SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 5 of 5 Posts

·
3D
Joined
·
9,174 Posts
Zarąbiasty klimacik. Lubie takie luzackie zdjęcia z polotem :) Chociaż zdjęcie bardziej mi się kojarzy letnio niż wiosennie.

Sama fota niby nic specjalnego ale wystawienie jej tutaj dowodzi, że potrafisz dostrzec fajną scenerię wg mnie. Taki świat przez wakacyjne okulary, po drugiej stronie brakuje jeszcze kawałek plażowej parasolki :p

8/10
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top