SkyscraperCity banner

3221 - 3240 of 3289 Posts

·
Registered
Joined
·
21,125 Posts
Podpisaliśmy umowę na przebudowę i dostosowanie prawie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka), a kończy się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód. Umowa o wartości ponad 185 mln zł została podpisana z firmą PORR S.A.
Zakres inwestycji

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) do parametrów drogi klasy A (autostrady). W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule “Projektuj i buduj”.
 

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts


Rozbudowa trasy wylotowej z Bydgoszczy na Szczecin do dwóch jezdni

Od 24 kwietnia wprowadzony został ruch na obu jezdniach ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do Flisackiej. Tym samym ruch odbywa się już po 2 jezdniach na całej długości przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej. Kontynuowane są jeszcze roboty przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i drogach dojazdowych. Prace na odcinku dobiegają końca.

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum od Skośnej do Węzła Zachodniego pojadą buspasem, a rowerzyści skorzystają z bezpiecznej drogi rowerowej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:
• Koszt inwestycji – ok. 90 mln zł
• Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
• Długość buspasa – 2,95 km
• Długość dróg rowerowych – 4,95 km

 

·
Registered
Joined
·
12,757 Posts

27 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z firmą Budimex S.A. na dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S5 między węzłami Nowe Marzy na A1 a Świeciem Południe (Dworzysko). Długość tego odcinka wynosi 23,3 km. W ramach tego zadania wykonawca zbuduje dwujezdniową drogę ekspresową z rezerwą pod trzeci pas. Powstanie nowy węzeł Sartowice, a istniejące węzły na obwodnicy Świecia: Świecie Północ, Zachód i Południe zostaną wyremontowane. Koszt prac budowlano-montażowych na tym odcinku trasy S5 wyniesie 566 786 115,60 zł. Termin wykonania został określony na 22 miesiące bez wliczania okresów zimowych.

 

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts


Umowa na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy podpisana


Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy. Kontrakt o wartości 204 mln zł zrealizuje w terminie 31 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, firma Budimex S.A.


 

·
Registered
Joined
·
303 Posts

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts


Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:


1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej, drogi S7 o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,


2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,


3) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,


4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,


5) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
 

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts

·
Registered
Joined
·
8 Posts
S10
Rozstrzygnięto przetarg na dokończenie obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza


29.04.2020, Szczecin (PAP) - Wskazano wykonawcę, który dokończy obiekty mostowe na obwodnicy Wałcza na drodze S10 - poinformował w środę szczeciński oddział GDDKiA. Roboty wykończeniowe, których nie wykonała spółka Energopol, ma dokończyć Budimex za blisko 41 mln zł.
"Oferta firmy Budimex, o wartości 40,84 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, zbiorników odparowujących i retencyjnych oraz dróg dojazdowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10" - poinformował w środę rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.
Jak dodał, wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do ok. 4 miesięcy (122 dni). Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, później dokumentacja trafi do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Umowa ma zostać podpisana po zakończeniu kontroli.
Dokończone mają być roboty na obiektach mostowych obwodnicy. "Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę (Energopol Szczecin - PAP)" - podał Grzeszczuk. Wskazał, że elementem zamówienia są też zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.
Dokończenie robót na obwodnicy po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Energopol w październiku ub.r., zostało podzielone na mniejsze przetargi. Najkorzystniejsze oferty zostały wybrane w przetargach na roboty drogowe i przetargu na roboty mostowe. Jak poinformowała GDDKiA, w trakcie są jeszcze pozostałe cztery przetargi - na roboty na węzłach, elementy BRD, zieleń i kanał technologiczny.
Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 r.

 

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts

·
Dear Donald, Yours Ever
Joined
·
33,912 Posts
Podpisano umowę na najważniejszy komponent Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR): Centralny Projekt Wdrożeniowy.


Podpisaliśmy umowę na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem - Centralny Projekt Wdrożeniowy. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.
  • Dzisiejsza umowa to ważny krok do inteligentnych systemów transportowych najpierw dla ok. 1160 km dróg objętych projektem, a docelowo dla całej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce
  • Już wkrótce kolejne umowy na Regionalne Projekty Wdrożeniowe
  • Inteligentne drogi to bezpieczeństwo i komfort
Wykonawcą umowy jest firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, która pomimo aktualnie panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zadeklarowała pełną gotowość do jej realizacji.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym. Nowoczesny system dla ok. 1160 km dróg szybkiego ruchu.

Cały projekt przewiduje objęcie nowoczesnymi systemami informacji drogowej ok. 1160 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oraz utworzenie operacyjnej struktury zarządzania systemem - poprzez utworzenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem oraz czterech Regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem.

System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i zapewnieni szybki, bezpieczny oraz płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych w ciągu dróg o znaczeniu europejskim i zarządzanych przez GDDKiA.

Przewidujemy, że system jako całość - czyli zarówno CPW (Centralny Projekt Wdrożeniowy) jak i RPW (Regionalne Projekty Wdrożeniowe) - osiągnie swoją pełną funkcjonalność w 2022 roku.

Co w ramach umowy?

Podpisany kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo. Wykonawca rozpocznie wdrożenie od opracowania pełnej dokumentacji, przez zaadaptowanie i wyposażenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem, stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ruchem, wdrożenie systemu w Krajowym i Regionalnych Centrach Zarządzania Ruchem, a skończy na przeszkoleniu użytkowników systemu.

W ramach umowy najbardziej obciążone odcinki dróg w województwie mazowieckim (autostrada A2 do Łodzi, odcinki dróg ekspresowych S7 i S8) zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. Dzięki temu w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne komunikaty: zalecenia i ostrzeżenia na tablicach zmiennej treści, ustawionych w newralgicznych miejscach sieci drogowej, np. przed węzłami drogowymi.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 223 260 790,90 zł.

Inteligentne drogi i kompatybilny system

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym będzie posiadał wiele funkcji usprawniających ruch drogowy oraz zwiększających komfort podróży. System dzięki zastosowaniu rozwiązań zaliczanych do inteligentnych systemów transportowych automatycznie wykryje i ostrzeże przed utrudnieniami, poinformuje o aktualnych czasach podróży i o dostępności miejsc parkingowych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych. W przypadku występujących utrudnień automatycznie wprowadzi stopniowanie ograniczenia prędkości i skieruje pojazdy na przejezdny pas ruchu, a w przypadku całkowitej blokady drogi automatycznie wyznaczy trasę objazdu. Ponadto powstanie nowoczesna witryna internetowa z kompleksowymi informacjami o drogach krajowych i panujących na nich warunkach drogowych w czasie rzeczywistym.

Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia

W toku są pozostałe cztery postępowania przetargowe dopełniające projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap 1. Są to Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące autostrady i drogi ekspresowe w województwach: pomorskim, warmińsko- mazurskim, łódzkim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Dla dwóch z czterech postepowań wybrane zostały już najkorzystniejsze oferty..

Umowa ważna dla rozszerzenia systemu na kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu

Elementy systemów zarządzania ruchem wykonywane są równolegle również poza przedmiotowym projektem - w ramach kilkudziesięciu kontraktów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Na tych odcinkach powstają takie komponenty jak sieć światłowodowa, znaki i tablice o zmiennej treści, czy urządzenia automatycznie monitorujące zmiany parametrów ruchu drogowego. Informatyczny system centralny, który będzie zrealizowany w ramach zawartej umowy CPW, zapewni, że powstające rozwiązania w ramach kontraktów drogowych zostaną docelowo włączone w jedną spójną całość – jako Krajowy System Zarządzania Ruchem.

Bezpieczeństwo i komfort

Realizacja projektu umożliwi płynne i znacznie bezpieczniejsze korzystanie z dróg krajowych, a kierowcy otrzymają do dyspozycji szereg usług zwiększających jakość podróżowania po Polsce.

Dofinansowanie ze środków UE

Jest to kluczowa umowa w ramach projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap 1.

Realizacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym jest dofinansowywana ze środków unijnych i realizowana w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF w kwocie ponad 123 mln euro.
 

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts


Podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do nieczynnego węzła Wołomin na S8


Ruszają prace przy budowie nowego przebiegu drogi woj. 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą Colas Polska Sp. z o.o. Koszt budowy to 18 mln 814 tys. zł., z czego część zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt inwestycji został wykonany w ramach zawartego porozumienia z powiatem wołomińskim i gminą Wołomin.


Nowa droga o długości 2,2 km połączy istniejący przebieg DW635 w m. Czarna z drogą ekspresową S8 (obwodnicą Marek) w miejscu węzła „Wołomin” w m. Kozłówek. Cały odcinek drogi przebiega wzdłuż doliny rzeki Czarnej, przecinając lokalne wyniesienie na północ od zabudowań m. Zastruże (Ukaźne). Trasa projektowanej drogi przebiega po terenie o charakterze rolniczym (nieużytki rolne, łąki, zarośla śródpolne). Zakres robót obejmie: budowę drogi, budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii, budowę dodatkowych jezdni do obsługi sąsiednich nieruchomości, ciągów pieszych i rowerowych, urządzeń ochrony przed hałasem, budowę i przebudowę systemu odwodnienia, oświetlenia ulicznego.

Na realizację inwestycji wykonawca ma czas 24 miesiące od podpisania umowy.
 

·
Registered
Joined
·
16,108 Posts


Podpisano umowę na północny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia

Konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia podpisało z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowę na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto.
Termin zakończenia prac wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

·
Registered
Joined
·
303 Posts

·
Registered
Joined
·
303 Posts

·
Registered
Joined
·
303 Posts
Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę S19 Rzeszów Płd. – Babica
15-05-2020
Oferta konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (dł. ok. 10,3 km).


 
3221 - 3240 of 3289 Posts
Top