in., że przy uwzględnieniu wszystkich zmian w przebiegu autostrady w województwie trzeba wykupić dodatkowo 38,4 ha gruntu. Jeśli Autostrada Wielkopolska złoży pełny wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, to do trzech miesięcy LUW podejmie decyzję. Po kolejnych trzech miesiąca wydane będzie pozwolenie na budowę trasy.

- Mamy zgodę naszych akcjonariuszy oraz banków, które mają sfinansować budowę lubuskiego odcinka autostrady, na opłacenie prac nad zmianami w obowiązującej decyzji lokalizacyjnej. Wniosek o taką zgodę wysłaliśmy także do ministerstwa transportu, ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej decyzji, czekamy - mówi Kwiatkowska. - To najszybszy sposób na budowę autostrady, bo zmiany dotyczą jedynie 4,5 proc. przebiegu autostrady i nie wynikają z naszej winy. AW jest już po przetargach na wykonawców autostrady.

Na temat konieczności przyspieszenia wydania formalnego pozwolenia na budowę ostatniego odcinka autostrady do granicy premier Jarosław Kaczyński zapowiedział rozmowę z wojewodą lubuskim podczas ostatniego uroczystego otwarcia odcinka tej autostrady do Strykowa.

- Spotkam się z premierem w ciągu tygodnia - mówi wojewoda Marek Ast, który chce z Jarosławem Kaczyńskim porozmawiać także o dalszym pełnieniu funkcji wojewody bądź zostaniu posłem po zwolnionym mandacie przez Kazimierza Marcinkiewicza.

Lubuski odcinek A2

To 104,5 km autostrady, 69 mostów, 4 węzły drogowe: Nowy Tomyśl, Jordanowo, Rzepin, Świecko i 2 zjazdy: Trzciel i Torzym, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych: Rogoziniec, Chociszewo, Koryta, Walewice, Sosna i Gnilec, a także 6 barów i 6 stacji benzynowych. Bramki pobierania opłat byłby w Trzcielu i Tarnawie. Tylko przy obsłudze tego odcinka autostrady stałą pracę znalazłoby ponad 200 osób, a razem z usługami (np. stacje benzynowe) i zleconymi zadaniami do 600 osób.
 

·
Registered
Joined
·
17,607 Posts
Niezatapialny dyrektor będzie budować autostrady

Iwona Szpala, Krzysztof Śmietana 08-08-2006 , ostatnia aktualizacja 08-08-2006 20:34
GAZETA WYBORCZA


Janusz Fota, który od dyrektorskiej posady w stołecznym Zarządzie Dróg Miejskich wolał mieszkanie zdobyte dzięki protekcji, ma teraz kierować budowaniem autostrad


54-letni Janusz Fota wygrał konkurs na szefa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, która buduje i zarządza autostradami oraz drogami krajowymi. Konkurs na zlecenie Ministerstwa Transportu przygotował Urząd Służby Cywilnej. Wyniki ma jeszcze zaakceptować minister transportu Jerzy Polaczek.

Fota kierował już Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych przed 2002 r. Kilka lat temu był też szefem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ale niczym szczególnym się tam nie wykazał. Wiele jego decyzji okazało się wręcz kompromitujących. Za 700 tys. zł kupił tzw. remonter, austriacką maszynę do łatania dziur, która w warunkach warszawskich okazała się nieprzydatna i zalega w bazie ZDM. Za rządów Foty pojawiły się kolejne opóźnienia w budowie Trasy Siekierkowskiej. Pod nadzorem Foty przetargi po cenach dumpingowych wygrywało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które rządzący miastem politycy PiS podejrzewali o udział w tzw. układzie drogowym. Miała to być nieformalna zmowa firm remontujących ulice i stale wygrywających przetargi. Za rządów Lecha Kaczyńskiego w stolicy MPRD rozkopało na wiele miesięcy ważne skrzyżowania i ulice.

Wybrał mieszkanie

Fota był bohaterem jednej z głośniejszych afer w stołecznym samorządzie. Latem 2004 r. "Gazeta" ujawniła, jak szukał sobie nowego mieszkania. Sam miał już dwa - w Lublinie, skąd pochodzi, oraz w Warszawie - kawalerkę przy ruchliwej Trasie Łazienkowskiej. Ten właśnie adres postanowił zmienić. Interesowały go tylko lokale komunalne.

Transakcja była ekspresowa. Fota tłumaczył nam, że to przez telefony z pogróżkami wobec niego. Z dokumentów wynikało jednak, że Fota mimo stresu postawił urzędnikom jasny warunek - nowe lokum musi nadawać się do wykupu.

Znaleziono dla niego 36 m kw. przy ul. Traugutta, dwa kroki od Traktu Królewskiego. To jedna z bardziej prestiżowych i drogich okolic w Warszawie. Lokal był po gruntowym remoncie, za który zapłaciło miasto. Fota nie czekał w komunalnej kolejce, a jako najemca skorzystał z 80-proc. upustu przy wykupie.

Gdy sprawa wyszła na jaw, prezydent Lech Kaczyński przyznał, że wiedział o zamianie. Po naszych publikacjach dał dyrektorowi wybór - albo zwróci mieszkanie, albo straci posadę w ZDM. Ku powszechnemu zaskoczeniu Fota wolał mieszkanie przy Traugutta.

Wypłynął w lotnictwie i drogownictwie

Na początku tego roku publiczna kariera Foty rozbłysła na nowo. Został wicedyrektorem w Państwowych Portach Lotniczych. Posadę dostał z namaszczenia rządzącego PiS. O powodach nominacji nikt nie chciał oficjalnie rozmawiać. Sugerowano, że takie były "instrukcje z Ministerstwa Transportu".

Nie minęło pół roku od tej nominacji, a bohater skandalu mieszkaniowego pokonał w konkursie innych kandydatów na szefa GDDKiA. Poseł PiS, anonimowo: - Zastanawiam się, czy kryteria konkursu obejmowały jedynie przygotowanie merytoryczne, czy także cały przebieg kariery urzędniczej. Janusz Fota jako szef stołecznego ZDM wykazał się znaczną zapobiegliwością o swoje dobra materialne. Poza tym, wybierając mieszkanie, postawił w bardzo niezręcznej sytuacji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uważam, że IV RP powinna być państwem, w którym takie osoby nie wypływają.

Julia Pitera, posłanka PO, wcześniej warszawska radna: - Skandal mieszkaniowy Janusza Foty był dla mnie jak kubeł zimnej wody. Wcześniej przedstawiał się jako bezkompromisowy urzędnik, radził, jak zbudować program antykorupcyjny w ZDM. Mam właściwie jedno pytanie: do jakiej niegodziwości trzeba się posunąć, by stracić zaufanie PiS? I jakie właściwie są kryteria przydatności do służby publicznej, które stosuje ta partia?

Jakie kryteria były brane pod uwagę w konkursie na szefa GDDKiA? Tego nikt w Ministerstwie Transportu ani w Urzędzie Służby Cywilnej nie chciał nam wczoraj powiedzieć. Nie wiadomo też, kiedy Fota obejmie nowe stanowisko. - Raport sprawie wyników konkursu trafił na biurko ministra Polaczka. W drugiej połowie sierpnia, po powrocie z urlopu pan minister podejmie w tej sprawie decyzję - mówi Justyna Bracha z biura prasowego resortu.
 

·
Registered
Joined
·
17,607 Posts
RPO interweniuje w sprawie opłat drogowych

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) brak karty opłaty drogowej i źle wypełniona karta to dwa odrębne naruszenia prawa. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra transportu.
Jak wynika z pisma RPO do ministra transportu, do biura rzecznika wpływają skargi dotyczące sprzeczności rozporządzenia ministra infrastruktury z przepisami ustawy o transporcie drogowym.


Zdaniem Rzecznika, obowiązujące przepisy załącznika do ustawy przewidują, że karalne są dwa odrębne naruszenia prawa, tj. brak opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz nieprawidłowe wypełnienie karty opłaty drogowej.

Natomiast w rozporządzeniu ministra infrastruktury zrównuje się sytuację prawną przewoźników nie posiadających w ogóle karty opłaty drogowej z przewoźnikami posiadającymi wymagane karty, ale nieprawidłowo wypełnione, zauważa Rzecznik.

Rzecznik przypomina, że występował już w tej sprawie do ministra transportu, który obiecał mu stosowna nowelizację rozporządzenia i prosi o informację, w jakiej fazie są prace nad tym aktem prawnym.

Rzecznik wskazał także, że zgodnie z załącznikiem kara za przejazd bez opłaty wynosi 3 tys. zł, a kara za nieprawidłowo wypełnioną kartę wynosi 1 tys. zł.

PAP, Puls Biznesu
 

·
Super Expert
Joined
·
3,028 Posts
Kraków remont wiaduktu nad 29 Listopada / DK79

Zaczął się remont wiaduktu w ciągu DK79 w Krakowie (ul. Opolska/Lublańska) nad ul. 29 Listopada, ruch skierowany jest dołem - jest tylko jeden pas do jazdy na wprost (zamiast dwóch na wiadukcie + 2 dołem), korki przez 3/4 miasta.

Jeśli ktoś jedzie od strony ronda Ofiar Katynia (Olkuska/A4/Makro/Ikea) i kieruje się w stronę N.Huty/Sandomierza - niech przemyśli jazdę choćby i A4 przez Wieliczkę.... (dobrze radze).

Remont ma potrwać niby max. 4 dni. Zobaczymy.

(info o planowanych pracach)

----------------------------------------

2006.08.21:
miało być max. 4 dni jeśli pogoda będzie kiepska, a była b. dobra (chyba ani kropelka deszczu w tym okresie tutaj nie spadła), a niestety dziś rano nowej nawierzchni nadal nie było, korki za to były...


----------------------------------------

2006.08.28:
Od 22 sierpnia wiadukt jest przejezdny, niemniej coś tam jeszcze robią, poprawiają chyba geometrię jezdni w kierunku na Nową Hutę, jest zwężenie do jednego pasa na wiadukcie i ograniczenie do 30km/h.
 

·
Wędrowiec do świtu
Joined
·
4,447 Posts
Całe 6 km autostrad w 2007 roku

Autostrad przybędzie mniej

Poniedziałek, 28 sierpnia (08:15)Tak źle nie było nigdy, odkąd na dobre ruszył program budowy tras najwyższej jakości. Plany rządu na przyszły rok zakładają otwarcie jedynie sześciu kilometrów autostrad

W poniedziałek zostanie uruchomiony kolejny fragment nowoczesnej autostrady. Tym razem wstęga opadnie na asfalt na południu kraju. Kierowcy już od piątku mogą korzystać z następnego dość długiego odcinka autostrady A4 od Wrocławia do miejscowości Krzywa. To 92 km - pisze "Życie Warszawy".

Tym samym bez zatrzymywania będzie można wygodnie pokonać odcinek od Krakowa do Krzywej (381 km). Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 162,7 mln euro (prawie 651 mln zł ), z czego 122 mln euro (75 proc. - około 488 mln zł ) pochodziło z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt był także współfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Budowa tego odcinka autostrady A4 trwała od 2002 roku.

Uruchamiany w poniedziałek fragment A4 jest ostatnią w tym roku autostradową premierą w Polsce. Razem z odcinkiem autostrady A2 z Konina do Strykowa uruchomionym w lipcu w 2006 roku kierowcy dostaną do użytku 195 km autostrad, co daje rekord efektywności polskiego rządu od 2002 roku, kiedy na dobre ruszył program budowy autostrad nad Wisłą.

Jednak już w przyszłym roku dotychczasowy sukces zamieni się w gorzką porażkę - zapowiada dziennik. Zamiast kolejnych setek kilometrów autostrad kierowcy będą mogli skorzystać jedynie z sześciu km nowych tras najwyższej jakości. Z harmonogramu kończenia prac na poszczególnych odcinkach autostrad opracowanego przez GDDKiA wynika, że w 2007 roku uruchomiony zostanie tylko jeden fragment autostrady od Szczecina do granicy z Niemcami.

"Odbije nam się czkawką decyzja rządu premiera Marka Belki, który zdecydował, że połowę pieniędzy z akcyzy paliwowej, które dotychczas otrzymywała GDDKiA na inwestycje drogowe, należy przekazać na inwestycje kolejowe. Tym samym został nam zamiast dwóch mld zł, tylko jeden miliard" - mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski. "To musiało zaowocować wcześniej czy później spowolnieniem prac" - dodaje rozmówca "Życia Warszawy".


++++++++++++++++++++

Od siebie jeszcze dodam, że ten sześciokilometrowy odcinek autostrady (A6) w Szczecinie to nie jest budowa nowej, tylko gruntowna przebudowa starej poniemieckiej autostrady. No, faktycznie można powiedzieć, że budowana jest nowa, ale w miejscu starej. Tak więc de facto ilość kilometrów NOWYCH odcinków autostrad w Polsce w 2007 będzie wynosić 0 (słownie "ZERO")! :bash:
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,537 Posts


Budowa obwodnicy południowej Gdańska ruszy za rok

Michał Tusk
2006-08-30, ostatnia aktualizacja 2006-08-30 20:43


W najbliższych latach w Gdańsku rozpocznie się inwestycja drogowa na niespotykaną dotychczas skalę. Za około miliard złotych powstanie droga ekspresowa łącząca obwodnicę i Przejazdowo. Do wyburzenia przeznaczono 227 budynków.
Zapowiedź inwestycji to dobra wiadomość przede wszystkim dla kierowców stojących dziś w korkach na al. Armii Krajowej i Podwalu Przedmiejskim. Za kilka lat większość z nich wybierze nową drogę ekspresową, która pozwoli ominąć centrum Gdańska.

Trasa obwodnicy południowej ma się zaczynać w Koszwałach, "oddzielając się" od drogi krajowej nr 7. Następny węzeł zaplanowano w Przejazdowie. W Olszynce od nowej drogi odłączać ma się tzw. Trasa Sucharskiego, biegnąca przez wybudowany już przed kilku laty most wantowy do Portu Północnego.

Z Olszynki obwodnica południowa ma być poprowadzona ogromną estakadą, kończącą się na wysokości Lipiec. Tam też znajdować się będzie bezkolizyjne skrzyżowanie z Traktem św. Wojciecha. Koniec nowej trasy zaplanowano w okolicach Straszyna. Powstanie tam tzw. węzeł południowy, w którym obwodnica południowa połączy się z istniejącą obwodnicą Trójmiasta.

Koszty inwestycji są ogromne. - Budowa ma kosztować ok. 700 milionów złotych - mówi Franciszek Rogowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Do tego jeszcze potrzeba 250 milionów na wykupy gruntów i lokale zastępcze dla wysiedlanych mieszkańców - dodaje.

Koszty przeprowadzek są tak ogromne, bo wyburzyć trzeba 227 budynków. Czekające na wykup działki mają łączną powierzchnię 340 hektarów. W szukaniu lokali zastępczych pomoże miasto. - Inwestycja jest realizowana z budżetu centralnego i środków unijnych (UE daje 75 proc. kwoty), ale miasto robi co może, by pomóc w jej szybkiej realizacji - zapewnia Marcin Szpak, wiceprezydent Gdańska. - Przekazaliśmy za darmo grunty miejskie, będziemy też szukali rozwiązań dla mieszkańców wyburzanych budynków.

Zadaniem miasta będzie także wybudowanie tzw. łącznika portowego, czyli odcinka Trasy Sucharskiego od obwodnicy południowej do mostu wantowego. Jego koszt jest wstępnie szacowany na 80 mln zł. - We wrześniu ma być gotowa szczegółowa koncepcja całej Trasy Sucharskiego, włącznie z tunelem pod Wisłą w porcie - mówi Szpak.
 
1 - 20 of 3309 Posts
Top