SkyscraperCity banner

2101 - 2120 of 3509 Posts

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S8] obw. Ostrowii Maz. - gr. województw - podpisanie umów

W dniu dzisiejszym (02.02.) w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA została zawarta umowa z firmą POLAQUA na wybudowanie drogi eksperesowej S8 na odcinku obw. Ostrowii Maz. - granica woj. podlaskiego (II) o dł. 9,4 km.

Wartość kontraktu opiewa na 248 894 162,03 zł. Wykonawca zagwarantował wykonanie inwestycji w przeciągu 22 miesięcy. Do terminu realizacji nie są wliczane okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Planowany termin oddania odcinka do ruchu lipiec 2018 roku.

Również dzisiaj podpisana została umowa z firmą Getinsa Polska S.A. na nadzór inwestorski nad tym odcinkiem. Wartość umowy opiewa na 7 719 787,50 zł
źródło: GDDKiA o/Białystok
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21070/Mazowiecka-S8-jest-umowa-na-odcinek-do-granicy-wojewodztwa-podlaskiego
 

·
Registered
Joined
·
4,957 Posts
OBWODNICA MAREK S8

ZnRID na odcinek Kobyłka – Radzymin
Decyzję, zezwalającą na budowę odcinka drogi krajowej nr 8, wydał wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy ok. 7-kilometrowego odcinka od węzła Kobyłka (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Projekt zakłada m.in.: budowę 2 jezdni po 3 pasy ruchu, ekranów akustycznych, odwodnień i przejść dla zwierząt. Dodatkowo przebudowane zostaną drogi: wojewódzka i gminne, z którymi przecinać się będzie trasa S8. Dzięki budowie drogi ruch samochodów ciężarowych i osobowych zostanie wyprowadzony z centrum Marek, poprawi się płynność przejazdu oraz bezpieczeństwo kierowców.

Obwodnica Marek będzie fragmentem drogi ekspresowej nr 8, która znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Wrocław, Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S3] Niedoradz – Nowa Sól (odc. III) - podpisanie umowy

Podpisano dzisiaj z firmą Budimex umowę na wyudowanie drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól odcinek III od km 299+350 do km 316+640, tj. pomiędzy Niedoradzem a Nową Solą o dł. 17,3 km.

Wartość kontraktu wynosi 188 464 251,87 zł.
Wykonawca zagwarantował wykonanie inwestycji w przeciągu 22 miesięcy. Do terminu realizacji nie są wliczane okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Planowany termin oddania odcinka do ruchu sierpień 2018 roku.
źródło: GDDKiA o/Zielona Góra
http://logistyka.wnp.pl/konsorcjum-budimeksu-ma-kontrakt-na-odcinek-s3,266854_1_0_0.html
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S8] Radziejowice – Przeszkoda (zad. I) - podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym podpisana została z firmą STRABAG umowa na kontynuację projektowania i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice - Przeszkoda o dł. ok. 9,9 km.

Wartość kontraktu wynosi 306 919 824,99 zł. Wykonawca zagwarantował wykonanie inwestycji w przeciągu 31 miesięcy. Do terminu realizacji nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

Planowany termin oddania odcinka do ruchu lipiec 2019 roku.
źródło: GDDKiA o/Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21100/Umowa-na-S8-Radziejowice-Paszkow-podpisana
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[DK28] Obwodnica Sanoka - podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym podpisano z firmą Max Bögl umowę na Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka długości ok. 7 km.

Wartość kontraktu wynosi 139 909 727,58 zł. Wykonawca zagwarantował wykonanie inwestycji w przeciągu 33 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Planowany termin oddania odcinka do ruchu lipiec 2019 roku.
źródło: GDDKiA o.Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21106/Umowa-na-obwodnice-Sanoka-podpisana
 

·
Moderator
Joined
·
18,371 Posts


Otwarcie zachodniej obwodnicy Chrzanowa

We wtorek o godz. 14 marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa oficjalnie otworzył zachodnią obwodnicę Chrzanowa. Można już jeździć nową drogą.

Obwodnica ma blisko 3 kilometry długości. To nowa droga, która łączy drogę krajową 79 w pobliżu węzła autostradowego Byczyna z drogą wojewódzką do Libiąża i Oświęcimia. Dzięki niej mniej samochodów ma przejeżdżać zatłoczoną ulicą Oświęcimską w centrum Chrzanowa.

http://www.gazetakrakowska.pl/motof...chrzanowa-oficjalnie-otwarta-zdjecia,9405204/
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S8] Poręba - obw. Ostrów Maz. - podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym (17.02.) zawarto umowę z konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. (dawniej Bilfinger Infrasrtucture S.A.) i UNIBEP S.A. na wybudowanie drogi eksperesowej S8 na odcinku Poręba - obw. Ostrów Maz. (Ib) o dł. 16,1 km.

Wartość kontraktu opiewa na 404 469 276,90 zł. Wykonawca zagwarantował wykonanie inwestycji w przeciągu 22 miesięcy. Do terminu realizacji nie są wliczane okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Planowany termin oddania odcinka do ruchu lipiec 2018 roku.
źródło: GDDKiA o/Białystok
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21171/S8-Wyszkow-Bialystok-83-km-w-budowie-za-23-mld-zl
 

·
Registered
Joined
·
4,957 Posts
S8 Radziejowice – granica województwa

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice (w tym budowa węzła Radziejowice oraz budowa węzła Adamowice) z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów - w końcu oficjalnie oznaczona jako eSka

Serwis dla kierowcówOpisy
S8 Radziejowice – granica województwa
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice (w tym budowa węzła Radziejowice oraz budowa węzła Adamowice) z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Na tej mapie GDDKiA również.

Długość odcinka: 11,35 km

Przebieg odcinka

Trasa drogi głównej objęta opracowaniem pokrywa się z trasą jezdni istniejącej drogi krajowej nr 8.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

powiat żyrardowski (gmina Radziejowice, miasto Mszczonów, miasto Żyrardów) Planowana inwestycja przebiega przez grunty miejscowości: Radziejowice, Kuranów, Mszczonów, Wymysłów, Marków Towarzystwo, Gurba, Adamowice.

Wykonawca: Lider konsorcjum - Mostostal Warszawa S.A.

Wartość kontraktu wykonawcy: 192 mln zł
Na tej mapie GDDKiA również :D

:cheers2:
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S7] Naprawa - Skomielna Biała (tunel) - wybór wykonawcy
W dniu 29.02.2016r., jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: Astaldi S.p.A., z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 968 835 650,11zł, z zaoferowanym terminem realizacji: 54 miesiące od daty zawarcia umowy.
48_wybor-oferty_29022016.pdf (1.4 MB)
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
Wydanie DŚU
[S12] Piotrków Tryb. (A1) – Opoczno (gr. woj. łodz./maz.)
[S74] Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r., znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.28, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskieg.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r., znak WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.28
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S7] Płońsk – Czosnów - wydanie DŚU ;)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r., znak WOOŚ-II.4200.8.2015.MW, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r., znak WOOŚ-II.4200.8.2015.MW
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[S6/11] Obw. Koszalina i Sianowa - podpisanie umowy
W dniu dzisiejszym podpisano umowę z konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S. A. i POLBUD-POMORZE Sp. z o. o. na na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód w ciągu drogi S11. Wartość kontraktu wynosi 645 604 355,44 złotych.

Wykonawca zobowiązał się, że wykona przedmiot zamówienia w przeciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 20,12 km powinna zostać oddana do ruchu w lipcu 2018 roku.
źródło: GDDKiA o/Szczecin
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21299/Umowa-na-budowe-obwodnicy-Koszalina-i-Sianowa-podpisana-rusza-budowa-drogi-S6
 

·
Registered
Joined
·
12,101 Posts
[A1] Zawodzie – w. Woźniki (odc. H) - podpisanie umowy
W dniu 4 marca 2016 roku została podpisana umowa na budowę odcinka H autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek H: węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem). To ostatnia z czterech umów na budowę autostrady A1 podpisał katowicki oddział GDDKiA.

Umowa przewiduje, że 16,70 km autostrady zostanie wybudowane w 30 miesięcy. Do czasu realizacji robót objętych umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W tym czasie Wykonawca uzyska również decyzję zezwalającą na użytkowanie autostrady.
Budowa tego odcinka autostrady zrealizowana zostanie przez Konsorcjum firm:
1. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. ul. z siedzibą przy ul. Lipowej 5a, Wysoka 52-200 Wrocław;
2. STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków

Wartość umowna zadania wynosi 574 466 949,36 PLN (Brutto)

Planowany termin oddania odcinka do ruchu to czerwiec 2019 roku.
źródło: GDDKiA o/ Katowice
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21308/Podpisanie-umowy-na-budowe-odcinka-A1-pomiedzy-wezlami-Zawodzie-i-Wozniki
 

·
Moderator
Joined
·
18,371 Posts

·
Moderator
Joined
·
76,092 Posts

Umowa na budowę obwodnicy Myszkowa podpisana

| Elżbieta Pałys ⚫ źródło: RynekInfrastruktury.pl/ ZDW Katowice
Max Bögl Polska zbuduje obwodnicę Myszkowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał umowę z wykonawcą.
Inwestycja będzie kosztowała łącznie ponad 100 mln zł. Koszt budowy to ponad 99,3 mln zł do tego ok. 750 tys. zł wynagrodzenia inżyniera kontraktu. Rolę tę będzie pełnić firma Prokom Construction z Sosnowca.

Ponad 8-kilometrowa obwodnica Myszkowa powstanie na południe od miasta. Będzie stanowiła nowy przebieg DW-791. W ramach zadania przebudowane będą elementy istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, odcinki dróg towarzyszących, ciągi pieszo-rowerowe i drogi towarzyszące. Droga ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego, ale skomunikuje z siecią drogową, powstającą na obrzeżach, strefę aktywności gospodarczej.

Obwodnica Myszkowa wpisuje się w planowaną całkowitą przebudowę DW-791 od DK-1 do DK-78. Jak napisano w komunikacie, w ten sposób realizowany jest wskazanie Unii Europejskiej, by fundusze unijne przeznaczać na odnowienie ważnych odcinków dróg łączących korytarze komunikacyjne o znaczeniu europejskim. Istnieje duża szansa, że obwodnica Myszkowa będzie dofinansowana z funduszy unijnych.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/umowa-na-budowe-obwodnicy-myszkowa-podpisana-53114.html

Przebieg:


z : http://www.zdw.katowice.pl/pl/10/1457531468/160
 

·
Moderator
Joined
·
18,371 Posts


Otwarcie 14 km nowego przebiegu drogi wraz z obwodnicą Kosowa Lackiego

Wreszcie można jeździć legalnie. W piątek, 11 marca mazowieccy drogowcy otworzyli nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 627 z Kosowa Lackiego do Treblinki. Wybudowany od zera po śladzie dawnej linii kolejowej, był gotowy już na przełomie września i października zeszłego roku, ale dopuszczanie go do użytku trwało ponad pięć miesięcy.

Przypomnijmy, że droga nr 627 służy nie tylko do ruchu lokalnego. Łącząc się z wybudowanym kilka lat temu mostem na Bugu koło Małkini, zapewnia dojazd z Sokołowa Podlaskiego do Ostrowi Mazowieckiej i Ostrołęki, odciążając drogi krajowe nr 50 i 63.
http://podlasie24.pl/kierowcy/droga-627-nareszcie-otwarta-1b7be.html
 
2101 - 2120 of 3509 Posts
Top