SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Administrator
Joined
·
37,228 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Rotterdamse wethouder Marco Pastors stelt dat de gemeente niet meer als enige verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, maar dat de gebruikers ervan (lees: ontwikkelaars) best hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Buitenruimte is dan ook nauwelijks een issue meer in Rotterdam, wat op korte termijn weinig vrolijkheid oplevert. Vandaar de vraag: wie is verantwoordelijk voor de buitenruimte?
 

·
Just another user
Joined
·
6,128 Posts
Ten aller tijden zijn dit de overheden.
De vraag zou beter kunnen zijn; door wie moet deze ingericht worden? Door ontwikkelaars met stricte regels van de gemeente opgelegt of door de gemeente wat een berg geld kost.

Ik houd het dan toch liever op de gemeente.
 

·
Stadtaffe
Joined
·
3,727 Posts
inrichting kan het beste door de ontwikkelaar, inpassing in projecten kan zo beter.

maar als de ontwikkelaar allemaal ultra-breekbare bankjes gaat neerzetten die om de week vernield worden, dan lijkt het me redelijk dat de ontwikkelaar die ook gedeeltelijk samen met de gemeente gaat vergoeden. dus: ook verantwoordelijkheid voor ontwikkelaar.
 

·
Helder
Joined
·
4,988 Posts
De ene keer komt er een veegploeg in de straat, de andere keer een los veegwagentje, weer een andere keer de milieu-politie en zo gaat het maar door, zonder dat er een systeem in te ontdekken valt. En ondanks al die gemeentelijke diensten in de straat, moet je toch nog zelf bellen als er een stoeptegel los ligt, of als er graffiti gespoten is.

Waarom niet een integrale aanpak? Gewoon een jongen van de veegploeg straat-manager maken van een aantal straten. Hij loopt gewoon 2x per week een rondje door de betreffende straten en meldt alles wat los en vast zit.
Er kunnen dan ontzettend veel kleine irritaties aangepakt of gemeld worden. Denk aan slecht afgestelde voetgangerlichten, parkeeroverlast, stinkende wildplas-plekken etc.

Je hebt dan een facilitair aanspreekpunt i.p.v. een burgerwacht of een wijkagent die eerder gericht zijn op veiligheid dan op onderhoud.
 
Joined
·
40,133 Posts
Moeilijk. De gemeente bakt er niet veel van, maar of een versnipperde buitenruimte gemaakt door ontwikkelaars een optie is betwijfel ik. En meebetalen aan een geheel doen ze alleen als het meerwaarde heeft. Op plekken als de Kop van Zuid zijn er dan wel kansen, maar in het overgrote deel van de stad zal de gemeente het toch helemaal zelf moeten doen.

Van mij mag er overigens meer geld naar buitenruimte! Zeker in het centrum, het visitekaartje van de stad.
 

·
My train goes everywhere!
Joined
·
3,482 Posts
Interessante discusse dit! Toen ik in Amsterdam woonde wilde de gemeente de stoep onder onze studentenflat niet vervangen en geen fietsenstalling maken omdat de gemeente van oordeel was dat deze ruimte van de woningbouwvereniging was, terwijl deze op haar beurt de gemeente aan wees als eigenaar… Uiteindelijk gebeurde er niks…
 

·
Lord of the Lampposts
Joined
·
2,128 Posts
Volgens mij is het allemaal zo versnipperd. Als ik al kijk wie er allemaal in mijn straat verantwoordelijk zijn voor de buitenruimte (Lantaarnpalen = Citytec, straat de gemeente zelf nog, het openbaar groen, deels woningbedrijf, deels een derde ingeschakeld door de gemeente. Laat staan hoe dit is in een complex stedelijk gebied. En het leeft allemaal lekker langs erkaar heen.
 

·
Registered
Joined
·
649 Posts
De buitenruimte, tsja. Enerzijds kan je de gemeente er natuurlijk helemaal verantwoordelijk voor stellen, maar anderzijds werkt dat dus niet. Alle privé-bezitters of betrokkenen van wat dan ook zijn verantwoordelijk, maar wat mij betreft uiteindelijk óók de gebruiker. Iets wat vaak vergeten wordt.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top