SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 130 Posts

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Nu de Red Apple zo goed als afgerond is, wordt vanaf aanstaande maandag (6 juli 2009) gestart met de aanpak van de buitenruimte op de Punt. Deze werkzaamheden worden in diverse fases langzaam uitgebreid over de rest van het eiland.

Aangezien er in diverse threads wel het een en ander geplaatst is over de invulling van het eiland, is het inmiddels misschien interessant om een aparte thread te maken. De buitenruimte is immers van enorm belang voor het slagen van de Waterstad.

Paar zaken die ik heb kunnen vinden:

Figuur van DSV met tekst:


De nieuwe inrichting maakt het gebied aantrekkelijker voor voetgangers en geeft minder ruimte voor het parkeren op straat. Er worden twee nieuwe oeververbindingen gemaakt om het eiland voor voetgangers toegankelijker te maken. Verwachte oplevering van de eerste brug is voorjaar 2009. De tweede brug volgt in het voorjaar van 2010
Van de Red Apple site
Buitenruimte Wijnhaveneiland:
Ook de openbare ruimte van het hele gebied rondom het gebouw zal grondig worden gereconstrueerd, geheel in stijl met de uitstraling van het gebouw. Daarbij valt te denken aan trottoirs in donker Merwe basalt, de rijwegen in betonstraatsteen grijs en de parkeervakken in betonstraatsteen zwart. De autovrije kade wordt bij uitstek een plek om rustig te wandelen langs het water. De kade wordt aangelegd met zogenaamde Maaskeien, afgezet met in zwart uitgebouwde kadebeugels. Verlichting en bomen voorzien van gietijzeren boomspiegels maken
de metamorfose compleet.
Meest recent foto uit Red Apple thread door RMR®:
Op een foto van Marin uit het 100HOOG thread is de banner te zien die al enige tijd het ideaalbeeld laat zien van de situatie rond de Punt:

Aangezien er aanstaande maandag al gestart gaat worden en er nog altijd veel onduidelijkheid is over de eventuele bruggen, de jachthaven, de invulling van het groen en de gebruikte materialen leek deze thread mij wel geschikt om eea centraal te plaatsen. Opmerkelijk is overigens ook dat de buitenruimte nu aangepakt gaat worden terwijl het 'lastplak' gebouw nog altijd staat. Ik kan me amper voorstellen dat dit pas na aanpak van de buitenruimte gesloopt gaat worden.

Belangrijkste punten:
- Wat wordt de exacte invulling van de Punt (terras/parkeren/voetgangersgebied)?
- Welke materialen gaan er daadwerkelijk gebruikt worden als bestrating?
- Gaat er met groen gewerkt worden?
- Wordt het 'lastplak' gebouw voor of na de herinrichting gesloopt?
- Komt er een jachthaventje?
- Komen er een brug/bruggen bij?

Ieder stukje informatie is zeer welkom, al kunnen we aan bovenstaande al afleiden dat er nogal wat vertraging, veranderingen en onduidelijkheden zijn. Praktisch iedere render en ieder artikel geeft een ander beeld met een andere planning en andere invulling.
 

·
Registered
Joined
·
819 Posts
Opmerkelijk is overigens ook dat de buitenruimte nu aangepakt gaat worden terwijl het 'lastplak' gebouw nog altijd staat. Ik kan me amper voorstellen dat dit pas na aanpak van de buitenruimte gesloopt gaat worden.
Buitenruimte wordt eerst Scheepmakershaven helemaal gedaan en dan pas Wijnhaven. Deel waar die te slopen panden aan staan komt pas als laatste aan bod, begin volgend jaar. Dus na de vakanties nog 4 - 5 maanden om te slopen.
 

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Uit jouw post in het TRA thread haalde ik dat ze eerste de hele Punt zouden doen. Maar nu ik het goed lees zie ik inderdaad staan dat het scheepmakers zijde is.

Ze beginnen dus op de Punt en gaan heel de Scheepmakershaven zijde af totdat ze rond zijn en helemaal als laatste weer op de Punt uitkomen, maar dan bij de Wijnhaven zijde?

Gaan ze dan het hele eiland voorzien van nieuw groen en nieuwe bestrating of leggen ze alleen een en ander weer recht?

Ik citeer:
" In totaal zijn er 11 fases:
Fase één: hoek Wijnhaven - de Punt - Scheepmakershaven
Fase twee: Scheepmakershaven - Wijnbrugstraat
Fase drie: hoek Bierstraat - Scheepmakershaven

.... dit is de periode van 6 julie tot medio september"
 

·
Registered
Joined
·
819 Posts
Gaan ze dan het hele eiland voorzien van nieuw groen en nieuwe bestrating of leggen ze alleen een en ander weer recht?
Het wordt geheel vernieuwd. Anders ingericht, nieuwe materialen etc. Ze zijn inmiddels begonnen. Op het stuk van de Scheepmakershaven van de Punt tot het TRA parkeerhuis zijn al 6 of 7 ladingen zand neer gegooid en staat nog een lege container. Ze zijn de oude klinkers (parkeerplaatsen) nu aan het verwijderen en ik hoor dat ze die ergens op de Punt in een andere container gooien (kan ik niet zien, Kopblok zit ertussen).

Oh, zie net dat die klinkers in een vrachtwagen gegooid worden die op de hoek van Scheepmakershaven en Wijnbrugstraat staat. Vreemd dat je slecht kan bepalen waar het geluid vandaan komt :)
 

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Vandaag de nieuwe trottoirbanden zien liggen. Zag er uit als doodnormale banden, ze gaan toch niet weer dezelfde fout maken die ze overal maken? Prima dichtheid, nette architectuur en een drama van een buitenruimte... Neem aan dat dat niet de 'Rotterdamse Stijl' is.
 

·
Administrator
Joined
·
30,759 Posts
Figuur van DSV met tekst:


De nieuwe inrichting maakt het gebied aantrekkelijker voor voetgangers en geeft minder ruimte voor het parkeren op straat. Er worden twee nieuwe oeververbindingen gemaakt om het eiland voor voetgangers toegankelijker te maken. Verwachte oplevering van de eerste brug is voorjaar 2009. De tweede brug volgt in het voorjaar van 2010
Dit dient te worden gelezen als: met een muil vol grote ambities en onze grote vriend de grijze 30 x 30 stoeptegel gaan we alle ruimte ook hier weer omtoveren tot typische Rotterdamse leegte.
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
^volgens mij is er alleen een forummer geweest die dacht dat er grijze tegels zouden komen terwijl dat nooit in de ontwerpen is gepresenteerd. De keitjes die ik nu op de foto's zie is dan ook geheel in lijn der verwachtingen.
 

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Discussion Starter · #18 ·
^volgens mij is er alleen een forummer geweest die dacht dat er grijze tegels zouden komen terwijl dat nooit in de ontwerpen is gepresenteerd. De keitjes die ik nu op de foto's zie is dan ook geheel in lijn der verwachtingen.
Check de tekst van mijn openingspost rechtstreeks van de Red Apple site. Pure onzin dus om de verkoop van TRA een beetje rasechte marketing-onzin mee te geven?
 
1 - 20 of 130 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top