Skyscraper City Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Moderator
Joined
·
48,010 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Teveel foto's voor de Wit Nederland thread

1. Sneeuwbergen bij de Alphense kruispunten2.


3. Als vanwege de sneeuw de normaal afgesloten schuifdeur open en dicht blijft gaan, dan neem ik wel even de lift naar boven.4. Sporen5.


6. Zwaan7.


8. Stilleven9.


10. Het dorp11. De Rijn12. De terrasjes waren niet open.
13. Het was koopzondag, met ijs activiteiten.14. Er werden ijsjes uitgedeeld.15.


16. Leeuw in de Sneeuw17. Misschien iets te overmoedig.18. Het Alphense Glazen Huis van Alphen Stad FM19.


20. Altijd leuk om iets te schrijven in de sneeuw.21.


22.


23.


24. De flat waar een paar weken terug een explosie heeft plaats gevonden,25. De oorzaak is nog niet duidelijk, het was geen gas explosie en er wordt heftig gespeculeerd dat het serieuze explosieven zijn geweest. Maar er is ook goed nieuws. Rocky, de laatste vermiste kat uit de flat is inmiddels gevangen, hij maakt het naar omstandigheden goed.26. Schuiver.27. Dit was het.

 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top