SkyscraperCity Forum banner

Twoja ocena =

1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
482 Posts
+1 za ten intrygujący beczkowóz :)
 

·
Registered
Joined
·
2,957 Posts
Troszkę komiksowo wygląda.
Tytuł próbował ratować jakość ale jakoś nie kupuję tego - jak wizja toi czegoś konkretnego a nie ...przechodniów. :)
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top