SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
181 Posts
Pejol udało ci się!!!! - uświadomiłeś mi że Kalisz to nie jest jakaś podrzędna post wojewódzkia mieścina coś na kształt Ostrołęki która w oczach się zapada. Widać że miasto żyje i ma się całkiem nieźle. Kalisz na Twoich zdjęciach wygląda na znacznie większy niż w rzeczywistości (wg wikipedii 110 tys). Wygląda dużo bardziej miejsko niż np 3 razy większy Białystok. No ale budynek filharmonii wygladą jak Zespół Szkół Zawodowych w mojej miejscowości :) . Jednym słowem- Kalisz bardzo pozytywnie mnie zaskoczył!!
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top