SkyscraperCity Forum banner

Poll

wiosna w miescie

1454 Views 11 Replies 6 Participants Last post by  grzechool
1 - 12 of 12 Posts
Odjechane z pewnością, ale czy abstrakcyjne?
Nie rozumiem zabiegów którym poddałeś to zdjęcie. Jest zielona wiosna w ponurym mieście, ale metafora dość oklepana, a kontrast trochę na siłę.

ps. To nie jest zmontowane z więcej niż 1 zdjęcia?
to jest jedno zdjecie, prawie nie obrabiane - kolory (zielen) sa takie jak w rzeczywistosci.

fot. zrobione w warszawie.
to jest jedno zdjecie, prawie nie obrabiane - kolory (zielen) sa takie jak w rzeczywistosci.
Rozumiem, że te zielone 30% kadru jest nietknięte, a pozostałą część "umorusałeś" ;)
Pytałem o to czy to jedno zdjęcie, bo tak jak górna część wygląda na obrócony o 90st budynek, tak to co widzę na samym dole przypomina fragment jezdni w normalnej orientacji, ze studzienką, krawężnikiem i kupką niech będzie węgla na nim :)
See less See more
Rozumiem, że te zielone 30% kadru jest nietknięte, a pozostałą część "umorusałeś" ;)
Pytałem o to czy to jedno zdjęcie, bo tak jak górna część wygląda na obrócony o 90st budynek, tak to co widzę na samym dole przypomina fragment jezdni w normalnej orientacji, ze studzienką, krawężnikiem i kupką niech będzie węgla na nim :)
i dlatego jest to abstrakcja, bo zdjecie przedstawia zupelnie cos innego niz Twoja interpretacja ;]
See less See more
Dam 9 jak powiesz gdzie to jest ;) :D

Ciekawe poprzez formy, miejsce, obiekty w kadrze. Jednak troszkę mniej kompozycyjnie/kolorystycznie - nie komponuję się to jakoś super. :)
Chyba wolałbym nie obrócone.
nie trafia do mnie to foto, niby bez obrobki a wyglada na porzadnie wykrecone. Do tego fragment klimy skutecznie wyabstrahowuje ze swiata abstrakcji i sprowadza na ziemie ;)
Pasaż Wiecha chyba?
:nuts: gdzie tam taka zieleń ... chyba w innym świecie żyje albo mam spore zaległości:)
obiecane 9, głównie za ciekawość obiektu.
See less See more
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top