SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 38 Posts

·
Ultras Amsterdam
Joined
·
323 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wijziging dienstregeling GVB
Op 28 mei wijzigt het GVB de dienstregeling van de tram, de bus, de metro en de veren. Deze wijzigingen worden ingevoerd om het openbaar vervoer te verbeteren. Drukke lijnen gaan vaker en directer rijden van en naar het Centraal Station en andere belangrijke openbaar vervoer-knooppunten. Er komen nieuwe lijnen bij voor trams, metro's en bussen. Zeer slecht bezette lijnen vervallen zonder dat mensen worden uitgesloten van het openbaar vervoer. Tenslotte komen er betere overstapmogelijkheden op de belangrijke openbaar-vervoerknooppunten en zal iedere Amsterdammer binnen 400 meter van zijn huis een halte krijgen. Vanaf half mei start een grote voorlichtingscampagne over de nieuwe dienstregeling. Alle informatie en wijzigingen kunt u ook vinden op: www.gvb.nl

Via deze link kun je een reportage hierover bekijken: http://www.at5.nl/video/amsterdamnltv/nltv18.wmv

In grote lijnen gaat er het volgende gebeuren:

- De metro gaat in de zomer overdag en in de winter gaat hij s'avonds en in het weekend iedere 10 minuten rijden.
- De tram zal in de zomer vaker gaan rijden.
- Bij de bussen gaat er een heleboel veranderen, er komen veel nieuwe lijnen bij maar er gaan er heel wat weg, en de frequentie wordt aangepast op veel lijnen.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Die staat daar geheel los van: dat is een bouwproject van de Amsterdamse gemeente. De lijn zal uiteindelijk wel door het GVB geëxploiteerd gaan worden (als dat dan tenminste nog de concessierechten voor Amsterdam heeft).
Deze wijzigingen hebben geheel betrekking op het lijnennet zoals dat momenteel door het GVB geëxploiteerd wordt.
 

·
Ultras Amsterdam
Joined
·
323 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Alargule said:
Maar wat de wijzigingen nu precies gaan zijn, houdt het GVB geheimer dan de Kennedy-files...dat voorspelt meestal niet veel goeds...:|
We weten nu dus alleen dat de metro s'avonds vaker gaat rijden, om de 10 minuten.
Ik ben vooral benieuwd naar de buslijnen, die zouden heel rigoreus worden verandert. De komende tijd worden de plannen bekend gemaakt op de gvb-site.
 

·
kejje nagaan!
Joined
·
5,098 Posts
De belangrijkste wijzigingen die ik weet: tram 6 verdwijnt evenals de bussen 29 en 39, tram 16 verlaat de PTA ten gunste van lijn 25 en de buslijnen 18, 21, 33, 36, 37, 38 ondergaan grote wijzigingen. Daarnaast nog een hoop andere grote en kleine wijzigingen (opheffing van zwakke lijnen en instelling van nieuwe lijnen) die voor de meeste mensen echter minder in het oog zullen springen.

Voor mij persoonlijk is het goed nieuws dat buslijn 35 met gelede bussen gaat rijden, een welkome capaciteitsuitbreiding op deze steeds drukkere lijn. En verder geloof ik dat de nieuwe dienstregeling het einde van de oude afgeragde grijswit met donkerblauw en rode Volvo-bussen uit begin jaren '90 zal betekenen.

Hoe bovengenoemde bussen vanaf de 28e ongeveer gaan rijden is me ooit door een chauffeur verteld, maar dat weet ik niet precies meer, ik wacht de informatiekrant en de site wel af.

Wat de frequentieverhoging op de metrolijnen betreft: tienminutendienst 's avonds is een flinke verbetering, maar in de zomermaanden reden de metrolijnen van oudsher in de spitsuren ook een tienminutendienst. Ik hoop dat ze dat ook verbeteren...
 

·
I am sterdam
Joined
·
4,771 Posts
Kwam ik gister tegen op Sloterdijk busstation:Deze lijnen komen te vervallen:
Bus 46: Sloterdijk - CS
Bus 68: Sloterdijk - Osdorp de Akker
Bus 164: Sloterdijk - Schiphol
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Het is alsof ze het einde van mijn op de binnenstad gerichte studentenleven in het begin van mijn op Zuidoost gerichte kantoorleven voorzien hebben: vanaf 28 mei heb ik een rechtstreekse busverbinding tussen mijn flat en mijn kantoor...;)
 

·
Registered
Joined
·
5,054 Posts
Alargule said:
Het is alsof ze het einde van mijn op de binnenstad gerichte studentenleven in het begin van mijn op Zuidoost gerichte kantoorleven voorzien hebben: vanaf 28 mei heb ik een rechtstreekse busverbinding tussen mijn flat en mijn kantoor...;)
... treffende illustratie van de kenniseconomie.
 

·
Registered
Joined
·
728 Posts
Alargule said:
Dinsdag 23 mei (morgen dus) komen de haltevertrekstaten van de nieuwe dienstregeling on-line. Dan zullen we écht weten in hoeverre deze dienstregeling nieuwe-stijl de beloftes van het GVB nakomt...

Bus 67 wordt bus 40 en gaat 4x per uur rijden buiten de spits en 6x per uur tijdens de spits (heb ik vernomen). Dat vind ik een hele verbetering.
 

·
Registered
Joined
·
16,587 Posts
Ik 'heb' meerdere lijnen ;) Tram 9 naar de binnenstad is in frequentie verlaagd van 6 trams per uur buiten de spits naar 5. Dat geldt trouwens ook voor alle overige tramlijnen die voorheen 6x per uur reden. Wat het GVB dus in godsnaam bedoelt met 'wij gaan vaker naar het CS rijden' is mij vooralsnog een raadsel: misschien laten ze de werkbusjes van het GVB er vaker heen rijden? Of lege trams?
Bus 44 is voor mij momenteel echter nuttiger, omdat die pal voor het Randstadkantoor stopt waar ik nu werk. Dat is ten eerste een nieuwe verbinding, ten tweede gaat deze 4x per uur - ook buiten de spits - rijden. Da's dus weer een hele vooruitgang.
 
1 - 20 of 38 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top