Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
106 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Przed chwilą, dosłownie na poczekaniu wymyśliłem ten wierszyk:

Ile lat ma Kalisz stary ?
Ile ważą 2 Warszawy ?

Kto chciał zrobić 2 Sopoty ?
Kto w Bałtyku moczy stopy ?

Jak modlili się Słowianie ?
Co Bolesław Chrobry jadał na śniadanie ?

Kto odpowie na me pytanie ?

Gdzie leży król, który nie wiadomo gdzie jest pochowany ?
Gdzie w Warszawie jest dom Warsa i Sawy ?

Kto za Łokietka nosił torby ?
Gdzie tamę mają bobry ?

Jaki Piotr założył Piotrków ?
Dlaczego tam nie ma tylu gostków ?

Kto oświetla most we Włocławku ?
Być może to ty, Sławku ?

Kto w Ostrowie, z kim dzieli teren ?
Może to twój dzielny trener ?

Dlaczego Kopernik dostał kuku na muniu ?
kto więc sprząta w tym Toruniu ?

Kto na Wawelu zmywa naczynia ?
I kto odpowie na me pytania u licha ?!


Mam nadzieję, że Wa się podoba :)

Ten, kto odpowie na WSZYSTKIE pytania dostanie chyba ode mnie 100 milionów złotych :D

A i przepraszam za zły dział, ale na innym nikt i tak by tego nie zauważył :)
 

·
Registered
Joined
·
106 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Coś widzę, że nie podoba sie wiersz.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Status
Not open for further replies.
Top