SkyscraperCity Forum banner

Wasze oceny:

1 - 12 of 12 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Nie bardzo rozumim o co chodzi...i niebardzo mi podchodzi...6/10
 

·
Registered
Joined
·
2,356 Posts
Zdjęcie kompletnie nijakie.
W sumie nie wiadomo co przedstawia, czy to jest jakaś scena, pomost?
Brak punktu odniesienia przy takich skrótach eliminuje zdjęcie już w przedbiegach.
Do tego wszystkiego czarno białe staje się zdjęciem nijakim a jak widzę w szybach odbijało się chyba calkiem niezłe niebo.
Dwa dałem tylko dlatego, że zdjęcie jest ostre.
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top