SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
Jeż, teraz pinezka wielka. Legendy i kolumny, wszystko musi być w tej edycji duże? :D

Delikatne kolorki, kadr jako tako (bogu dzięki, że jest ten samolot) i albo fotosik, albo ciut z ostrością, ogólnie pojętą jakością się krztusi.

9/10
 

·
Registered
Joined
·
217 Posts
Słaba ostrość jak dla mnie.
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top