SkyscraperCity banner

3341 - 3355 of 3355 Posts

·
Registered
Joined
·
15,656 Posts


Podpisano umowę na północny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia

Konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia podpisało z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowę na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto.
Termin zakończenia prac wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

·
Registered
Joined
·
280 Posts

·
Registered
Joined
·
280 Posts

·
Registered
Joined
·
280 Posts
Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę S19 Rzeszów Płd. – Babica
15-05-2020
Oferta konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción o wartości 2,23 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (dł. ok. 10,3 km).


 

·
Registered
Joined
·
711 Posts


Wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę drogi S1 Kosztowy – Bielsko–Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 467 674 827,51 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych i 51/100).
Źródło
 

·
Registered
Joined
·
15,656 Posts


W środę 20 maja dokonano oficjalnego otwarcia nowego mostu na rzece Wisłoce wraz z drogami dojazdowymi. To inwestycja, która kosztowała 44 mln zł. Kierowcy mogą już korzystać z przeprawy i dróg dojazdowych.

Budowa nowego mostu na rzece Wisłoce, pomiędzy Złotnikami a Rzędzianowicami, rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Inwestycja prowadzona była przez Urząd Marszałkowski przy wsparciu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i lokalnych samorządów.

Nowy most zlokalizowany jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem, między drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra - Mielec, a drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec – Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki. Z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Koszt inwestycji, której wykonawcą była firma Budimex, to prawie 44 mln zł z czego wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 to prawie 36,5 mln zł.

Mapa: OpenStreetMap
 

·
Registered
Joined
·
15,656 Posts


Podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Koncepcję Programową z dokumentacją geologiczno-inżynierską dla S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski. Zadanie o wartości 13 148 226,45 zł, zrealizuje w terminie 45 miesięcy od dnia podpisania umowy firma Schuessler-Plan Inżynierzy.
 

·
super&megatalls fan
Joined
·
2,645 Posts
Wybrano wykonawcę fragmentu tzw. Osi Zachodniej we Wrocławiu (Osi Inkubacji na odcinku Alei Stabłowickiej):
148278

View attachment 148191
 

·
Registered
Joined
·
15,656 Posts


Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ został otwarty, a tym samym zakończyła się inwestycja na odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. Jednocześnie od tej chwili kierowcy mogą korzystać ze wszystkich węzłów wzdłuż całego stukilometrowego świętokrzyskiego odcinka ekspresowej trasy.
 

·
Registered
Joined
·
15,656 Posts


Podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy poprzecznych obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Roboty za kwotę 40,8 mln złotych zrealizuje firma Budimex S.A, której w przyszłym tygodniu przekażemy plac budowy. Na dokończenie 9 wiaduktów nad obwodnicą wykonawca będzie miał około 4 miesiące (122 dni). Jest to pierwsza umowa na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po poprzednim wykonawcy. W najbliższych dniach planujemy również podpisanie umowy na dokończenie robót drogowych na inwestycji.
 
3341 - 3355 of 3355 Posts
Top