SkyscraperCity Forum banner

Twoja ocena:

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

Wieża

1230 Views 8 Replies 5 Participants Last post by  Lares
1 - 9 of 9 Posts
Jak widać to fotka z mojego avatara :D tyle że w oryginalnym rozmiarze i lekko podrasowana (ramka + wyostrzenie) przez zaprzyjaźnionego forumowicza ;)

Zapraszam do oddania głosu i komentarzy :)
+ bardzo ładnie skadrowane
- na niebie widać ziarno

8/10
^^ Pewnie :) Na mojej fotce widać wieżę Sądu Okręgowego w BydgoszczyWięcej fotek tutaj: [Bydgoszcz] Sąd Okręgowy
See less See more
^^ A kupiłem? :D Nie kupowałem ostatnio nowego apartu.
Fotki robiłem tym co zawsze - Canon PS A75 :)
^^

Czyli nasi forumowi przyjaciele i ich PC potrafią zdziałać cuda :p

Żartuję :) Zmiana jakości fotek jest porażająca.
po prostu ładne ujęcie ;) nic głębszego w tym nie ma 7/10
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top