SkyscraperCity Forum banner

[Wilanów] Co na działce po niedoszłej siedzibie PZPN przy skrzyżowani Sobieskiego i Al. Wilanowskiej?

53429 Views 169 Replies 78 Participants Last post by  bloniaq_s8
Ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę siedziby PZPN
Polski Związek Piłki Nożnej, 02-366 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, ogłasza przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku biurowego klasy A z garażem wielostanowiskowym, wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu z zielenią i drogami wewnętrznymi w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy Alei Wilanowskiej na działkach gruntu numer 36/1, 36/2, i 36/3, w obrębie 1-05-47, o łącznym obszarze 2.587 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/00313805/1 - z materiałów własnych Wykonawcy .

Odbiór pełnej dokumentacji przetargowej, zawierającej szczegółowe warunki przetargowe i dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie PZPN w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7 (IV piętro) w pokoju nr 2 u p. Agnieszki Olesińskiej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 po wpłaceniu na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej w DZ Bank Polska, nr rachunku: 39 1740 0006 0000 3000 0036 1716 kwoty 500 złotych z dopiskiem „opłata za materiały – siedziba PZPN ” oraz okazaniu potwierdzenia dokonania przelewu na ww. kwotę a także po złożeniu oświadczenia wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne dodatkowe zapytania dot. przetargu prosimy kierować do Zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN Agnieszki Olesińskiej tel. 502 790 019

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu złożenia oferty. Wykonawca może wnieść wadium w następujący sposób: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

Okres związania ofertą - ważności gwarancji – do 31 grudnia 2010 roku.

Oferta wg ustalonego wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 4 listopada 2010 r., do godz. 12.00 w Kancelarii Polskiego Związku Piłki Nożnej (siedziba PZPN IV piętro).

Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Organizator zastrzega, że :

- przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji z poszczególnymi oferentami,
- przysługuje mu prawo modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami do 7 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert,
- zatrzyma wadium oferenta, którego oferta została wybrana, a który uchyli się od zawarcia umowy ( przepadek wadium),
- zwrot wadium oferentom, których oferta nie została wybrana zostanie dokonany najpóźniej w terminie 21 dni od terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Organizator w przypadku niezakończenia niniejszego przetargu w terminie związania ofertą, ma prawo jednokrotnie zażądać od Oferentów przedłużenia tego terminu o 1 miesiąc kalendarzowy,
- koszt przygotowania oferty oraz jakiekolwiek inne koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ponosi składający ofertę
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora i jego stronie internetowej www.pzpn.pl
źródło: pzpn.pl

Nowa siedziba PZPN na warszawskim Wilanowie

Nowa siedziba PZPN swoją formą nawiązuje do stadionu piłkarskiego. Będzie to nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek biurowy, w którym znajdą się sale konferencyjne, apartamenty gościnne oraz pomieszczenia techniczne. Budynek powstanie na warszawskim Wilanowie, u zbiegu ul. Sobieskiego i al. Wilanowskiej, niedaleko Świątyni Opatrzności Bożej. Projekt architektoniczny nowej siedziby PZPN przygotowało biuro projektowe Konior Studio. Funkcję generalnego wykonawcy pełni firma Warbud.

Warbud - generalny wykonawca nowej siedziby PZPN
Nowa Siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej powstanie na terenie Miasteczka Wilanów, u zbiegu ul. Sobieskiego i al. Wilanowskiej, niedaleko Świątyni Opatrzności Bożej. Rolę generalnego wykonawcy inwestycji będzie pełniła firma Warbud.

25 lipca br. została podpisana umowa na realizację, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, nowej siedziby PZPN w Warszawie. Warbud reprezentowali: Grzegorz Chudzik, Członek Zarządu oraz Daniel Okoński, Prokurent. Umowę ze strony Inwestora, Polskiego Związku Piłki Nożnej, podpisali: Grzegorz Lato, Prezes PZPN oraz Zdzisław Kręcina, Sekretarz Generalny.

Termin realizacji kontraktu wynosi 27 miesięcy od daty podpisania umowy.

Konior Studio: nowa siedziba PZPN - opis projektu
Projekt architektoniczny nowej siedziby PZPN przygotowało biuro projektowe Konior Studio. To nowoczesny czterokondygnacyjny budynek biurowy, w którym znajdą się biura, sale konferencyjne, apartamenty gościnne oraz pomieszczenia techniczne. Nowa siedziba PZPN kształtem przypominać będzie stadion piłkarski.

Głównym celem było zaprojektowanie obiektu otwartego, przyjaznego i wygodnego w użytkowaniu, który spełniając wysokie wymagania związane ze standardem wykonania i reprezentacyjnym charakterem będzie gwarantował, zarówno użytkownikom jak i gościom, poczucie komfortu. Zaproponowany układ funkcjonalny wynika z założeń programowych PZPN, jego struktury organizacyjnej i specyfiki działalności. Podstawową zasadą jest oddzielenie części ogólnodostępnej od części przeznaczonej dla zarządu PZPN i gości specjalnych. W budynku zaprojektowano obszerny hol z recepcją, restaurację z bufetem, salę audytoryjną z zapleczem i foyer, sklep, strefę ekspozycyjną i wypoczynkową, powiązaną przestrzennie z częścią publiczną, strefę biurową, sale wielofunkcyjne i zaplecza socjalne.

W budynku zaprojektowano także strefę VIP z niezależnym wejściem na parterze, obejmującą hol recepcyjny z bufetem, salę konferencyjną, pomieszczenia Zarządu oraz apartamenty gościnne. Najwyższa kondygnacja budynku przeznaczona jest dla Zarządu PZPN, który będzie miał do dyspozycji zielony, częściowo zadaszony taras, o powierzchni ok. 700m², z widokiem na Miasteczko Wilanów i Świątynię Opatrzności Bożej.

Powierzchnia całkowita nowej siedziby PZPN wyniesie 11 128 m2. Budynek biurowy będzie liczył 7 kondygnacji, w tym 3 podziemne i 4 naziemne.
źródło: muratorplus.plhttp://www.tvnwarszawa.pl/informacj...ciana-z-wertykalnym-ogrodem-quot-,252413.html
See less See more
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 170 Posts
znane są szczegóły projektu ?
No własnie chodzi o to, że ogłosili przetarg na projekt oraz budowę. Wiec szczegóły nie są znane.
to żadnego konkursu nie było ? chociaż zarys bryły, cokolwiek.
oni są bogaci aż tak by stawiać np. 15 kondygnacji ? bo w okolicy max 10 jest dobre.
Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przetarg na projekt i budowę nowej siedziby, która ma powstać przy al. Wilanowskiej w Warszawie. Oferty można składać do 4 listopada.

Działka ma powierzchnię ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych i kosztowała 7,8 mln złotych. Początkowo PZPN rozważał przenosiny do części biurowej budowanego Stadionu Narodowego, ale m.in. z powodu zbyt wysokich kosztów zrezygnował z tego pomysłu.

- Data rozstrzygnięcia przetargu nie jest jeszcze znana. Dwoma podstawowymi kryteriami wyboru są cena oraz wrażenia, jakie wywoła przygotowana wizualizacja - powiedziała zastępca sekretarza generalnego PZPN Agnieszka Olesińska.

Część wydatków związanych z powstaniem nowej siedziby pokryje UEFA.
http://www.wykop.pl/ramka/486123/pzpn-buduje-nowa-siedzibe-ekstraklasa-net/
Przeciek na temat oczekiwanej przez PZPN formy architektonicznej:

See less See more
Czy to prawda, że w SIWZ żądają świadectwa karalności od architekta? Tak żeby znaleźć wspólny język.
Ja bym doradzał innym użytkownikom tego forum i wszystkim innym pamiętanie, że PZPN to instytucja ponad 90-letnia, że pracowali tam ludzie naprawdę zasłużeni i uczciwi (nie tylko dla piłki ale i dla Polski), że jest to związek zarządzający najbardziej popularną dyscypliną sportową w naszym kraju i nawet jeśli obecne jego władze nam się nie podobają to nie powinniśmy patrzeć na PZPN przez pryzmat obecnych władz. Zatem siedziba tego związku powinna być szacowna i dobrze zaprojektowana a nie być obiektem kpin. Mam nadzieję, że powstanie coś na poziomie, co będzie długo i dobrze służyło jak już beton wymrze lub odejdzie na emeryturę. Piłka jest dla mnie naprawdę ważna a siedziba władz mojej ulubionej dyscypliny to coś jak Sejm RP dla każdego Polaka.
adam-kiedyś to była uczciwa i szlachetna instytucja. Ale teraz to urząd gdzie robi się grube przekręty. Z dawnej instytucji niewiele zostało.

Wracając do tematu. Jak już pisałem będzie to pałac albo zamek. Wykończenie będzie godne siedzib szejków naftowych. Złoto, srebro, marmury, szlachetne wykładziny, jedwabne materiały. W holu zawiśnie złoty żyrandol z diamentowymi dodatkami. Wykonawcy będą wręczać wielgachne łapówki żeby tylko wygrać przetarg.

Już samo to "przysługuje (związkowi piłkarskiemu) mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji z poszczególnymi oferentami" sugeruje że może dojść do wielkiego przekrętu na wielką kasę. Bo być może wybiorą kogo zechcą a nie tego co przedstawi najtańszą ofertę. I być może nawet jeśli wygra ten z najtańszą ofertą to władzunie przetarg uwalą bez podania przyczyn, ogłoszą nowy i wybiorą kogo zechcą (czyli tego którego przedstawiciel przyniesie największą walizkę z kasą).
See less See more
hmm... Myślałem że PZPN będzie miał siedzibę w SN. Kiedyś gdzieś o tym pisało...
hmm... Myślałem że PZPN będzie miał siedzibę w SN. Kiedyś gdzieś o tym pisało...
Nie pasował im SN bo jest "za ciasny i za drogi".
Czy za drogi, zobaczymy jak już będą mieć tą nową siedzibę. A czy za mały, hhhmmm, przecież mogą wynająć tyle pomieszczeń ile chcą. Chyba że koniecznie muszą mieć wielgachne gabinety. To wtedy będzie za mało tych pomieszczeń. Ale jeśli by ich gabinety miały rozsądną powierzchnię to by się zmieścili.
PZPN chce tanio i z wrażeniem
2010-10-07 17:55:00
POLSKA Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) ogłosił przetarg na projekt i budowę nowej siedziby, która ma powstać przy al. Wilanowskiej w Warszawie. Oferty można składać do 4 listopada. Działka ma powierzchnię ponad 2,5 tys. mkw. i kosztowała 7,8 mln zł. Data rozstrzygnięcia przetargu nie jest jeszcze znana. Dwoma podstawowymi kryteriami wyboru są cena oraz wrażenia, jakie wywoła przygotowana wizualizacja. Część wydatków związanych z powstaniem nowej siedziby pokryje UEFA. (Źródło: PAP)
Kryteria wyboru najlepszego projektu, a co tu gadać, wiadomo jakie będą. Cena: jak najdrożej, wizualizacja: na niej ma być widoczny luksus.
Temat umarł?
Czy ktoś piłkę zakosił?
PZPN chce tanio i z wrażeniem
2010-10-07 17:55:00
POLSKA Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) ogłosił przetarg na projekt i budowę nowej siedziby, która ma powstać przy al. Wilanowskiej w Warszawie. Oferty można składać do 4 listopada. Działka ma powierzchnię ponad 2,5 tys. mkw. i kosztowała 7,8 mln zł. Data rozstrzygnięcia przetargu nie jest jeszcze znana. Dwoma podstawowymi kryteriami wyboru są cena oraz wrażenia, jakie wywoła przygotowana wizualizacja. Część wydatków związanych z powstaniem nowej siedziby pokryje UEFA. (Źródło: PAP)
Fajne kryteria, coś w stylu ważna jest cena, ale wybierzemy i tak to co nam się podoba, nawet jeśli będzie drogie i brzydkie.
Kryteria bardzo dobre. Cena: jak największa-W końcu luksus kosztuje. Wrażenia: jak zobaczy się ten pałac to nam szczęki opadną z wrażenia po obejrzeniu go. Będziemy mieć wrażenia jakbyśmy pałac szejka naftowego zwiedzili.

A w temacie chwilowo cisza bo nie ma nowych wieści czy wyłonili zwyciężcę i jak będzie wyglądać nowa siedziba.
Fajne kryteria, coś w stylu ważna jest cena, ale wybierzemy i tak to co nam się podoba, nawet jeśli będzie drogie i brzydkie.
Ty mówisz, że wybiorą drogie i brzydkie. A może po prostu zamiast najtańszego wybiorą trochę droższe, a o klasę lepsze?

Czy nienawiść do PZPN nagle odbiera wszystkim zdrowy rozsądek? Bardzo dobrze, że nie dali ceny jako jedynego kryterium. Są prywatną instytucją i mogą to zrobić, a może to też wyjść z korzyścią dla jakości projektu. I oby tak było.

Może też wyjść na niekorzyść, jeśli nie będą się opierać na ocenie profesjonalistów, ale zrzucanie z góry całego zła świata na PZPN jest śmieszne. I niestety poza postem Adama uderza w całym tym temacie...

Czy za drogi, zobaczymy jak już będą mieć tą nową siedzibę. A czy za mały, hhhmmm, przecież mogą wynająć tyle pomieszczeń ile chcą. Chyba że koniecznie muszą mieć wielgachne gabinety. To wtedy będzie za mało tych pomieszczeń. Ale jeśli by ich gabinety miały rozsądną powierzchnię to by się zmieścili.
że Stadion Narodowy dla nich był za drogi to oczywiste. Na własny budynek dostaną duże wsparcie od "rodziny" z UEFA, a lepiej jest zarządzać swoim niż być na czyjejś łasce, o czym przekonała się kadra narodowa Francji, której nie stać na grę na Stade de France i zbuduje sobie swój jeszcze większy stadion. Ich też odsądzisz od czci i wiary?
1 - 20 of 170 Posts
Status
Not open for further replies.
Top