SkyscraperCity banner

3241 - 3260 of 3282 Posts

·
Registered
Joined
·
737 Posts


Wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę drogi S1 Kosztowy – Bielsko–Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 467 674 827,51 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych i 51/100).
Źródło
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts


W środę 20 maja dokonano oficjalnego otwarcia nowego mostu na rzece Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi. To inwestycja, która kosztowała 44 mln zł. Kierowcy mogą już korzystać z przeprawy i dróg dojazdowych.

Budowa nowego mostu na rzece Wisłoce, pomiędzy Złotnikami a Rzędzianowicami, rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Inwestycja prowadzona była przez Urząd Marszałkowski przy wsparciu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i lokalnych samorządów.

Nowy most zlokalizowany jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem, między drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra - Mielec, a drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec – Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki. Z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Koszt inwestycji, której wykonawcą była firma Budimex, to prawie 44 mln zł z czego wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 to prawie 36,5 mln zł.

Mapa: OpenStreetMap
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts


Podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Koncepcję Programową z dokumentacją geologiczno-inżynierską dla S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski. Zadanie o wartości 13 148 226,45 zł, zrealizuje w terminie 45 miesięcy od dnia podpisania umowy firma Schuessler-Plan Inżynierzy.
 

·
super&megatalls fan
Joined
·
2,742 Posts
Wybrano wykonawcę fragmentu tzw. Osi Zachodniej we Wrocławiu (Osi Inkubacji na odcinku Alei Stabłowickiej):
148278

View attachment 148191
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts


Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ został otwarty, a tym samym zakończyła się inwestycja na odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. Jednocześnie od tej chwili kierowcy mogą korzystać ze wszystkich węzłów wzdłuż całego stukilometrowego świętokrzyskiego odcinka ekspresowej trasy.
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts


Podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy poprzecznych obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Roboty za kwotę 40,8 mln złotych zrealizuje firma Budimex S.A, której w przyszłym tygodniu przekażemy plac budowy. Na dokończenie 9 wiaduktów nad obwodnicą wykonawca będzie miał około 4 miesiące (122 dni). Jest to pierwsza umowa na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po poprzednim wykonawcy. W najbliższych dniach planujemy również podpisanie umowy na dokończenie robót drogowych na inwestycji.
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts

·
Registered
Joined
·
598 Posts


Porr dokończy drogowe na obwodnicy Wałcza. Podpisano umowę

Podpisano kolejną umowę dotyczącą dokończenia prac na obwodnicy Wałcza. Kontrakt podpisano z firmą Porr, która zajmie się pozostałymi robotami drogowymi na trasie głównej obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Umowa opiewa na  87,3 mln złotych. Plac budowy zostanie przekazany w ciągu tygodnia, a wykonawca będzie miał pięć miesięcy na realizację prac. Jest to druga po podpisanym w ubiegłym tygodniu kontrakcie na roboty mostowe umowa na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po poprzednim wykonawcy.
 

·
Registered
Joined
·
476 Posts

Wybór najkorzystniejszej oferty na ZiZ obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km)


Oferta konsorcjum firm Fabe Polska - lider i SP Sine Midas Stroy została wyłoniona przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Oferta opiewa na około 52,9 mln złotych.
 

·
Registered
Joined
·
476 Posts

Wojewoda Opolski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40, o długości ok. 14,3 km. Uzyskana decyzja umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych w terenie, których zakończenie planowane jest na IV kw. 2022 r.
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts


Otwarto drogę dojazdową do węzła Kościan Północ na S5

Mapa:
OpenStreetMap

W poniedziałek otwarto nową drogę łączącą Bonikowo z węzłem S5 Kościan Północ. Inwestycję zrealizowano dzięki lokalnym samorządom, bo wcześniej takiego łącznika w planach nie było.

Inwestycja pod nazwą "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" to efekt starań samorządów powiatu kościańskiego. Nie była ona bowiem zaplanowana w ramach budowy "ekspresówki". Po wielu rozmowach w końcu podjęto decyzję o jej budowie, tym bardziej, że do węzła Kościan Północ ma także biec nowa obwodnica Kościana, właśnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Obecnie droga ta prowadzi przez Kościan i Kiełczewo.
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts


Przed długim weekendem uruchamiamy dwie jezdnie na S3 i A6 od Szczecina do Goleniowa


Dzisiaj od godzin popołudniowych do późnego wieczora będzie udrażniany przejazd dwoma jezdniami na A6/S3 od Szczecina do Goleniowa. Oznacza to zakończenie największych utrudnień – czyli ruchu jedną jezdnią na przebudowywanych odcinkach autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica i drogi ekspresowej S3 od węzła Rzęśnica do Miękowa. Ma to szczególne znaczenie ze względu na zbliżający się sezon wakacyjny i związany z tym wzrost ruchu. Zaczną również funkcjonować w pełni węzły drogowe Rzęśnica i Kliniska Wielkie – nie będzie już trzeba jechać z DW142 na Szczecin objazdem przez węzeł Goleniów Południe. Zmiana organizacji ruchu nie oznacza zakończenia całości prac – będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h i mogą występować lokalne utrudnienia. Dalsze roboty będą prowadzone w większości poza jezdniami głównymi. Termin kontraktowy zakończenia całości prac na S3 to kwiecień przyszłego roku, a prace na A6 Szczecin Dąbie-Rzęśnica powinny się zakończyć do końca tego roku.
 

·
Registered
Joined
·
16,011 Posts
3241 - 3260 of 3282 Posts
Top